• Giáo trình Mã độc

  Giáo trình Mã độc

  Nội dung của giáo trình Mã độc gồm các chương: Chương 1 - tổng quan về mã độc: các dạng mã độc, nguy cơ, các phương pháp phát hiện và phòng chống mã độc; chương 2 - cơ chế hoạt động của mã độc: định dạng phổ biến của mã độc, cơ chế hoạt động của mã độc; chương 3 - cơ bản về phân tích mã độc: kiến thức cơ bản về phân tích mã...

   200 p actvn 19/04/2022 20 4

 • Bài giảng Các kỹ thuật giấu tin: Phần 1

  Bài giảng Các kỹ thuật giấu tin: Phần 1

  Bài giảng “Các kỹ thuật giấu tin” được biên soạn trên cơ sở đề cương chi tiết môn học đã được duyệt và tổng hợp tài liệu từ nhiều nguồn tin cậy nhằm cung cấp tài liệu phục vụ cho sinh viên nghiên cứu và học tập. Phần 1 của bài giảng gồm các nội dung như sau: Tổng quan về kỹ thuật giấu tin, cung cấp các kiến thức cơ bản liên quan...

   57 p actvn 28/03/2022 36 1

 • Bài giảng Các kỹ thuật giấu tin: Phần 2

  Bài giảng Các kỹ thuật giấu tin: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của bài giảng tiếp tục trình bày các nội dung về một số kiến thức liên quan đến kỹ thuật giấu tin và tách tin trong âm thanh; Kiến thức liên quan đến kỹ thuật giấu tin và tách tin trong video; Một số kiến thức liên quan đến kỹ thuật giấu tin trong văn bản. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   80 p actvn 28/03/2022 36 1

 • Giáo trình Mã độc: Phần 2

  Giáo trình Mã độc: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, nội dung của giáo trình Mã độc phần 2 gồm các chương: chương 4 - các kỹ thuật phân tích tĩnh: kỹ thuật phân tích tĩnh ứng dụng vào việc phân tích mã độc; chương 5 - các kỹ thuật phân tích động: kỹ thuật phân tích động ứng dụng vào việc phân tích mã độc. Mời các bạn tham khảo tài liệu!

   76 p actvn 27/02/2022 51 8

 • Ebook Codes - The Guide to Secrecy From Ancient to Modern Times

  Ebook Codes - The Guide to Secrecy From Ancient to Modern Times

  This book has been written with a broad spectrum of readers in mind, which includes anyone interested in secrecy and related issues. Thus, this is a tome for the merely curious, as well as history-minded readers, amateur mathematicians, engineers, bankers, academics, students, those practitioners working in cryptography, specialists in the field, and instructors wanting to use the book for a text in a course on a variety of topics related to...

   700 p actvn 27/02/2022 43 2

 • Ebook Understanding cryptography: A Textbook for Students and Practitioners

  Ebook Understanding cryptography: A Textbook for Students and Practitioners

  This book provides the reader with a deep understanding of how modern cryptographic schemes work. We introduce the necessary mathematical concepts in away that is accessible for every reader with a minimum background in college-level calculus. It is thus equally well suited as a textbook for undergraduate or beginning graduate classes, or as a reference book for practicing engineers and computerscientists who are interested in a solid...

   382 p actvn 27/02/2022 39 0

 • Lược đồ chữ ký số mù phát triển dựa trên bài toán logarit rời rạc

  Lược đồ chữ ký số mù phát triển dựa trên bài toán logarit rời rạc

  Bài viết đề xuất lược đồ chữ ký số mù được phát triển dựa trên tính khó của bài toán logarit rời rạc. Ưu điểm của lược đồ mới đề xuất ở đây là có mức độ an toàn cao hơn so với các lược đồ đã được công bố trước đó về khả năng chống lại kiểu tấn công làm lộ nguồn gốc bản tin được ký. Mời các bạn cùng tham khảo!

   9 p actvn 27/02/2022 34 0

 • Phát hiện hành vi chèn mã dịch vụ web

  Phát hiện hành vi chèn mã dịch vụ web

  Bài viết này khảo sát hiệu năng phân loại của các mô hình dựa trên học máy để phát hiện hiệu quả hành vi tấn công chèn mã tới các dịch vụ Web. Báo cáo đề xuất việc thu thập và xây dựng bộ mẫu tấn công chèn mã dùng cho việc huấn luyện và đánh giá với hơn 400 nghìn mẫu với 9 dạng.

   10 p actvn 27/02/2022 44 0

 • Ứng dụng mạng nơ ron trong kỹ thuật tạo thông tin phụ trợ cho mã hóa video phân tán

  Ứng dụng mạng nơ ron trong kỹ thuật tạo thông tin phụ trợ cho mã hóa video phân tán

  Bài viết đề xuất phương pháp sử dụng mạng Nơ-ron để dự đoán kích thước cửa sổ tìm kiếm cho thuật toán ước lượng chuyển động trong thuật toán tạo thông tin phụ trợ tương ứng với đặc tính của chuỗi video. Các kết quả mô phỏng cho thấy hiệu năng của bộ mã hóa video phân tán được cải thiện đáng kể khi sử dụng phương pháp này.

   6 p actvn 27/02/2022 28 0

 • Thuật toán chữ ký số xây dựng trên bài toán logarit rời rạc kết hợp khai căn

  Thuật toán chữ ký số xây dựng trên bài toán logarit rời rạc kết hợp khai căn

  Bài viết đề xuất xây dựng lược đồ chữ ký số dựa trên tính khó của bài toán logarit rời rạc kết hợp khai căn trên Zp. Bài toán logarit rời rạc kết hợp khai căn được đề xuất ở đây là một dạng bài toán khó mới thuộc lớp các bài toán chưa có cách giải về mặt toán học. Mời các bạn cùng tham khảo!

   7 p actvn 27/02/2022 31 0

 • Phát triển thuật toán mã hóa – xác thực thông tin từ OTP Cipher

  Phát triển thuật toán mã hóa – xác thực thông tin từ OTP Cipher

  Bài viết đề xuất thuật toán mã hóa – xác thực thông tin từ việc phát triển mật mã sử dụng khóa một lần - OTP (One - Time Pad). Ưu điểm của thuật toán mới đề xuất là tính an toàn và hiệu quả thực hiện được kế thừa OTP Cipher, đồng thời việc thiết lập, quản lý - phân phối và sử dụng khóa hoàn toàn giống như các hệ mã khóa đối xứng...

   8 p actvn 27/02/2022 35 0

 • Nghiên cứu tích hợp tính năng bảo mật cho bộ chuyển mạch Openflow trên nền tảng NetFPGA-10G

  Nghiên cứu tích hợp tính năng bảo mật cho bộ chuyển mạch Openflow trên nền tảng NetFPGA-10G

  Công trình này nghiên cứu và phân tích các lỗ hổng an ninh mạng trong mạng SDN, qua đó đề xuất giải pháp phát hiện và phòng chống các cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán (Distributed Denial of Services – DDoS) nhắm vào lớp điều khiến của hệ thống SDN/NetFPGA-10G OpenFlow Switch.

   6 p actvn 27/02/2022 22 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số