• Ebook Computer security and cryptography: Part 1

  Ebook Computer security and cryptography: Part 1

  Ebook Computer security and cryptography part 1 includes contents: Chapter 1 aperitifs, chapter 2 columnar transposition, chapter 3 monoalphabetic substitution, chapter 4 polyalphabetic substitution, chapter 5 statistical tests, chapter 6 the emergence of cipher machines, chapter 7 the Japanese cipher machines, chapter 8 stream ciphers.

   303 p actvn 26/09/2023 13 0

 • Ebook Coding theory and applications: Part 1

  Ebook Coding theory and applications: Part 1

  Part 1 of ebook "Coding theory and applications" provides readers with content including: capacity of higher-dimensional constrained systems; from 1D convolutional codes to 2D convolutional codes of rate 1/n; a coding-based approach to robust shortest-path routing; constructions of fast-decodable distributed space-time codes; cyclic generalized separable (L,G) codes; the one-out-of-k retrieval problem and linear network coding;...

   167 p actvn 27/08/2023 61 1

 • Ebook Coding theory and applications: Part 2

  Ebook Coding theory and applications: Part 2

  Continued part 1, part 2 of ebook "Coding theory and applications" provides readers with content including: on extendibility of additive code isometries; the extension theorem with respect to symmetrized weight compositions; minimal realizations of syndrome formers of a special class of 2D codes; shifted de bruijn graphs; new examples of non-abelian group codes; cyclic convolutional codes over separable extensions; reachability of random...

   180 p actvn 27/08/2023 52 0

 • Handbook of elliptic and hyperelliptic curve cryptography: Part 1

  Handbook of elliptic and hyperelliptic curve cryptography: Part 1

  Handbook of elliptic and hyperelliptic curve cryptography: Part 1 presents the following content: Chapter 1 introduction to public-key cryptography, chapter 2 algebraic background, chapter 3 background on p-adic numbers, chapter 4 background on curves and jacobians, chapter 5 varieties over special fields, chapter 6 background on pairings, chapter 7 background on weil descent, chapter 8 cohomological backgroundon point counting, chapter 9...

   423 p actvn 23/05/2023 62 0

 • Handbook of elliptic and hyperelliptic curve cryptography: Part 2

  Handbook of elliptic and hyperelliptic curve cryptography: Part 2

  Handbook of elliptic and hyperelliptic curve cryptography: Part 2 presents the following content: Chapter 16 implementation of pairings, chapter 17 point counting on elliptic and hyperelliptic curves, chapter 18 complex multiplication, chapter 19 generic algorithms for computing discrete logarithms, chapter 20 index calculus, chapter 21 index calculus for hyperelliptic curves, chapter 22 transfer of discrete logarithms, chapter 23 algebraic...

   420 p actvn 23/05/2023 65 0

 • Áp dụng hệ thống viết lại số hạng để tổ hợp các dịch vụ web tự động

  Áp dụng hệ thống viết lại số hạng để tổ hợp các dịch vụ web tự động

  Với các ưu điểm của dịch vụ web so với ứng dụng truyền thống trong việc giải quyết các vấn đề như độc lập nền tảng, khả năng tái sử dụng, dễ triển khai,… số lượng dịch vụ web ngày càng tăng. Thay vì phải phát triển một phần mềm mới cho yêu cầu công việc, người dùng có thể sử dụng các dịch vụ web phù hợp sẵn có. Nghiên cứu trong...

   11 p actvn 25/05/2022 335 0

 • Ứng dụng nhận dạng danh thiếp tiếng Việt trên Android

  Ứng dụng nhận dạng danh thiếp tiếng Việt trên Android

  Bài viết trình bày việc xây dựng một ứng dụng cho người dùng di động Android, ứng dụng nhận dạng danh thiếp từ ảnh, hỗ trợ nhận dạng Tiếng Việt. Ngoài việc nhận dạng, ứng dụng cho phép người dùng quản lý danh bạ trên điện thoại.

