• Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: Chương 5 - Nguyễn Kiêm Hiếu

  Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: Chương 5 - Nguyễn Kiêm Hiếu

  Bài giảng "Xử lý ngôn ngữ tự nhiên - Chương 5: Hệ hỏi đáp" cung cấp cho người học các kiến thức về hỏi đáp, các loại câu hỏi, cách tiếp cận IR, ma trận từ - văn bản, Wolfram Alpha,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   12 p actvn 26/05/2020 4 0

 • Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: Chương 6 - Nguyễn Kiêm Hiếu

  Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: Chương 6 - Nguyễn Kiêm Hiếu

  Bài giảng "Xử lý ngôn ngữ tự nhiên - Chương 6: Mô hình ngôn ngữ" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình ngôn ngữ, mô hình n-gram, Perplexity, sửa lỗi chính tả. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   6 p actvn 26/05/2020 1 0

 • Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: Chương 7 - Nguyễn Kiêm Hiếu

  Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: Chương 7 - Nguyễn Kiêm Hiếu

  Bài giảng "Xử lý ngôn ngữ tự nhiên - Chương 7: Xử lý nhập nhằng ngữ nghĩa" cung cấp cho người học các kiến thức: Nghĩa của từ, Wordnet, phương pháp dựa trên từ điển, phương pháp dựa trên tương đồng ngữ nghĩa, Babelnet. Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p actvn 26/05/2020 1 0

 • Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: Chương 8 - Nguyễn Kiêm Hiếu

  Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: Chương 8 - Nguyễn Kiêm Hiếu

  Bài giảng "Xử lý ngôn ngữ tự nhiên - Chương 8: Trích rút thông tin" cung cấp cho người học các kiến thức: Trích rút thuật ngữ, trích rút quan hệ, phương pháp Snowball, phương pháp hướng dẫn từ xa. Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p actvn 26/05/2020 1 0

 • Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: Chương 9 - Nguyễn Kiêm Hiếu

  Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: Chương 9 - Nguyễn Kiêm Hiếu

  Bài giảng "Xử lý ngôn ngữ tự nhiên - Chương 9: Dependency parsing" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về Dependency parsing, phương pháp Transition-based, phương pháp Graph-based,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   24 p actvn 26/05/2020 6 0

 • Bài giảng Nhập môn chương trình dịch: Chương 3 - Hoàng Anh Việt

  Bài giảng Nhập môn chương trình dịch: Chương 3 - Hoàng Anh Việt

  Bài giảng Nhập môn chương trình dịch - Chương 3: Phân tích từ vựng" gồm có những nội dung chính sau: các kỹ thuật xác định và cài đặt bộ PTTV, xây dựng lược đồ cho các biểu thức chính quy mô tả ngôn ngữ, DFA và NFA - các automata hữu hạn xác định và không xác định dùng để nhận dạng chính xác ngôn ngữ, sử dụng công cụ có sẵn Lex để sinh ra...

   104 p actvn 26/05/2020 5 0

 • Bài giảng Nhập môn chương trình dịch: Chương 2 - Hoàng Anh Việt

  Bài giảng Nhập môn chương trình dịch: Chương 2 - Hoàng Anh Việt

  Bài giảng Nhập môn chương trình dịch - Chương 2 gồm có những nội dung chính sau: các thành phần cấu tạo nên chương trình dịch đơn giản, hoạt động và cài đặt các giai đoạn của kỳ đầu của chương trình dịch cơ bản - Phân tích từ vựng, phân tích cú pháp và sinh mã trung gian, sử dụng máy ảo kiểu stack. Mời các bạn cùng tham kho nội dung chi tiết.

   59 p actvn 26/05/2020 4 0

 • Bài giảng Nhập môn chương trình dịch: Chương 1 - Hoàng Anh Việt

  Bài giảng Nhập môn chương trình dịch: Chương 1 - Hoàng Anh Việt

  Bài giảng Nhập môn chương trình dịch - Chương 1 cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản như: Lịch sử phát triển của Kỹ thuật dịch, khái quát quá trình biên dịch, cấu thành của chương trình dịch, định nghĩa của ngôn ngữ lập trình cấp cao,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   48 p actvn 26/05/2020 4 0

 • Bài giảng Nhập môn chương trình dịch: Chương 4 - Hoàng Anh Việt

  Bài giảng Nhập môn chương trình dịch: Chương 4 - Hoàng Anh Việt

  Mục đích của bài giảng "Nhập môn chương trình dịch - Chương 4: Phân tích cú pháp" gồm có những nội dung chính sau: Các phương pháp phân tích cú pháp, cánh cài đặt một bộ phân tích cú pháp từ một Văn phạm phi ngữ cảnh, các khái niệm và sử dụng công cụ sinh bộ PTCP - Yacc. Mời các bạn cùng tham khảo.

   85 p actvn 26/05/2020 4 0

 • Bài giảng Nhập môn chương trình dịch: Chương 4 (tt) - Hoàng Anh Việt

  Bài giảng Nhập môn chương trình dịch: Chương 4 (tt) - Hoàng Anh Việt

  Bài giảng chương 4 trình bày vai trò của bộ phân tích cú pháp, văn phạm của ngôn ngữ lập trình, phân tích cú pháp từ trên xuống, phân tích cú pháp từ dưới lên, sinh bộ phân tích cú pháp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   47 p actvn 26/05/2020 4 0

 • Bài giảng Nhập môn chương trình dịch: Chương 5 - Hoàng Anh Việt

  Bài giảng Nhập môn chương trình dịch: Chương 5 - Hoàng Anh Việt

  Bài giảng "Nhập môn chương trình dịch - Chương 5: Phân tích ngữ nghĩa" cung cấp cho sinh viên các kiến thức về: Những vấn đề cơ bản của ngữ nghĩa, kiểm tra kiểu - Hệ thống kiểu trong ngôn ngữ lập trình, bảng ký hiệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p actvn 26/05/2020 5 0

 • Bài giảng Nhập môn chương trình dịch: Chương 6 - Hoàng Anh Việt

  Bài giảng Nhập môn chương trình dịch: Chương 6 - Hoàng Anh Việt

  Bài giảng "Nhập môn chương trình dịch - Chương 6: Sinh mã trung gian" giới thiệu tới sinh viên các kiến thức: Ngôn ngữ trung gian, một số ngôn ngữ trung gian, mô tả các nút biểu thức của IR, toán tử, mô tả các nút lệnh của IR, cây sinh IR,... Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên công nghệ thông tin dùn làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   27 p actvn 26/05/2020 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số