• Ebook Information security and cryptography texts and monographs

  Ebook Information security and cryptography texts and monographs

  "Ebook Information security and cryptography texts and monographs" present symmetric-key encryption, public-key cryptography, cryptographic protocols, probabilistic algorithms, one-way functions and the basic assumptions, bit security of one-way functions, one-way functions and pseudorandomness, provably secure encryption...

   372 p actvn 30/09/2021 87 0

 • Ebook Data-Driven Block ciphers for fast telecommunication systems

  Ebook Data-Driven Block ciphers for fast telecommunication systems

  Data-Driven Block ciphers for fast telecommunication systems. Among different directions of applied cryptography, the cipher design based on the data-driven operations (DDOs) is, by comparison, poorly represented in the published and available literature.

   210 p actvn 30/09/2021 83 0

 • Bài giảng Lý thuyết mật mã: Chương 3 - PGS.TS Đỗ Trọng Tuấn

  Bài giảng Lý thuyết mật mã: Chương 3 - PGS.TS Đỗ Trọng Tuấn

  Chương 3 - Mật mã khóa công khai. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Giới thiệu sơ lược hệ mật DES, cấu trúc hệ mật DES, thám mã hệ mật DES. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   46 p actvn 26/06/2021 144 1

 • Bài giảng Lý thuyết mật mã: Chương 5 - PGS.TS Đỗ Trọng Tuấn

  Bài giảng Lý thuyết mật mã: Chương 5 - PGS.TS Đỗ Trọng Tuấn

  Chương 5 - Dãy giả ngẫu nhiên và hệ mật dòng. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Giới thiệu sơ lược hệ mật mã khóa công khai, hệ mật RSA, hệ mật RABIN, hệ mật Elgamal. Mời các bạn cùng tham khảo.

   42 p actvn 26/06/2021 103 0

 • Bài giảng Lý thuyết mật mã: Chương 2 - PGS.TS Đỗ Trọng Tuấn

  Bài giảng Lý thuyết mật mã: Chương 2 - PGS.TS Đỗ Trọng Tuấn

  Chương 2 - Mật mã khóa đối xứng. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Giới thiệu sơ lược mật mã khóa đối xứng cổ điển, một số hệ mật mã khóa đối xứng cổ điển, sơ lược hệ mật mã dòng và hệ mật mã khối.

   87 p actvn 26/06/2021 96 1

 • Bài giảng Lý thuyết mật mã: Chương 4 - PGS.TS Đỗ Trọng Tuấn

  Bài giảng Lý thuyết mật mã: Chương 4 - PGS.TS Đỗ Trọng Tuấn

  Chương 4 - Hệ mật AES. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Giới thiệu sơ lược hệ mật AES, cấu trúc hệ mật AES, mở rộng bộ khóa hệ mật AES, cách triển khai hệ mật AES, thám mã hệ mật AES. Mời các bạn cùng tham khảo.

   62 p actvn 26/06/2021 88 0

 • Bài giảng Lý thuyết mật mã: Chương 1 - PGS.TS Đỗ Trọng Tuấn

  Bài giảng Lý thuyết mật mã: Chương 1 - PGS.TS Đỗ Trọng Tuấn

  Bài giảng Lý thuyết mật mã: Chương 1 trình bày những nội dung chính sau: Giới thiệu sơ lược lịch sử khoa học mật mã, khái niệm, mô hình của hệ mật, một số hệ mật ban đầu, các bài toán an toàn thông tin, thám mã, tính an toàn của các hệ mật mã, cơ sở toán học của hệ mật mã, tính bí mật của các hệ mật.

   57 p actvn 26/06/2021 150 1

 • Bài giảng Lý thuyết mật mã: Chương 6 - PGS.TS Đỗ Trọng Tuấn

  Bài giảng Lý thuyết mật mã: Chương 6 - PGS.TS Đỗ Trọng Tuấn

  Chương 6 - Hàm băm và chữ ký số. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Giới thiệu sơ lược về hàm băm, hệ mật SHA – 512, hệ mật WHIRLPOOL, giới thiệu sơ lược chữ ký số, các ứng dụng chữ ký số, các kiểu phá hoại chữ ký số.

   53 p actvn 26/06/2021 95 1

 • Kỹ thuật kết hợp dấu vân tay và thuật toán RSA cải tiến ứng dụng vào an toàn bảo mật thông tin

  Kỹ thuật kết hợp dấu vân tay và thuật toán RSA cải tiến ứng dụng vào an toàn bảo mật thông tin

  Bài viết đề cập đến hệ thống tính toán an toàn, tập trung vào quá trình tạo khóa bất đối xứng dựa trên sinh trắc học. Thông thường, hệ thống PKI (cơ sở hạ tầng khóa công khai) dựa trên khóa bí mật/công khai được tạo thông qua RSA (thuật toán) hoặc các thuật toán tương tự.

   11 p actvn 27/05/2021 85 0

 • Ứng dụng hệ mã hóa dựa trên định danh bảo mật hệ thống thông tin

  Ứng dụng hệ mã hóa dựa trên định danh bảo mật hệ thống thông tin

  Hiện nay, sự phát triển của công nghệ thông tin là lĩnh vực ưu tiên hàng đầu và cũng là lĩnh vực mà tất cả các ngành nghề khác đều phải sử dụng. Công nghệ thông tin phát triển nhanh mang lại sự tiến bộ vượt bậc cho xã hội. Bài viết đưa ra giải pháp an toàn thông tin và xây dựng hệ thống quản lý thông tin dựa trên IBE.

   7 p actvn 27/05/2021 79 0

 • Phát triển lược đồ chữ ký số mù

  Phát triển lược đồ chữ ký số mù

  Bài viết tập trung phân tích điểm yếu có thể tấn công làm lộ nguồn gốc bản tin được ký của một số lược đồ chữ ký số mù đã được công bố, từ đó đề xuất xây dựng một lược đồ mới có độ an toàn cao hơn về khả năng giữ bí mật nguồn gốc của bản tin được ký có thể đáp ứng các yêu cầu mà thực tế đặt ra.

   7 p actvn 27/05/2021 79 0

 • Phát triển lược đồ chữ ký số elgamal trên vành Zn ngăn ngừa tấn công dựa vào tình huống lộ khóa phiên hoặc trùng khóa phiên

  Phát triển lược đồ chữ ký số elgamal trên vành Zn ngăn ngừa tấn công dựa vào tình huống lộ khóa phiên hoặc trùng khóa phiên

  Bài viết này chứng minh rằng lược đồ đề xuất là an toàn trong những tình huống trùng kháo phiên hoặc bị lộ khóa phiên, đồng thời đảm bảo tính đúng đắn, an toàn và hiệu quả. Với những đặc tính này, lược đồ đề xuất có thể ứng dụng vào thực tế.

   24 p actvn 27/05/2021 82 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số