• Giáo trình Lập trình hướng đối tượng: Phần 1

  Giáo trình Lập trình hướng đối tượng: Phần 1

  Giáo trình này là một thành phần của hệ thống giáo trình của khoa công nghệ thông tin trường Đại học Khoa học Huế và được biên soạn theo chương trình chính quy cử nhân ngành công nghệ thông tin. Nội dung của giáo trình này gồm 6 chương. Riêng phần 1 gồm 2 chương đầu với nội dung: Các khái niệm cơ sở của lập trình hướng đối tượng; các khái...

   53 p actvn 30/09/2019 43 1

 • Giáo trình Lập trình hướng đối tượng: Phần 2

  Giáo trình Lập trình hướng đối tượng: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 giáo trình trình bày các nội dung sau đây: Toán tử tải bội, kế thừa, khuôn hình. Ở các chương này chủ yếu tập trung vào ngôn ngữ lập trình C++ để minh họa cho việc lập trình theo cách tiếp cận hướng đối tượng. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình hữu ích này.

   154 p actvn 30/09/2019 38 0

 • Giáo trình Lập trình căn bản Visual Basic: Phần 1

  Giáo trình Lập trình căn bản Visual Basic: Phần 1

  Giáo trình với kết cấu nội dung gồm 6 chương trình bày về lập trình căn bản Visual Basic, phần 1 giáo trình gồm 3 chương đầu với các chủ đề tập trung về: Chương 1. Giới thiệu ngôn ngữ Visual Basic, chương 2. Biểu mẫu và một số điều khiển thông dụng, chương 3. Các phép toán và kiểu dữ liệu cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình.

   25 p actvn 30/09/2019 41 0

 • Giáo trình Lập trình căn bản Visual Basic: Phần 2

  Giáo trình Lập trình căn bản Visual Basic: Phần 2

  Phần 2 giáo trình gồm 3 chương còn lại: Chương 4. Các lệnh và hàm cơ bản, chương 5. Thủ tục và hàm, chương 6. Thiết kế biểu mẫu dùng các điều khiển. Giáo trình giúp bạn tìm hiểu về lập trình căn bản Visual Basic, mời các bạn cùng tham khảo tiếp phần 2 giáo trình.

   40 p actvn 30/09/2019 37 0

 • Giáo trình Nhập môn hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Phần 1

  Giáo trình Nhập môn hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Phần 1

  Giáo trình Nhập môn hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Phần 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về microsoft access, bảng và mối quan hệ, truy vấn, mẫu biểu, macro và menu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   131 p actvn 30/09/2019 34 0

 • Giáo trình Nhập môn hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Phần 2

  Giáo trình Nhập môn hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1 Giáo trình Nhập môn hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Phần 2 cung cấp kiến thức về Lập trình cơ sở dữ liệu trong MS Access cụ thể như: Giới thiệu lập trình Visual Basic Application, Kiểu dữ liệu, hằng và biến, Các cấu trúc điều khiển,...

   112 p actvn 30/09/2019 38 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3 - Nguyễn Duy

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3 - Nguyễn Duy

  Bài giảng "Mạng máy tính - Chương 3: Tầng Transport" cung cấp cho người học các kiến thức: các dịch vụ tầng Transport, multiplexing và demultiplexing, vận chuyển phi kết nối - UDP; các nguyên lý truyền dữ liệu tin cậy,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   110 p actvn 30/09/2019 17 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 1 - Nguyễn Duy

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 1 - Nguyễn Duy

  Bài giảng "Mạng máy tính - Chương 1: Giới thiệu giúp người học làm quen với các thuật ngữ internet là gì, giao thức là gì, mạng biên; hosts, mạng truy nhập, phương tiện truyền dẫn vật lý,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   76 p actvn 30/09/2019 20 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 2 - Nguyễn Duy

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 2 - Nguyễn Duy

  Bài giảng "Mạng máy tính - Chương 2: Tầng Application" cung cấp cho người học các kiến thức: Các nguyên lý của các ứng dụng mạng, Web và HTTP, FTP, e-mail, DNS, các ứng dụng P2P, lập trình socket với UDP và TCP. Mời các bạn cùng tham khảo.

   106 p actvn 30/09/2019 21 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 4 - Nguyễn Duy

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 4 - Nguyễn Duy

  Bài giảng "Mạng máy tính - Chương 4: Tầng Network" giúp người học hiểu các nguyên lý nền tảng của các dịnh vụ tầng network bao gồm: Các mô hình dịch vụ tầng network, forwarding so với routing, Cách mà router hoạt động, routing (chọn đường), broadcast, multicast, hiện thực trong Internet.

   156 p actvn 30/09/2019 17 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 5 - Nguyễn Duy

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 5 - Nguyễn Duy

  Bài giảng "Mạng máy tính - Chương 5: Tầng Link" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu và các dịch vụ, phát hiện lỗi và sửa lỗi, các giao thức đa truy cập, mạng LAN, link virtualization - MPLS, mạng trung tâm dữ liệu, một ngày trong cuộc sống của một yêu cầu web. Mời các bạn cùng tham khảo.

   101 p actvn 30/09/2019 17 0

 • Giáo trình Nguyên lý hệ điều hành (In lần thứ ba): Phần 2 - PGS.TS. Hà Quang Thụy

  Giáo trình Nguyên lý hệ điều hành (In lần thứ ba): Phần 2 - PGS.TS. Hà Quang Thụy

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Nguyên lý hệ điều hành" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Điều khiển CPU, điều khiển quá trình, hệ điều hành đa xử lý. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   56 p actvn 28/08/2019 42 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số