• Bài giảng Kỹ thuật thông tin số: Chương 1 - Giới thiệu chung

  Bài giảng Kỹ thuật thông tin số: Chương 1 - Giới thiệu chung

  Nội dung chính của chương này sẽ giới thiệu chung nhất về những vấn đề liên quan đến thông tin, giới thiệu sơ lược về lịch sử phát triển của thông tin, tìm hiểu về các dịch vụ và các mạng viễn thông khác nhau..Mời các bạn tham khảo!

   16 p actvn 27/08/2023 16 0

 • Bài giảng Kỹ thuật thông tin số: Chương 2 - Tín hiệu và phân tích tín hiệu

  Bài giảng Kỹ thuật thông tin số: Chương 2 - Tín hiệu và phân tích tín hiệu

  "Bài giảng Kỹ thuật thông tin số: Chương 2 - Tín hiệu và phân tích tín hiệu" được biên soạn nhằm đưa ra các công cụ toán học để biểu diễn tín hiệu, trên cơ sở biểu diễn này tiến hành phân tích tín hiệu để rút ra các đặc trưng thích hợp. Mời các bạn tham khảo!

   27 p actvn 27/08/2023 14 0

 • Bài giảng Kỹ thuật thông tin số: Chương 5 - Mã hóa kênh

  Bài giảng Kỹ thuật thông tin số: Chương 5 - Mã hóa kênh

  Nội dung của chương này sẽ trình bày tổng quan về điểu khiển lỗi áp dụng trong hệ thống thông tin số bao gồm giới thiệu về các phương pháp điều khiển lỗi, phân loại các mã điều khiển lỗi. Mời các bạn tham khảo!

   24 p actvn 27/08/2023 17 0

 • Bài giảng Kỹ thuật thông tin số: Chương 4 - Mã hóa nguồn

  Bài giảng Kỹ thuật thông tin số: Chương 4 - Mã hóa nguồn

  "Bài giảng Kỹ thuật thông tin số: Chương 4 - Mã hóa nguồn" được biên soạn giúp các bạn hiểu rõ hơn về cơ sở lý thuyết của mã hóa nguồn, các mục đích và định dạng của mã hóa. Mời các bạn tham khảo!

   24 p actvn 27/08/2023 12 0

 • Bài giảng Kỹ thuật thông tin số: Chương 3 - Kỹ thuật số hóa và biểu diễn tín hiệu

  Bài giảng Kỹ thuật thông tin số: Chương 3 - Kỹ thuật số hóa và biểu diễn tín hiệu

  Chương này trình bày vài nét về kỹ thuật mã hóa audio cho tốc độ thấp nhưng chất lượng cao, dựa trên nguyễn tắc mã hóa băng con. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khao chi tiết nội dung bài giảng này.

   37 p actvn 27/08/2023 11 0

 • Bài giảng Kỹ thuật thông tin số: Chương 6 - Ghép kênh và truyền dẫn tín hiệu số

  Bài giảng Kỹ thuật thông tin số: Chương 6 - Ghép kênh và truyền dẫn tín hiệu số

  "Bài giảng Kỹ thuật thông tin số: Chương 6 - Ghép kênh và truyền dẫn tín hiệu số" được biên soạn nhằm hướng dẫn kỹ thuật khôi phục đồng hồ, khôi phục tín hiệu số và các vấn đề thường nảy sinh khi truyền thông tin qua một số môi trường truyền. Mời các bạn tham khảo!

   33 p actvn 27/08/2023 14 0

 • Bài giảng Thông tin vệ tinh: Chương 6 - Đa truy nhập phân chia theo thời gian

  Bài giảng Thông tin vệ tinh: Chương 6 - Đa truy nhập phân chia theo thời gian

  Bài giảng "Thông tin vệ tinh: Chương 6 - Đa truy nhập phân chia theo thời gian" được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Tổng quan về đa truy nhập TDMA; Truyền Burst; Đồng bộ trong hệ thống thông tin vệ tinh TDMA; Nhận xét chung về đa truy nhập TDMA. Mời các bạn cùng tham khảo!

   8 p actvn 27/06/2023 23 0

 • Bài giảng Thông tin vệ tinh: Chương 4 - Ăng ten trong thông tin vệ tinh

  Bài giảng Thông tin vệ tinh: Chương 4 - Ăng ten trong thông tin vệ tinh

  Bài giảng "Thông tin vệ tinh: Chương 4 - Ăng ten trong thông tin vệ tinh" được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Phân cực của sóng điện từ; Anten trong không gian vệ tinh; Bài toán thiết kế các thông số tuyến. Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p actvn 27/06/2023 21 0

 • Bài giảng Thông tin vệ tinh: Chương 7 - Đa truy nhập phân chia theo mã

  Bài giảng Thông tin vệ tinh: Chương 7 - Đa truy nhập phân chia theo mã

  Bài giảng "Thông tin vệ tinh: Chương 7 - Đa truy nhập phân chia theo mã" được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Tổng quan về CDMA; Chuổi mã ngẫu nhiên; Điều khiển công suất trong CDMA; Ưu nhược điểm của CDMA. Mời các bạn cùng tham khảo!

   9 p actvn 27/06/2023 23 0

 • Bài giảng Thông tin vệ tinh: Chương 1 - Tổng quan

  Bài giảng Thông tin vệ tinh: Chương 1 - Tổng quan

  Bài giảng "Thông tin vệ tinh: Chương 1 - Tổng quan" được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Lịch sử công nghệ truyền tin vệ tinh; Đặc điểm thông tin vệ tinh; Phân loại các quỹ đạo vệ tinh; Tài nguyên vô tuyến; Cấu trúc của hệ thống thông tin vệ tinh. Mời các bạn cùng tham khảo!

   18 p actvn 27/06/2023 29 0

 • Bài giảng Thông tin vệ tinh: Chương 3 - Đặc điểm kênh truyền. Phân tích tuyến thông tin vệ tinh

  Bài giảng Thông tin vệ tinh: Chương 3 - Đặc điểm kênh truyền. Phân tích tuyến thông tin vệ tinh

  Bài giảng "Thông tin vệ tinh: Chương 3 - Đặc điểm kênh truyền. Phân tích tuyến thông tin vệ tinh" được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Đặc điểm kênh truyền; Ảnh hưởng của tầng đối lưu; Ảnh hưởng của tầng điện li; Phân tích tuyến. Mời các bạn cùng tham khảo!

   11 p actvn 27/06/2023 16 0

 • Bài giảng Thông tin vệ tinh: Chương 2 - Quỹ đạo của vệ tinh

  Bài giảng Thông tin vệ tinh: Chương 2 - Quỹ đạo của vệ tinh

  Bài giảng "Thông tin vệ tinh: Chương 2 - Quỹ đạo của vệ tinh" được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Cơ sở lý thuyết; Các dạng quỹ đạo; Các bài toán xác định vị trí, khoảng cách; Xác định bán kính quỹ đạo địa tĩnh GEO; Xác định khoảng cách từ trạm mặt đất đến vệ tinh; Xác định góc ngẩng; Xác định thời gian lan truyền sóng. Mời...

   16 p actvn 27/06/2023 16 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=actvn