• Ebook Trí tuệ nhân tạo (Các phương pháp giải quyết vấn đề và kỹ thuật xử lý tri thức): Phần 1

  Ebook Trí tuệ nhân tạo (Các phương pháp giải quyết vấn đề và kỹ thuật xử lý tri thức): Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách Trí tuệ nhân tạo (Các phương pháp giải quyết vấn đề và kỹ thuật xử lý tri thức) cung cấp cho người đọc các kiến thức tổng quan về khoa học trí tuệ nhân tạo, các phương pháp giải quyết vấn đề. Mời các bạn cùng tham khảo.

   163 p actvn 13/04/2021 3 0

 • Ebook Trí tuệ nhân tạo (Các phương pháp giải quyết vấn đề và kỹ thuật xử lý tri thức): Phần 2

  Ebook Trí tuệ nhân tạo (Các phương pháp giải quyết vấn đề và kỹ thuật xử lý tri thức): Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách Trí tuệ nhân tạo (Các phương pháp giải quyết vấn đề và kỹ thuật xử lý tri thức) sẽ tiếp tục cung cấp cho người đọc các kiến thức về biểu diễn tri thức và suy diễn, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, các kỹ thuật trí tuệ nhân tạo hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo.

   76 p actvn 13/04/2021 5 0

 • Ebook Trình biên dịch: Nguyên lý, kỹ thuật và công cụ - Phần 1

  Ebook Trình biên dịch: Nguyên lý, kỹ thuật và công cụ - Phần 1

  Cuốn sách Trình biên dịch: Nguyên lý, kỹ thuật và công cụ trình bày một cách sâu sắc, đầy đủ và tổng quan nhất về lý thuyết trình biên dịch hiện nay. Trong cuốn sách này, các tác giả đã trình bày một cách hệ thống những vấn đề cơ bản của việc thiết kế trình biên dịch như: Phân tích từ vựng, phân tích cú pháp, kiểm tra kiểu, xử lý bộ...

   95 p actvn 13/04/2021 5 0

 • Ebook Trình biên dịch: Nguyên lý, kỹ thuật và công cụ - Phần 2

  Ebook Trình biên dịch: Nguyên lý, kỹ thuật và công cụ - Phần 2

  Ebook Trình biên dịch: Nguyên lý, kỹ thuật và công cụ - Phần 2 trình bày một cách hệ thống những vấn đề cơ bản về phân tích từ vựng, phân tích cú pháp và phiên dịch tựa cú pháp. Các giải pháp được sử dụng cho việc thiết kế các trình biên dịch không những có ích cho nhưng ai quan tâm đến việc thiết kế các ngôn ngữ lập trình mà còn có ích cho...

   39 p actvn 13/04/2021 3 0

 • Giáo trình Mạng máy tính: Phần 1

  Giáo trình Mạng máy tính: Phần 1

  Giáo trình Mạng máy tính dùng để giảng dạy cho sinh viên trình độ trung cấp, cao đẳng nghề Quản trị Mạng máy tính. Giáo trình này gồm 6 chương có nội dung như sau: Giới thiệu mạng, mô hình tham chiếu OSI, địa chỉ IP, phương tiện truyền dẫn và các thiết bị mạng, kiến trúc và công nghệ mạng LAN, Internet. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 của giáo...

   68 p actvn 13/04/2021 4 0

 • Giáo trình Mạng máy tính: Phần 2

  Giáo trình Mạng máy tính: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của giáo trình Mạng máy tính sẽ cung cấp cho người học những kiến thức về Internet như: Công dụng, phương thức hoạt động của một số dịch vụ trên mạng internet; cài đặt và sử dụng các trình duyệt internet thông dụng; sử dụng được dịch vụ WWW để quản lý, truy cập, tìm kiếm và khai thác thông tin trên mạng...

   48 p actvn 13/04/2021 4 0

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Phần 1 - Vũ Thị Hương Giang

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Phần 1 - Vũ Thị Hương Giang

  Bài giảng "Công nghệ phần mềm - Phần 1: Giới thiệu chung về công nghệ phần mềm" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất phần mềm, những vấn đề trong phát triển phần mềm, quy trình phát triển phần mềm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   52 p actvn 13/04/2021 3 0

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Phần 2 - Vũ Thị Hương Giang

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Phần 2 - Vũ Thị Hương Giang

  Bài giảng "Công nghệ phần mềm - Phần 2: Quản lý dự án phần mềm" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, nguyên lý và quy trình quản lý dự án; kỹ năng, kỹ thuật quản lý dự án, các yếu tổ quyết định thành công của dự án. Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p actvn 13/04/2021 3 0

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Phần 3 - Vũ Thị Hương Giang

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Phần 3 - Vũ Thị Hương Giang

  Bài giảng "Công nghệ phần mềm - Phần 3: Phương pháp xác định yêu cầu người dùng" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về yêu cầu phần mềm, quy trình xác định yêu cầu phần mềm, công cụ và phương pháp đặc tả yêu cầu phần mềm,.. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   21 p actvn 13/04/2021 2 0

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Phần 4 - Vũ Thị Hương Giang

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Phần 4 - Vũ Thị Hương Giang

  Bài giảng "Công nghệ phần mềm - Phần 4: Thiết kế và lập trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Thiết kế hệ thống, khái niệm, thiết kế cấu trúc hóa, quy trình thiết kế, các phương pháp thiết kế hệ thống, thiết kế chương trình, lập trình. Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p actvn 13/04/2021 3 0

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Phần 5 - Vũ Thị Hương Giang

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Phần 5 - Vũ Thị Hương Giang

  Bài giảng "Công nghệ phần mềm - Phần 5: Kiểm thử và bảo trì" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm kiểm thử, phương pháp thử, kỹ thuật thiết kế trường hợp thử, kiểm thử module, kiểm thử hệ thống,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p actvn 13/04/2021 1 0

 • Bài giảng Kiểm thử phần mềm: Bài 3 - ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc

  Bài giảng Kiểm thử phần mềm: Bài 3 - ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc

  Bài giảng "Kiểm thử phần mềm - Bài 3: Các cấp độ kiểm thử" cung cấp cho người học các kiến thức: Một chiến thuật kiểm thử phổ biến, kiểm thử từng module, kiểm thử đơn vị, kiểm thử tích hợp, kiểm thử hệ thống,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   47 p actvn 13/04/2021 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số