• Handbook of elliptic and hyperelliptic curve cryptography: Part 1

  Handbook of elliptic and hyperelliptic curve cryptography: Part 1

  Handbook of elliptic and hyperelliptic curve cryptography: Part 1 presents the following content: Chapter 1 introduction to public-key cryptography, chapter 2 algebraic background, chapter 3 background on p-adic numbers, chapter 4 background on curves and jacobians, chapter 5 varieties over special fields, chapter 6 background on pairings, chapter 7 background on weil descent, chapter 8 cohomological backgroundon point counting, chapter 9...

   423 p actvn 23/05/2023 10 0

 • Handbook of elliptic and hyperelliptic curve cryptography: Part 2

  Handbook of elliptic and hyperelliptic curve cryptography: Part 2

  Handbook of elliptic and hyperelliptic curve cryptography: Part 2 presents the following content: Chapter 16 implementation of pairings, chapter 17 point counting on elliptic and hyperelliptic curves, chapter 18 complex multiplication, chapter 19 generic algorithms for computing discrete logarithms, chapter 20 index calculus, chapter 21 index calculus for hyperelliptic curves, chapter 22 transfer of discrete logarithms, chapter 23 algebraic...

   420 p actvn 23/05/2023 10 0

 • Áp dụng hệ thống viết lại số hạng để tổ hợp các dịch vụ web tự động

  Áp dụng hệ thống viết lại số hạng để tổ hợp các dịch vụ web tự động

  Với các ưu điểm của dịch vụ web so với ứng dụng truyền thống trong việc giải quyết các vấn đề như độc lập nền tảng, khả năng tái sử dụng, dễ triển khai,… số lượng dịch vụ web ngày càng tăng. Thay vì phải phát triển một phần mềm mới cho yêu cầu công việc, người dùng có thể sử dụng các dịch vụ web phù hợp sẵn có. Nghiên cứu trong...

   11 p actvn 25/05/2022 301 0

 • Ứng dụng nhận dạng danh thiếp tiếng Việt trên Android

  Ứng dụng nhận dạng danh thiếp tiếng Việt trên Android

  Bài viết trình bày việc xây dựng một ứng dụng cho người dùng di động Android, ứng dụng nhận dạng danh thiếp từ ảnh, hỗ trợ nhận dạng Tiếng Việt. Ngoài việc nhận dạng, ứng dụng cho phép người dùng quản lý danh bạ trên điện thoại.

   5 p actvn 25/05/2022 308 0

 • Thuật toán phân cụm mờ cộng tác và giảm chiều dữ liệu cho bài toán phân cụm ảnh vệ tinh siêu phổ

  Thuật toán phân cụm mờ cộng tác và giảm chiều dữ liệu cho bài toán phân cụm ảnh vệ tinh siêu phổ

  Bài viết đưa ra giải pháp phân cụm ảnh siêu phổ bằng cách sử dụng thuật toán phân cụm mờ cộng tác sau khi đã thực hiện giảm chiều dữ liệu ảnh siêu phổ với phép chiếu ngẫu nhiên dựa trên định lý Johnson Lindenstrauss (Thuật toán C2JL). Các kết quả thử nghiệm với tập dữ liệu ảnh vệ tinh siêu phổ và các chỉ số đánh giá cho thấy phương pháp...

   6 p actvn 25/05/2022 295 0

 • Nghiên cứu một số hệ mật Lattice trong họ mã hóa đồng cấu đầy đủ

  Nghiên cứu một số hệ mật Lattice trong họ mã hóa đồng cấu đầy đủ

  Bài viết trình bày nghiên cứu một số hệ mật Lattice, đó là hệ mật khóa công khai dựa trên vấn đề học với lỗi (LWE) và hệ mật khóa công khai GGH. Tiếp theo, báo cáo đê xuất giải pháp ứng dụng các hệ mật này trong việc đảm bảo an toàn của văn bản và đưa ra đánh giá, so sánh về sự an toàn của hai hệ mật này.

