• Bài giảng Kỹ năng giao tiếp - PGS.TS Đặng Đình Bôi

  Bài giảng Kỹ năng giao tiếp - PGS.TS Đặng Đình Bôi

  Bài giảng Kỹ năng giao tiếp của PGS.TS Đặng Đình Bôi ngoài những lý luận về giao tiếp cơ bản nói chung, cũng có những nội dung nhằm phục vụ cho những người sau này công tác có liên quan đến giao tiếp, truyền thông cộng đồng.

   20 p actvn 13/08/2014 396 9

 • Bài giảng Lãnh đạo

  Bài giảng Lãnh đạo

  Mục tiêu của bài Lãnh đạo nhằm trình bày về phân biệt mối quan hệ giữa quản lý và lãnh đạo, các lý thuyết lãnh đạo, chức năng lãnh đạo và lãnh đạo nhóm. Lãnh đạo là quá trình truyền cảm hứng, khơi dậy sự nhiệt tình, động lực của con người để họ làm việc một cách tốt nhất nhằm đạt được các mục tiêu kế hoạch.

   49 p actvn 24/08/2015 369 5

 • Bài giảng Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin: Lecture 3 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin: Lecture 3 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng "Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin - Lecture 3: Ngôn ngữ và văn hóa" cung cấp cho người học các kiến thức về những ảnh hưởng của máy tính và các thiết bị tự động đến khả năng giao tiếp của con người. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p actvn 29/05/2017 360 3

 • Bài giảng về Teamwork - Nguyễn Văn Phương

  Bài giảng về Teamwork - Nguyễn Văn Phương

  Nội dung "Bài giảng về Teamwork" nhằm trang bị cho người học những kỹ năng cơ bản trong quá trình làm việc nhóm. Ngoài ra, tác giả cũng sẽ cung cấp những bài học kinh nghiệm thực tế trong quá trình làm việc theo nhóm và các nghiên cứu môi trường làm việc thực tế nhằm giúp cho sinh viên có thể hiểu rõ hơn những kỹ năng làm việc nhóm.

   34 p actvn 13/08/2014 354 6

 • Bài giảng Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin: Lecture 11 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin: Lecture 11 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng "Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin - Lecture 11: Công nghệ phần mềm toàn cầu" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm công nghệ phần mềm toàn cầu, lợi ích công nghệ phần mềm toàn cầu, hạn chế công nghệ phần mềm toàn cầu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p actvn 29/05/2017 348 3

 • Bài giảng Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin: Lecture 6 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin: Lecture 6 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng "Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin - Lecture 6" trình bày các kiến thức: Lịch sử hình thành và phát triển của virus máy tính, an ninh máy tính, các yếu tố khác tác động đến an toàn thông tin, động cơ, cách thức thực hiện,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p actvn 29/05/2017 340 3

 • Bài giảng môn Phát triển kỹ năng: Buổi 1 - ThS. Dương Thị Hoài Nhung

  Bài giảng môn Phát triển kỹ năng: Buổi 1 - ThS. Dương Thị Hoài Nhung

  Bài giảng môn "Phát triển kỹ năng - Buổi 1: Kỹ năng làm việc tổ đội" do ThS. Dương Thị Hoài Nhung biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm làm việc tổ đội và vai trò của làm việc tổ đội. Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p actvn 13/12/2015 337 3

 • Bài giảng Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin: Lecture 9 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin: Lecture 9 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng "Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin - Lecture 9: Thanh toán điện tử" cung cấp cho người học các khái niệm về thanh toán điện tử, lợi ích, vai trò thanh toán điện tử, hạn chế thanh toán điện tử, quy trình thanh toán điện tử, thanh toán điện tử tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   48 p actvn 29/05/2017 334 3

 • Bài giảng Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin: Lecture 1 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin: Lecture 1 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng "Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin - Lecture 1" cung cấp cho người học các kiến thức: CNTT và cộng đồng, vấn đề truy cập, mất kỹ năng và sự phán quyết, đánh giá tác động của CNTT, ngăn cản công nghệ xấu, thảo luận. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p actvn 29/05/2017 327 3

 • Bài giảng Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin: Lecture 5 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin: Lecture 5 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng "Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin - Lecture 5: Sở hữu trí tuệ" cung cấp cho người học các kiến thức về sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu, kinh tế và sở hữu trí tuệ, phân loại sở hữu trí tuệ, khác nhau giữa quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp, quá trình hình thành luật sở hữu trí tuệ trên thế giới,... Mời các bạn...

   29 p actvn 29/05/2017 324 4

 • Bài giảng môn Phát triển kỹ năng: Buổi 2 - ThS. Dương Thị Hoài Nhung

  Bài giảng môn Phát triển kỹ năng: Buổi 2 - ThS. Dương Thị Hoài Nhung

  Bài giảng môn "Phát triển kỹ năng - Buổi 2: Kỹ năng làm việc tổ đội" do ThS. Dương Thị Hoài Nhung biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức phần "Tổ chức hoạt động tổ đội " bao gồm: Trình tự làm việc tổ đội, xây dựng tổ đội làm việc hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p actvn 13/12/2015 323 3

 • Bài giảng môn Phát triển kỹ năng: Buổi 3 - ThS. Dương Thị Hoài Nhung

  Bài giảng môn Phát triển kỹ năng: Buổi 3 - ThS. Dương Thị Hoài Nhung

  Bài giảng môn "Phát triển kỹ năng - Buổi 3: Kỹ năng làm việc tổ đội" cung cấp cho người học các kiến thức phần "Xây dựng văn hóa tiểu đổi bao gồm các nội dung: Khái niệm văn hóa tổ đội, các biểu hiện của văn hóa tổ đội - Cấu trúc phân tầng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p actvn 13/12/2015 310 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số