• Bài giảng Thiết kế hệ thống mạng - GV. Nguyễn Văn Quang

  Bài giảng Thiết kế hệ thống mạng - GV. Nguyễn Văn Quang

  Bài giảng Thiết kế hệ thống mạng do GV. Nguyễn Văn Quang biên soạn trình bày với mục tiêu giúp các bạn nắm rõ và vận dụng được quy trình thiết kế mạng TopDown, phân tích, đánh giá yêu cầu khách hàng, biết lựa chọn các thiết bị mạng phù hợp để sử dụng cho từng loại mạng cụ thể, hiểu rõ các bước cần thực hiện cho việc thiết kế một...

   96 p actvn 26/05/2020 4 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 2 - Hoàng Thanh Hòa

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 2 - Hoàng Thanh Hòa

  Bài giảng môn Mạng máy tính - Chương 2: Mô hình tham chiếu OSI. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Giao thức mạng máy tính, mô hình kiến trúc đa tầng, mô hình tham chiếu OSI, quá trình vận chuyển dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   34 p actvn 26/05/2020 4 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 5 - Hoàng Thanh Hòa

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 5 - Hoàng Thanh Hòa

  Bài giảng môn Mạng máy tính - Chương 5: Cơ sở giao thức định tuyến. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Các khái niệm cơ bản trong định tuyến, các thuật toán định tuyến, một số giao thức định tuyến thông dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   49 p actvn 26/05/2020 4 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3 - Hoàng Thanh Hòa

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3 - Hoàng Thanh Hòa

  Bài giảng môn Mạng máy tính - Chương 3: Môi trường truyền dẫn và thiết bị mạng cung cấp cho người học các kiến thức: Môi trường truyền dẫn, các loại cáp truyền dẫn, đường truyền vô tuyến, thiết bị mạng thông dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   56 p actvn 26/05/2020 2 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 1 - Hoàng Thanh Hòa

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 1 - Hoàng Thanh Hòa

  Bài giảng môn Mạng máy tính - Chương 1: Tổng quát. Chương này cung cấp cho người học các kiến thức về: Các loại mô hình mạng, mạng cục bộ - Lan, các phương pháp truy cập đường truyền vật lý, mạng internet,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   62 p actvn 26/05/2020 3 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 4 - Hoàng Thanh Hòa

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 4 - Hoàng Thanh Hòa

  Bài giảng môn Mạng máy tính - Chương 4: Họ giao thức TCP/IP. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Mô hình TCP/IP, các giao thức trong họ giao thức TCP/IP, địa chỉ IPv4. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   107 p actvn 26/05/2020 3 0

 • Giáo trình Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng bằng C++: Phần 1 - NXB Giáo Dục

  Giáo trình Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng bằng C++: Phần 1 - NXB Giáo Dục

  Giáo trình được biên soạn dựa trên kinh nghiệm giảng dạy môn Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng bằng C++" của tác giả trong nhiều năm tại một số trường Cao đẳng và Đại học. Trong giáo trình tác giả đã cố gắng trình bày một cách tỷ mỷ, có dẫn dắt người đọc đi sâu tìm hiểu mục đích của từng chủ đề, sau đó thực hiện viết...

   143 p actvn 29/04/2020 65 3

 • Giáo trình Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng bằng C++: Phần 2 - NXB Giáo Dục

  Giáo trình Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng bằng C++: Phần 2 - NXB Giáo Dục

  Phần 2 sách gồm 4 chương 5,6,7,8 với nội dung như sau: Kỹ thuật kế thừa, tính đa hình, khuông mẫu và xử lý ngoại lệ, tệp tin tỏng C++. Giáo trình được biên soạn về kỹ thuật lập trình hướng đối tượng căn bản bằng C++ cho sinh viên ngành công nghệ thông tin và cho những ai quan tâm đến phương pháp lập trình hướng đối tượng để phát triển...

   128 p actvn 29/04/2020 67 4

 • Ebook Đọc sách như một nghệ thuật: Phần 1

  Ebook Đọc sách như một nghệ thuật: Phần 1

  Ebook Đọc sách như một nghệ thuật: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các phương diện đọc sách, đọc sách và nghệ thuật đọc sách, cấp độ đọc thứ ba - đọc phân tích, thống nhất các thuật ngữ với tác giả, “Chụp X-quang” một cuốn sách,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   154 p actvn 29/04/2020 55 0

 • Ebook Đọc sách như một nghệ thuật: Phần 2

  Ebook Đọc sách như một nghệ thuật: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Đọc sách như một nghệ thuật" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về hướng tiếp cận những chủ đề sách khác nhau, cách đọc sách thực hành, cách đọc tác phẩm văn học giả tưởng, cách đọc sách lịch sử, cách đọc sách khoa học xã hội, mục đích cao nhất của việc đọc sách, đọc sách và phát triển trí tuệ,......

   132 p actvn 29/04/2020 53 0

 • Giáo trình Nhập môn mạng máy tính: Phần 1 - Hồ Đắc Phương

  Giáo trình Nhập môn mạng máy tính: Phần 1 - Hồ Đắc Phương

  Nội dung giáo trình gồm có 5 chương, phần 1 sách gồm 3 chương: Chương mở đầu, chương 1 giới thiệu chung về mạng máy tính, chương 2 khái quát về tầng ứng dụng, chương 3 trình bày tầng giao vận. Mời các bạn cùng tim hiếu về mạng máy tính thông qua phần 1 sách Giáo trình Nhập môn mạng máy tính.

   140 p actvn 29/04/2020 73 2

 • Giáo trình Nhập môn mạng máy tính: Phần 2 - Hồ Đắc Phương

  Giáo trình Nhập môn mạng máy tính: Phần 2 - Hồ Đắc Phương

  Nối tiếp phần 1, phần 2 giáo trình gồm 2 chương còn lại: Chương 4 tập trung tìm hiểu tầng mạng, chương cuối cùng - chương 5 nghiên cứu về tầng liên kết dữ liệu. Giáo trình cung cấp đầy đủ cho bạn đọc những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về mạng máy tính, mời các bạn cùng tham khảo tiếp phần 2 sách.

   140 p actvn 29/04/2020 64 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số