• Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Cây nhị phân - Nguyễn Mạnh Hiển

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Cây nhị phân - Nguyễn Mạnh Hiển

  Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Cây nhị phân" trình bày các định nghĩa về cây nhị phân, cây biểu thức, duyệt cây biểu thức theo thứ tự giữa, duyệt cây biểu thức theo thứ tự sau, xây dựng cây biểu thức. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   14 p actvn 31/10/2017 1 1

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Danh sách liên kết - Nguyễn Mạnh Hiển

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Danh sách liên kết - Nguyễn Mạnh Hiển

  Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Danh sách liên kết" cung cấp cho người học các kiến thức: Các yêu cầu đối với danh sách liên kết, danh sách liên kết đơn, cài đặt danh sách bằng C++, yêu cầu thời gian chạy, thao tác chèn,... Mời các bạn tham khảo.

   15 p actvn 31/10/2017 1 1

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Cây nhị phân tìm kiếm - Nguyễn Mạnh Hiển

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Cây nhị phân tìm kiếm - Nguyễn Mạnh Hiển

  Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Cây nhị phân tìm kiếm" trình bày các định nghĩa về cây nhị phân tìm kiếm, cài đặt cây nhị phân tìm kiếm, phương thức “public” gọi phương thức “private”, tìm một phần tử, tìm phần tử nhỏ nhất,...Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   22 p actvn 31/10/2017 1 1

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Hàng đợi ưu tiên - Nguyễn Mạnh Hiển

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Hàng đợi ưu tiên - Nguyễn Mạnh Hiển

  Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Hàng đợi ưu tiên" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Hàng đợi ưu tiên (priority queue), cài đặt hàng đợi ưu tiên, cây có thứ tự một phần, đây có thứ tự một phần, biểu diễn vector của cây nhị phân đầy đủ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết,

   25 p actvn 31/10/2017 2 2

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Bảng băm - Nguyễn Mạnh Hiển

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Bảng băm - Nguyễn Mạnh Hiển

  Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Bảng băm" giới thiệu tới người đọc các kiến thức cơ bản về bảng băm, so sánh các cấu trúc dữ liệu, hàm băm, một hàm băm đơn giản, một hàm băm cho các xâu ký tự, thiết kế bảng băm, xâu chuỗi tách rời,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p actvn 31/10/2017 1 1

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Cây AVL - Nguyễn Mạnh Hiển

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Cây AVL - Nguyễn Mạnh Hiển

  Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Cây AVL" trình bày các nội dung: Cây AVL (Adelson-Velskii & Landis), cây nào là cây AVL, chèn và xóa trên cây AVL, vi phạm điều kiện cân bằng, các trường hợp vi phạm, độ phức tạp trên cây AVL, phép xoay đơn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   24 p actvn 31/10/2017 2 1

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Các thuật toán sắp xếp - Nguyễn Mạnh Hiển (P1)

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Các thuật toán sắp xếp - Nguyễn Mạnh Hiển (P1)

  Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Các thuật toán sắp xếp (P1)" có cấu trúc gồm 3 phần cung cấp cho người học các kiến thức: Sắp xếp chọn (selection sort), sắp xếp nổi bọt (bubble sort), sắp xếp chèn (insertion sort). Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p actvn 31/10/2017 2 1

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Các thuật toán sắp xếp - Nguyễn Mạnh Hiển (P2)

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Các thuật toán sắp xếp - Nguyễn Mạnh Hiển (P2)

  Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Các thuật toán sắp xếp (P2)" có cấu trúc gồm 3 phần cung cấp cho người học các kiến thức: Sắp xếp vun đống (heap sort), sắp xếp trộn (merge sort), sắp xếp nhanh (quick sort). Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p actvn 31/10/2017 2 1

 • Bài giảng An toàn hệ thống thông tin

  Bài giảng An toàn hệ thống thông tin

  Mục tiêu bài giảng nhằm giúp người học hiểu biết và vận dụng thực tiễn các vấn đề trong an toàn: mối đe dọa, biện pháp ngăn chặn ánh giá độ an toàn của các hệ thống thông tin; hướng đến quy tắc xây dựng chính sách an toàn cho các hệ thống thông tin; cài đặt các giải thuật mật mã, phương thức và giao thức bảo mật an toàn hệ thống thông...

   9 p actvn 31/10/2017 5 2

 • Bài giảng An toàn bảo mật thông tin - Phạm Nguyên Khang

  Bài giảng An toàn bảo mật thông tin - Phạm Nguyên Khang

  Bài giảng An toàn và bảo mật thông tin có nội dung chính trình bày tổng quan về an toàn và bảo mật thông tin, các hệ mật mã cổ điển, mật mã hoán vị. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để củng cố kiến thức về môn học An toàn và bảo mật thông tin.

   36 p actvn 31/10/2017 2 1

 • Bài giảng An toàn hệ thống thống thông tin - Trần Đức Khánh

  Bài giảng An toàn hệ thống thống thông tin - Trần Đức Khánh

  Bài giảng "An toàn hệ thống thống thông tin" do Trần Đức Khánh biên soạn cung cấp cho người đọc các thông tin cơ bản về môn học, các mục tiêu của môn học, nội dung cơ bản của môn học và các yêu cầu đối với học viên. Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p actvn 31/10/2017 1 0

 • Bài giảng An toàn hệ điều hành

  Bài giảng An toàn hệ điều hành

  Bài giảng An toàn hệ điều hành trình bày vai trò của hệ điều hành, mô hình toán học bảo mật hệ thống, mô hình Bell la Padula (BLP), mô hình Biba, bảo vệ bộ nhớ và địa chỉ, phân đoạn, phân trang, cơ chế điều khiển truy cập, bảo vệ tệp,... Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết của bài giảng.

   11 p actvn 31/10/2017 3 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số