   8 p actvn 25/05/2022 299 0

 • Phát hiện tấn công DDoS trong mạng SDN sử dụng giá trị ngưỡng entropy động

  Phát hiện tấn công DDoS trong mạng SDN sử dụng giá trị ngưỡng entropy động

  Mạng định nghĩa bằng phần mềm (Software-Defined Network - SDN) là một mô hình mạng mới dựa trên sự phân tách giữa mặt phẳng dữ liệu và mặt phẳng điều khiển, giúp cho mạng trở nên linh hoạt, dễ quản lý, vận hành và được kiểm soát một cách tập trung. Tuy nhiên, đây cũng là một nhược điểm với SDN trước tác động của các cuộc tấn công mạng.

   6 p actvn 25/05/2022 269 0

 • Ảnh hưởng thuật toán đo đạc và quyết định chuyển giao đến hiệu suất sử dụng tài nguyên vô tuyến, lưu lượng dữ liệu 4G, thách thức 5G

  Ảnh hưởng thuật toán đo đạc và quyết định chuyển giao đến hiệu suất sử dụng tài nguyên vô tuyến, lưu lượng dữ liệu 4G, thách thức 5G

  Mạng di động thế hệ thứ 4 và thứ 5 đáp ứng sự bùng nổ lưu lượng dữ liệu và số lượng thiết bị kết nối lớn. Trong một số trường hợp cụ thể, khi số lượng thiết bị kết nối lớn, chẳng hạn như ở khu vực đô thị, thuật toán đo đạc và quyết định chuyển giao hiện tại (A1A2A3 RSRP) không hạn chế được quá tải số lượng bản tin báo...

   5 p actvn 25/05/2022 277 0

 • Một hàm lỗi cho phát hiện bất thường trên video giám sát

  Một hàm lỗi cho phát hiện bất thường trên video giám sát

  Nghiên cứu này tập trung vào bài toán phát hiện bất thường ở người. Chúng tôi tiến hành đánh giá phương pháp tiên tiến Future frame prediction trên video có độ phân giải thấp, đồng thời đưa ra đề xuất hàm độ lỗi cải thiện hiệu quả cho trường hợp này.

   6 p actvn 25/05/2022 280 0

 • Nghiên cứu ứng dụng mạng LSTM để dự đoán nhiệt độ cho hệ thống HVAC

  Nghiên cứu ứng dụng mạng LSTM để dự đoán nhiệt độ cho hệ thống HVAC

  Bài viết này đề xuất một giải pháp áp dụng mạng nơron dự đoán theo chuỗi thời gian LSTM (Long short-term memory) cho việc dự đoán nhiệt độ trong tòa nhà. Tập dữ liệu của mô hình được thu thập trong thời gian dài thông qua Wemos D1 kết hợp cảm biến nhiệt độ LM35 và được lưu trữ trên Google Sheets.

   5 p actvn 25/05/2022 299 1

 • Mô hình định vị trong nhà sử dụng BLE iBeacon và mạng nơ ron nhân tạo

  Mô hình định vị trong nhà sử dụng BLE iBeacon và mạng nơ ron nhân tạo

  Bài viết trình bày đề xuất mô hình hệ thống định vị trong nhà dựa trên công nghệ Bluetooth Low Energy (BLE) và mạng Nơ-ron nhân tạo, triển khai hoạt động trên thiết bị BLE iBeacon, cùng với mạch Raspberry Pi 3. Hệ thống sẽ sử dụng phương pháp Fingerprinting để xây dựng một cơ sở dữ liệu từ cường độ tín hiệu đo được từ các iBeacon, và xử lý...

   6 p actvn 25/05/2022 268 0

 • Lập lịch cho mạng truyền thông tán xạ ngược cấp nguồn không dây sử dụng trò chơi Stackelberg

  Lập lịch cho mạng truyền thông tán xạ ngược cấp nguồn không dây sử dụng trò chơi Stackelberg

  Bài viết giới thiệu mô hình mạng truyền thông IoT không đồng nhất tán xạ ngược và cấp nguồn không dây, trong đó, chúng tôi giả thiết nguồn phát (PB) thuộc nhà cung cấp dịch vụ năng lượng (ESP) và các thiết bị IoT thuộc nhà cung cấp dịch vụ IoT (ISP).

   6 p actvn 25/05/2022 285 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số