• Bài giảng Các mẫu thiết kế hướng đối tượng: Chương 8 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng Các mẫu thiết kế hướng đối tượng: Chương 8 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

  Bài giảng "Các mẫu thiết kế che dấu hành vi, thuật giải trong đối tượng (Behavioral Patterns)" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quát về nhóm mẫu “Behavioral Patterns”, mẫu Chain of Responsibility, mẫu Template Method, mẫu Strategy, mẫu State, mẫu Command, mẫu Observer. Mời các bạn cùng tham khảo.

   43 p actvn 28/06/2019 8 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Phần 1 - KS. Nguyễn Vương Thịnh

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Phần 1 - KS. Nguyễn Vương Thịnh

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu của KS. Nguyễn Vương Thịnh nhằm cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản về hệ quản trị cơ sở dữ liệu, vai trò và chức năng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu cũng như quá trình tương tác giữa hệ quản trị cơ sở dữ liệu với các phần mềm ứng dụng cơ sở dữ liệu. Giúp sinh viên tiếp cận với...

   152 p actvn 28/06/2019 7 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Phần 2 - KS. Nguyễn Vương Thịnh

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Phần 2 - KS. Nguyễn Vương Thịnh

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Phần 2 giới thiệu cấu trúc, kỹ thuật soạn kịch bản lệnh T-SQL, đối với các hệ quản trị CSDL Foxfro, Access thì câu lệnh thực hiện truy vấn, khai thác CSDL là ngôn ngữ truy vấn SQL (Structure Query Language), các lệnh được thực hiện theo từng câu lệnh mà không thực hiện theo kịch bản hoặc theo tập hợp nhiều...

   89 p actvn 28/06/2019 9 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 1 – Trần Minh Thái

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 1 – Trần Minh Thái

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 1: Tổng quan về giải thuật và cấu trúc dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Vai trò của cấu trúc dữ liệu trong một đề án tin học, các tiêu chuẩn đánh giá cấu trúc dữ liệu, kiểu dữ liệu, định nghĩa kiểu dữ liệu, các kiểu dữ liệu cơ bản,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung...

   67 p actvn 28/06/2019 13 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 2.1 – Trần Minh Thái

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 2.1 – Trần Minh Thái

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 2.1: Giải thuật tìm kiếm" giúp người học xác định được vai trò của tìm kiếm và sắp xếp trong hệ thống thông tin, nắm vững và minh họa được giải thuật tìm tuần tự và tìm kiếm nhị phân trên mảng một chiều, cài đặt được giải thuật tìm kiếm bằng ngôn ngữ C.

   28 p actvn 28/06/2019 12 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 2.2 – Trần Minh Thái

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 2.2 – Trần Minh Thái

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 2.2: Giải thuật sắp xếp" được biên soạn nhằm giúp người học có thể: Nắm vững, minh họa và tính toán được các phép gán (hoán vị) các giải thuật sắp xếp cơ bản trên mảng một chiều, cài đặt được các giải thuật bằng ngôn ngữ C.

   124 p actvn 28/06/2019 12 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 3 – Trần Minh Thái

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 3 – Trần Minh Thái

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 3: Tổ chức ngăn xếp (Stack) & hàng đợi (Queue) trên mảng một chiều" trình bày các nội dung: Trình bày khái niệm ngăn xếp (Stack) và hàng đợi (Queue), các thao tác trên ngăn xếp và hàng đợi, minh họa các ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   65 p actvn 28/06/2019 12 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 4 – Trần Minh Thái

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 4 – Trần Minh Thái

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 4: Danh sách liên kết" giúp người học có thể nắm vững khái niệm về kiểu dữ liệu tĩnh và động, nắm vững cách tổ chức dữ liệu động bằng danh sách liên kết và minh họa được các thao tác xử lý trên danh sách liên kết đơn, cài đặt minh họa được các thao tác của danh sách đơn bằng ngôn ngữ C.

   72 p actvn 28/06/2019 11 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 5 – Trần Minh Thái

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 5 – Trần Minh Thái

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 5: Cây nhị phân tìm kiếm" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, đặc điểm, định nghĩa cấu trúc dữ liệu, các lưu ý khi cài đặt, các thao tác xử lý. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   70 p actvn 28/06/2019 11 0

 • Ebook AutoCAD 2005 và AutoCAD LT 2005 (Tập 2): Phần 1

  Ebook AutoCAD 2005 và AutoCAD LT 2005 (Tập 2): Phần 1

  Bạn học chuyên ngành công nghệ thông tin khi thiết kế một bản vẽ kỹ thuật dù phức tạp hay đơn giản, cũng cần tính chính xác, thẩm mỹ và kỹ thuật là điều cần thiết, quyển AutoCAD 2005 và AutoCAD LT này sẽ giúp bạn thực hiện kỹ năng thực hành trong công việc một cách dễ dàng hơn với những nội dung chính, phần 1 sách với nội dung chính như: Các...

   266 p actvn 31/05/2019 48 1

 • Ebook AutoCAD 2005 và AutoCAD LT 2005 (Tập 2): Phần 2

  Ebook AutoCAD 2005 và AutoCAD LT 2005 (Tập 2): Phần 2

  Nối tiếp phần 1 phần 2 sách tiếp tục chia sẻ tới bạn nội dung thông tin sau: Tùy biến AutoCAD, lập trình AutoCAD, phụ lục sách. Sách được biên soạn hằm đáp ứng nhu cầu các bạn có nguồn tài liệu học tập, nghiên cứu và làm việc với AutoCAD 2005 và AutoCAD LT. Mời các bạn cùng tham khảo.

   214 p actvn 31/05/2019 38 0

 • Ebook AutoCAD 2005 và AutoCAD LT 2005 (Tập 1): Phần 1 - NXB Thống Kê

  Ebook AutoCAD 2005 và AutoCAD LT 2005 (Tập 1): Phần 1 - NXB Thống Kê

  Nội dung sách được chia thành 3 phần ứng với 20 chương, phần 1 sách gồm 10 chương đầu trình bày về: Bắt đầu vẽ, mở một bản vẽ, sử dụng các lệnh, xác định các tọa độ, xác lập bản vẽ, vẽ các đường thẳng đơn giản, vẽ các đường thẳng cong và điểm, xem bản vẽ, hiệu chỉnh bản vẽ các công cụ cơ bản và các công cụ cao cấp. Mời...

   221 p actvn 31/05/2019 41 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số