• Bài giảng môn Quản trị mạng - Chương 1: Giới thiệu quản trị mạng

  Bài giảng môn Quản trị mạng - Chương 1: Giới thiệu quản trị mạng

  Bài giảng môn "Quản trị mạng - Chương 1: Giới thiệu quản trị mạng" trình bày các kiến thức về mạng máy tính (Kiến trúc mạng nhiều lớp, các tiêu chuẩn mạng, môi trường truyền vật lý mạng cục bộ), Giới thiệu về quản trị mạng (các khái niệm, các giai đoạn thiết lập mạng cục bộ). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   38 p actvn 24/09/2015 525 21

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 1 - ThS. Trịnh Quốc Sơn

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 1 - ThS. Trịnh Quốc Sơn

  Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 1: Tổng quan về CTDL và thuật toán" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổng quan về CTDL và thuật toán, các tiêu chuẩn của CTDL, vai trò của CTDL, độ phức tạp của thuật toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   27 p actvn 31/08/2017 492 19

 • Bải giảng môn Nhập môn mạng máy tính: Chương 1 - Ninh Xuân Hương

  Bải giảng môn Nhập môn mạng máy tính: Chương 1 - Ninh Xuân Hương

  Bải giảng môn "Nhập môn mạng máy tính - Chương 1: Giới thiệu mạng máy tính" trình bày các nội dung: Định nghĩa mạng máy tính, các mô hình mạng máy tính, kiến trúc mạng máy tính, môi trường truyền vật lý mạng cục bộ. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu học tập và...

   59 p actvn 24/09/2015 576 18

 • Bài giảng môn Quản trị mạng - Chương 4: Thiết lập cấu hình các ứng dụng mạng

  Bài giảng môn Quản trị mạng - Chương 4: Thiết lập cấu hình các ứng dụng mạng

  Bài giảng môn "Quản trị mạng - Chương 4: Thiết lập cấu hình các ứng dụng mạng" cung cấp cho người học các khái niệm về cấu hình các ứng dụng mạng, Internet Information Services (IIS) 7.0, FTP Server, Web Server, Mail service, istributed File System (DFS). Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin dùng làm tài...

   38 p actvn 24/09/2015 487 18

 • Bài giảng môn Quản trị mạng - Chương 3: Thiết lập cấu hình các dịch vụ mạng

  Bài giảng môn Quản trị mạng - Chương 3: Thiết lập cấu hình các dịch vụ mạng

  Bài giảng môn "Quản trị mạng - Chương 3: Thiết lập cấu hình các dịch vụ mạng" trình bày các khái niệm (giao thức mạng mạng TCP/IP trên Windows 2008, Thiết kế và hiện thực mạng TCP/IP), Thiết lập địa chỉ IP, DHCP, DNS. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu học tập và...

   49 p actvn 24/09/2015 467 16

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 2 - ThS. Trịnh Quốc Sơn

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 2 - ThS. Trịnh Quốc Sơn

  Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 2: Tìm kiếm và sắp xếp nội" cung cấp cho người học các kiến thức: Các giải thuật tìm kiếm nội, các giải thuật sắp xếp nội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   186 p actvn 31/08/2017 389 15

 • Bài giảng Quản trị Linux: Quản trị hệ thống tập tin - Đặng Thanh Bình

  Bài giảng Quản trị Linux: Quản trị hệ thống tập tin - Đặng Thanh Bình

  Bài giảng Quản trị Linux: Quản trị hệ thống tập tin gồm có những nội dung chính sau: Kiến trúc hệ thống tập tin, FHS, hệ thống tập tin nhật ký, Không gian hoán chuyển, quản trị tập tin cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   43 p actvn 22/05/2017 365 14

 • Bài giảng môn Quản trị mạng - Chương 2: Môi trường Windows server 2008

  Bài giảng môn Quản trị mạng - Chương 2: Môi trường Windows server 2008

  Bài giảng môn "Quản trị mạng - Chương 2: Môi trường Windows server 2008" cung cấp cho người học các nội dung: Giới thiệu Windows Server 2008, quản lý user và group, chính sách nhóm – Group policy, giới thiệu về an toàn trên Windows 2008 server. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   111 p actvn 24/09/2015 484 14

 • Bài giảng Nhập môn mạng máy tính: Chương 6 - Ninh Xuân Hương

  Bài giảng Nhập môn mạng máy tính: Chương 6 - Ninh Xuân Hương

  Bài giảng "Nhập môn mạng máy tính - Chương 6: Lớp Application (Lớp ứng dụng)" cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về lớp Application, Domain Name System (DNS), Telnet, File Tranfer Protocol (FTP), E-Mail, World Wide Web (WWW). Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu học tập và nghiên...

   90 p actvn 24/09/2015 431 13

 • Bài giảng môn Quản trị mạng - Chương 5: Một số công cụ quản trị

  Bài giảng môn Quản trị mạng - Chương 5: Một số công cụ quản trị

  Bài giảng môn "Quản trị mạng - Chương 5: Một số công cụ quản trị" cung cấp cho người học các kiến thức về: Quản lý đĩa, Windows Deployment Services (WDS), phần mềm Deep Freeze, sao lưu dữ liệu. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   32 p actvn 24/09/2015 576 12

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 3 - ThS. Trịnh Quốc Sơn

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 3 - ThS. Trịnh Quốc Sơn

  Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 3: Cấu trúc dữ liệu động" cung cấp cho người học các kiến thức: Biến tĩnh, biến động, kiểu con trỏ, các thao tác trên kiểu con trỏ, sử dụng biến tĩnh, con trỏ và biến động,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   13 p actvn 31/08/2017 390 12

 • Bài giảng Nhập môn mạng máy tính: Chương 4 - Ninh Xuân Hương

  Bài giảng Nhập môn mạng máy tính: Chương 4 - Ninh Xuân Hương

  Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng "Nhập môn mạng máy tính - Chương 4: Lớp network (Lớp mạng)" do GV. Ninh Xuân Hương biên soạn để cùng tìm hiểu các kiến thức: Các vấn đề thiết kế lớp network, giới thiệu về định tuyến, các vấn đề liên mạng, lớp network trên mạng TCP/IP, giới thiệu IPv6.

   81 p actvn 24/09/2015 316 11

Hướng dẫn khai thác thư viện số