• Nâng cao tính bảo mật trong xác thực người dùng Web sử dụng đặc trưng sinh trắc học

  Nâng cao tính bảo mật trong xác thực người dùng Web sử dụng đặc trưng sinh trắc học

  Bài viết này nghiên cứu sử dụng hành vi gõ bàn phím trong xác thực người dùng hướng tới mục đích bảo mật thông tin. Bài báo cũng đề xuất việc xây dựng cơ chế xác thực kết hợp giữa mật khẩu thông thường dạng text với mật khẩu sinh trắc học trên nền ứng dụng Web.

   12 p actvn 30/09/2019 5 0

 • Nghiên cứu một số hệ mật mã nhẹ và ứng dụng trong IoT

  Nghiên cứu một số hệ mật mã nhẹ và ứng dụng trong IoT

  Bài viết giới thiệu một số hệ mật trong mật mã nhẹ, đưa ra những điểm mạnh và điểm yếu của chúng. Các hệ mã khối hạng nhẹ được nghiên cứu gồm Klein, Led, Present, Mini – AES, Mcrypyon và Katan. Hệ mã dòng được chúng tôi giới thiệu là Grain.

   14 p actvn 30/09/2019 3 0

 • Phương pháp cải tiến LSTM dựa trên đặc trưng thống kê trong phát hiện DGA botnet

  Phương pháp cải tiến LSTM dựa trên đặc trưng thống kê trong phát hiện DGA botnet

  Bài viết đề xuất phương pháp phân tích tên miền và phát hiện DGA botnet dựa trên sự kết hợp mạng LSTM (Long Short-Term Memory) với các đặc trưng thống kê như độ dài, entropy, mức độ ý nghĩa của tên miền nhằm tăng khả năng khái quát hóa cho mạng LSTM.

   10 p actvn 30/09/2019 4 0

 • Phát triển giao thức thiết lập khóa an toàn cho các hệ mã khóa bí mật

  Phát triển giao thức thiết lập khóa an toàn cho các hệ mã khóa bí mật

  Bài viết đề xuất xây dựng giao thức thiết lập khóa an toàn cho các hệ mã hóa khóa bí mật từ việc phát triển giao thức Diffie – Hellman. Các giao thức mới đề xuất có ưu điểm là các khóa bí mật chia sẻ tạo ra được xác thực về nguồn gốc nên có thể chống lại các kiểu tấn công giả mạo rất hiệu quả.

   10 p actvn 30/09/2019 6 0

 • Đề xuất cấu trúc cây phát hiện xung đột trong tập luật của tường lửa

  Đề xuất cấu trúc cây phát hiện xung đột trong tập luật của tường lửa

  Bài viết này đề xuất cấu trúc cây phát hiện xung đột (CDT: Conflict Detection Tree) có khả năng phát hiện tất cả các loại xung đột trong một tập luật của tường lửa một cách hiệu quả. Tính chính xác và tính hiệu quả của cấu trúc CDT được giới thiệu và chứng minh chi tiết trong bài viết. Cấu trúc CDT được triển khai và kiểm chứng với dữ liệu...

   14 p actvn 30/09/2019 6 0

 • Giải pháp nâng cao tỷ lệ mã hóa của sơ đồ mật mã dựa trên mã

  Giải pháp nâng cao tỷ lệ mã hóa của sơ đồ mật mã dựa trên mã

  Bài viết đề xuất hai giải pháp cải tiến hệ mật McEliece, giải pháp sử dụng vector lỗi mang tin và giải pháp sử dụng mã nối tiếp thay thế mã Goppa. Các giải pháp đề xuất cho phép tăng tỷ lệ mã hoá đến ~0,8, đạt độ lợi mã hóa 1,7dB, tăng khả năng sửa lỗi, khả năng chống nhiễu của hệ thống và độ bảo mật so với thuật toán đề xuất gốc.

   5 p actvn 30/09/2019 2 0

 • Phát hiện lưu lượng mạng bất thường trong điều kiện dữ liệu huấn luyện chứa ngoại lai

  Phát hiện lưu lượng mạng bất thường trong điều kiện dữ liệu huấn luyện chứa ngoại lai

  Bài viết này đề cập các vấn đề phát hiện lưu lượng mạng bất thường trong điều kiện dữ liệu huấn luyện chứa ngoại lai và đề xuất một phương pháp cải tiến dựa trên thuật toán phân tích thành phần chính PCA gọi tên là dPCA. Kết quả thử nghiệm được đánh giá dựa trên tập dữ liệu Kyoto Honeypot.

   14 p actvn 30/09/2019 3 0

 • Bộ dữ liệu dạng Netflow dùng trong phát hiện xâm nhập trái phép và ứng dụng

  Bộ dữ liệu dạng Netflow dùng trong phát hiện xâm nhập trái phép và ứng dụng

  Mục tiêu của bài viết này trình bày một phương thức xây dựng bộ dữ liệu dạng Netflow từ nguồn dữ liệu DARPA; và ứng dụng bộ dữ liệu này trong phát hiện xâm nhập trái phép bằng phương pháp học máy.

   12 p actvn 30/09/2019 4 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3 - Nguyễn Duy

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3 - Nguyễn Duy

  Bài giảng "Mạng máy tính - Chương 3: Tầng Transport" cung cấp cho người học các kiến thức: các dịch vụ tầng Transport, multiplexing và demultiplexing, vận chuyển phi kết nối - UDP; các nguyên lý truyền dữ liệu tin cậy,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   110 p actvn 30/09/2019 5 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 1 - Nguyễn Duy

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 1 - Nguyễn Duy

  Bài giảng "Mạng máy tính - Chương 1: Giới thiệu giúp người học làm quen với các thuật ngữ internet là gì, giao thức là gì, mạng biên; hosts, mạng truy nhập, phương tiện truyền dẫn vật lý,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   76 p actvn 30/09/2019 6 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 2 - Nguyễn Duy

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 2 - Nguyễn Duy

  Bài giảng "Mạng máy tính - Chương 2: Tầng Application" cung cấp cho người học các kiến thức: Các nguyên lý của các ứng dụng mạng, Web và HTTP, FTP, e-mail, DNS, các ứng dụng P2P, lập trình socket với UDP và TCP. Mời các bạn cùng tham khảo.

   106 p actvn 30/09/2019 5 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 4 - Nguyễn Duy

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 4 - Nguyễn Duy

  Bài giảng "Mạng máy tính - Chương 4: Tầng Network" giúp người học hiểu các nguyên lý nền tảng của các dịnh vụ tầng network bao gồm: Các mô hình dịch vụ tầng network, forwarding so với routing, Cách mà router hoạt động, routing (chọn đường), broadcast, multicast, hiện thực trong Internet.

   156 p actvn 30/09/2019 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số