   5 p actvn 25/05/2022 334 0

 • Thuật toán phân cụm mờ cộng tác và giảm chiều dữ liệu cho bài toán phân cụm ảnh vệ tinh siêu phổ

  Thuật toán phân cụm mờ cộng tác và giảm chiều dữ liệu cho bài toán phân cụm ảnh vệ tinh siêu phổ

  Bài viết đưa ra giải pháp phân cụm ảnh siêu phổ bằng cách sử dụng thuật toán phân cụm mờ cộng tác sau khi đã thực hiện giảm chiều dữ liệu ảnh siêu phổ với phép chiếu ngẫu nhiên dựa trên định lý Johnson Lindenstrauss (Thuật toán C2JL). Các kết quả thử nghiệm với tập dữ liệu ảnh vệ tinh siêu phổ và các chỉ số đánh giá cho thấy phương pháp...

   6 p actvn 25/05/2022 321 0

 • Nghiên cứu một số hệ mật Lattice trong họ mã hóa đồng cấu đầy đủ

  Nghiên cứu một số hệ mật Lattice trong họ mã hóa đồng cấu đầy đủ

  Bài viết trình bày nghiên cứu một số hệ mật Lattice, đó là hệ mật khóa công khai dựa trên vấn đề học với lỗi (LWE) và hệ mật khóa công khai GGH. Tiếp theo, báo cáo đê xuất giải pháp ứng dụng các hệ mật này trong việc đảm bảo an toàn của văn bản và đưa ra đánh giá, so sánh về sự an toàn của hai hệ mật này.

   8 p actvn 25/05/2022 331 0

 • Phát hiện tấn công DDoS trong mạng SDN sử dụng giá trị ngưỡng entropy động

  Phát hiện tấn công DDoS trong mạng SDN sử dụng giá trị ngưỡng entropy động

  Mạng định nghĩa bằng phần mềm (Software-Defined Network - SDN) là một mô hình mạng mới dựa trên sự phân tách giữa mặt phẳng dữ liệu và mặt phẳng điều khiển, giúp cho mạng trở nên linh hoạt, dễ quản lý, vận hành và được kiểm soát một cách tập trung. Tuy nhiên, đây cũng là một nhược điểm với SDN trước tác động của các cuộc tấn công mạng.

   6 p actvn 25/05/2022 291 0

 • Ảnh hưởng thuật toán đo đạc và quyết định chuyển giao đến hiệu suất sử dụng tài nguyên vô tuyến, lưu lượng dữ liệu 4G, thách thức 5G

  Ảnh hưởng thuật toán đo đạc và quyết định chuyển giao đến hiệu suất sử dụng tài nguyên vô tuyến, lưu lượng dữ liệu 4G, thách thức 5G

  Mạng di động thế hệ thứ 4 và thứ 5 đáp ứng sự bùng nổ lưu lượng dữ liệu và số lượng thiết bị kết nối lớn. Trong một số trường hợp cụ thể, khi số lượng thiết bị kết nối lớn, chẳng hạn như ở khu vực đô thị, thuật toán đo đạc và quyết định chuyển giao hiện tại (A1A2A3 RSRP) không hạn chế được quá tải số lượng bản tin báo...

   5 p actvn 25/05/2022 303 0

 • Một hàm lỗi cho phát hiện bất thường trên video giám sát

  Một hàm lỗi cho phát hiện bất thường trên video giám sát

  Nghiên cứu này tập trung vào bài toán phát hiện bất thường ở người. Chúng tôi tiến hành đánh giá phương pháp tiên tiến Future frame prediction trên video có độ phân giải thấp, đồng thời đưa ra đề xuất hàm độ lỗi cải thiện hiệu quả cho trường hợp này.

   6 p actvn 25/05/2022 302 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=actvn
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERactvn257710vi