• Bài giảng Phát triển ứng dụng: Chương 3.1

  Bài giảng Phát triển ứng dụng: Chương 3.1

  Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Mô tả yêu cầu của ứng dụng, kỹ năng xây dựng ứng dụng, mô hình hóa ứng dụng, một số tài liệu và báo cáo cơ bản cho ứng dụng,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   29 p actvn 25/02/2019 195 1

 • Bài giảng Phát triển ứng dụng: Chương 3.2

  Bài giảng Phát triển ứng dụng: Chương 3.2

  Nội dung chương 3.2 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Phân tích thiết kế hệ thống (review)", cụ thể như: Các khái niệm trong phân tích thiết kế hướng đối tượng, Use cases và phân tích yêu cầu, các mô hình trong phân tích thiết kế hướng đối tượng,...

   60 p actvn 25/02/2019 188 1

 • Bài giảng Phát triển ứng dụng: Chương 3.3

  Bài giảng Phát triển ứng dụng: Chương 3.3

  Bài giảng Phát triển ứng dụng: Chương 3.3 cung cấp cho người học các kiến thức: Phân biệt các thành phần trong mô hình lớp (Class Diagram - UML) với EER, chuyển từ mô hình lớp sang EER.

   14 p actvn 25/02/2019 189 1

 • Bài giảng Phát triển ứng dụng: Chương 3.4

  Bài giảng Phát triển ứng dụng: Chương 3.4

  Bài giảng Phát triển ứng dụng: Chương 3.4 trình bày về "Lập trình hướng đối tượng hỗ trợ xây dựng ứng dụng". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Lập trình hướng đối tượng, lập trình giao diện, lưu trữ tập tin, lập trình cơ sở dữ liệu.

   36 p actvn 25/02/2019 191 1

 • Bài giảng Phát triển ứng dụng: Chương 3.5

  Bài giảng Phát triển ứng dụng: Chương 3.5

  Bài giảng Phát triển ứng dụng: Chương 3.5 được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Tổ chức và lưu tên file, thư mục Các kiểu quy ước viết hoa, cách tổ chức, đặt tên cho Function, Class, quy tắc đặt tên biến Comment trong quá trình viết Code, Coding Plan, Code Review,...

   17 p actvn 25/02/2019 178 1

 • Bài giảng Phát triển ứng dụng: Chương 4

  Bài giảng Phát triển ứng dụng: Chương 4

  Nội dung Bài giảng Phát triển ứng dụng: Chương 4 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Kiểm thử chức năng ứng dụng", cụ thể như: Kiểm định ứng dụng, đóng gói ứng dụng,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   27 p actvn 25/02/2019 211 1

 • Bài giảng Truyền dữ liệu: Chương 7 - Đại học Công nghệ Thông tin

  Bài giảng Truyền dữ liệu: Chương 7 - Đại học Công nghệ Thông tin

  Bài giảng "Truyền dữ liệu - Chương 7: Các giao thức điều khiển liên kết dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Điều khiển dòng trong truyền dữ liệu, giao thức “Dừng lại và đợi” (Stop–and–Wait), giao thức “cửa sổ trượt” (Sliding windows), kiểm soát lỗi trong truyền dữ liệu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   46 p actvn 20/07/2018 224 1

 • Bài giảng Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin: Lecture 1 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin: Lecture 1 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng "Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin - Lecture 1" cung cấp cho người học các kiến thức: CNTT và cộng đồng, vấn đề truy cập, mất kỹ năng và sự phán quyết, đánh giá tác động của CNTT, ngăn cản công nghệ xấu, thảo luận. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p actvn 29/05/2017 241 2

 • Bài giảng Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin: Lecture 9 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin: Lecture 9 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng "Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin - Lecture 9: Thanh toán điện tử" cung cấp cho người học các khái niệm về thanh toán điện tử, lợi ích, vai trò thanh toán điện tử, hạn chế thanh toán điện tử, quy trình thanh toán điện tử, thanh toán điện tử tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   48 p actvn 29/05/2017 253 2

 • Bài giảng Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin: Lecture 5 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin: Lecture 5 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng "Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin - Lecture 5: Sở hữu trí tuệ" cung cấp cho người học các kiến thức về sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu, kinh tế và sở hữu trí tuệ, phân loại sở hữu trí tuệ, khác nhau giữa quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp, quá trình hình thành luật sở hữu trí tuệ trên thế giới,... Mời các bạn...

   29 p actvn 29/05/2017 243 3

 • Bài giảng Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin: Lecture 3 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin: Lecture 3 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng "Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin - Lecture 3: Ngôn ngữ và văn hóa" cung cấp cho người học các kiến thức về những ảnh hưởng của máy tính và các thiết bị tự động đến khả năng giao tiếp của con người. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p actvn 29/05/2017 276 2

 • Bài giảng Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin: Lecture 8 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin: Lecture 8 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng "Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin - Lecture 8: Kinh doanh trực tuyến cá nhân" cung cấp cho người học các kiến thức: Dịch vụ, sản phẩm; gian hàng online; marketing, bán hàng, thanh toán; giao hàng; dịch vụ sau bán hàng; chăm sóc khách hàng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p actvn 29/05/2017 206 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số