• Mô hình tự động phát hiện chủ đề nóng trên các trang thông tin điện tử tiếng Việt dựa trên thuật toán phân cụm DBSCAN cải tiến

  Mô hình tự động phát hiện chủ đề nóng trên các trang thông tin điện tử tiếng Việt dựa trên thuật toán phân cụm DBSCAN cải tiến

  Bài viết này đề xuất mô hình tự động phát hiện chủ đề nóng trên các trang thông tin điện tử tiếng Việt trong một khoảng thời gian dựa trên thuật toán phân cụm DBSCAN cải tiến và cách xác định “độ nóng” của các chủ đề được phân cụm.

   10 p actvn 29/04/2020 10 0

 • Phát triển thuật toán chữ ký số dựa trên hệ mã Pohlig - Hellman

  Phát triển thuật toán chữ ký số dựa trên hệ mã Pohlig - Hellman

  Bài viết đề xuất xây dựng thuật toán chữ ký số trên cơ sở phát triển hệ mã khóa bí mật Pohlig - Hellman. Thuật toán chữ ký mới đề xuất có nguyên tắc làm việc tương tự thuật toán chữ ký RSA, song cho phép nhiều đối tượng ký có thể cùng sử dụng chung một modulo p trong các thuật toán ký và thuật toán kiểm tra chữ ký.

   6 p actvn 29/04/2020 3 0

 • Hệ mật mã dựa trên đường cong Elliptic

  Hệ mật mã dựa trên đường cong Elliptic

  Bài viết nghiên cứu và phân tích các hệ thống mật mã dựa trên đường cong Elliptic (ECC) và đơn giản hóa thành những thuật toán gần với các ngôn ngữ đặc tả của chuyên ngành CNTT. Thuật toán mã hóa đường cong Elliptic đã được chứng minh là mạnh hơn các thuật toán đã biết như RSA / DSA.

   12 p actvn 29/04/2020 11 0

 • Nghiên cứu thiết kế mô hình hệ thống thiết bị báo kết quả bắn đạn thật cho trường bắn cấp tỉnh

  Nghiên cứu thiết kế mô hình hệ thống thiết bị báo kết quả bắn đạn thật cho trường bắn cấp tỉnh

  Mô hình hệ thống thiết bị báo kết quả bắn đạn thật cho trường bắn cấp tỉnh là giải pháp nâng cao hiệu quả công tác huấn luyện cho các đơn vị bộ đội địa phương với mục tiêu khắc phục những hạn chế của quy trình báo bia nhân công truyền thống nhằm nâng cao tính khách quan và an toàn trong quá trình kiểm tra bắn đạn thật.

   10 p actvn 29/04/2020 10 0

 • Xây dựng kho ngữ liệu du lịch song ngữ Việt-Anh gióng hàng mức câu cho dịch máy

  Xây dựng kho ngữ liệu du lịch song ngữ Việt-Anh gióng hàng mức câu cho dịch máy

  Bài viết này trình bày việc xây dựng một kho ngữ liệu song ngữ Việt–Anh trong lĩnh vực du lịch và cải thiện một công cụ gióng hàng ở mức câu đã có cho văn bản song ngữ Việt–Anh, đạt được độ chính xác trên 90% cho các tập dữ liệu của chúng tôi.

   8 p actvn 29/04/2020 7 0

 • Giấu tin thuận nghịch sử dụng các thuộc tính của ngữ cảnh dự báo để loại bỏ bản đồ định vị

  Giấu tin thuận nghịch sử dụng các thuộc tính của ngữ cảnh dự báo để loại bỏ bản đồ định vị

  Bài viết trình bày một lược đồ giấu tin thuận nghịch mới sử dụng phương pháp dự báo hình thoi. Các điểm ảnh được chia thành hai tập hợp: Tập chấm và tập chéo. Tập chéo được sử dụng làm ngữ cảnh dự báo cho mỗi điểm của tập chấm.

   9 p actvn 29/04/2020 9 0

 • Tìm hiểu về trí tuệ nhân tạo

  Tìm hiểu về trí tuệ nhân tạo

  Thời gian gần đây, chúng ta thường gặp khái niệm về trí tuệ nhân tạo (AI) trên các phương tiện thông tin. Tuy nhiên, để hiểu về khái niệm này nhiều người cũng chưa rõ. Vì thế, trong phạm vi bài viết này, chúng tôi muốn cung cấp đến bạn đọc khái niệm và một số nội dung liên quan đến trí tuệ nhân tạo, đồng thời cho biết thêm triển vọng của...

   7 p actvn 29/04/2020 16 1

 • Bài giảng Nhập môn lập trình: Mở đầu - Trần Phước Tuấn

  Bài giảng Nhập môn lập trình: Mở đầu - Trần Phước Tuấn

  Bài giảng Nhập môn lập trình phần mở đầu giới thiệu cho người học một số nội dung như: Các thành phần trong chương trình C, kiểu dữ liệu cơ sở trong C, toán tử trong C,...và một số nội dung khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p actvn 29/04/2020 21 3

 • Bài giảng Nhập môn lập trình: Cấu trúc điều khiển - Trần Phước Tuấn

  Bài giảng Nhập môn lập trình: Cấu trúc điều khiển - Trần Phước Tuấn

  Trong bài này sẽ giới thiệu đến người học một số cấu trúc điều khiển như: Lệnh rẽ nhánh if-else, lệnh rẽ nhiều nhánh switch, vòng lặp while-do white-for, các từ khóa break và continue. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   13 p actvn 29/04/2020 16 0

 • Bài giảng Nhập môn lập trình: Hàm, cấu trúc - Trần Phước Tuấn

  Bài giảng Nhập môn lập trình: Hàm, cấu trúc - Trần Phước Tuấn

  Bài giảng trình bày một số nội dung liên quan đến hàm và cấu trúc như: Một số nguyên tắc trong hàm, cách khai báo và gọi thực hiện, prototype của hàm, khái niệm cấu trúc, khai báo cấu trúc trong C,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p actvn 29/04/2020 15 0

 • Bài giảng Nhập môn lập trình: Mảng dữ liệu - Trần Phước Tuấn

  Bài giảng Nhập môn lập trình: Mảng dữ liệu - Trần Phước Tuấn

  Trong bài này sẽ trình bày về mảng dữ liệu với các nội dung cụ thể như sau: Môt số tính chất của mảng, khai báo mảng trong C, truy xuất các thành phần, một số thao tác cơ sở, mảng nhiều chiều. Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p actvn 29/04/2020 16 0

 • Bài giảng Nhập môn lập trình: Con trỏ, chuỗi - Trần Phước Tuấn

  Bài giảng Nhập môn lập trình: Con trỏ, chuỗi - Trần Phước Tuấn

  Bài giảng này cung cấp cho người học một số nội dung liên quan đến con trỏ và chuỗi trong chương trình C như: Khai báo con trỏ và chuỗi trong C, cách nhập/xuất, con trỏ và chuỗi ký tự, một số hàm thư viện, chèn/bỏ một đoạn con. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   17 p actvn 29/04/2020 15 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số