Bài giảng Nhập môn lập trình: Giới thiệu học phần - Nguyễn Đình Hưng

Bài giảng Nhập môn lập trình: Giới thiệu học phần cung cấp cho người đọc những thông tin cơ bản về môn học, nội dung chính từng chương trong quá trình học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)