• Bài giảng Kỹ năng giao tiếp - PGS.TS Đặng Đình Bôi

  Bài giảng Kỹ năng giao tiếp - PGS.TS Đặng Đình Bôi

  Bài giảng Kỹ năng giao tiếp của PGS.TS Đặng Đình Bôi ngoài những lý luận về giao tiếp cơ bản nói chung, cũng có những nội dung nhằm phục vụ cho những người sau này công tác có liên quan đến giao tiếp, truyền thông cộng đồng.

   20 p actvn 13/08/2014 489 9

 • Bài giảng về Teamwork - Nguyễn Văn Phương

  Bài giảng về Teamwork - Nguyễn Văn Phương

  Nội dung "Bài giảng về Teamwork" nhằm trang bị cho người học những kỹ năng cơ bản trong quá trình làm việc nhóm. Ngoài ra, tác giả cũng sẽ cung cấp những bài học kinh nghiệm thực tế trong quá trình làm việc theo nhóm và các nghiên cứu môi trường làm việc thực tế nhằm giúp cho sinh viên có thể hiểu rõ hơn những kỹ năng làm việc nhóm.

   34 p actvn 13/08/2014 448 6

 • Bài giảng Lãnh đạo

  Bài giảng Lãnh đạo

  Mục tiêu của bài Lãnh đạo nhằm trình bày về phân biệt mối quan hệ giữa quản lý và lãnh đạo, các lý thuyết lãnh đạo, chức năng lãnh đạo và lãnh đạo nhóm. Lãnh đạo là quá trình truyền cảm hứng, khơi dậy sự nhiệt tình, động lực của con người để họ làm việc một cách tốt nhất nhằm đạt được các mục tiêu kế hoạch.

   49 p actvn 24/08/2015 447 5

 • Bài giảng Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin: Lecture 5 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin: Lecture 5 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng "Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin - Lecture 5: Sở hữu trí tuệ" cung cấp cho người học các kiến thức về sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu, kinh tế và sở hữu trí tuệ, phân loại sở hữu trí tuệ, khác nhau giữa quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp, quá trình hình thành luật sở hữu trí tuệ trên thế giới,... Mời các bạn...

   29 p actvn 29/05/2017 386 4

 • Bài giảng Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin: Lecture 11 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin: Lecture 11 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng "Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin - Lecture 11: Công nghệ phần mềm toàn cầu" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm công nghệ phần mềm toàn cầu, lợi ích công nghệ phần mềm toàn cầu, hạn chế công nghệ phần mềm toàn cầu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p actvn 29/05/2017 406 3

 • Bài giảng Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin: Lecture 6 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin: Lecture 6 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng "Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin - Lecture 6" trình bày các kiến thức: Lịch sử hình thành và phát triển của virus máy tính, an ninh máy tính, các yếu tố khác tác động đến an toàn thông tin, động cơ, cách thức thực hiện,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p actvn 29/05/2017 391 3

 • Bài giảng Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin: Lecture 7 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin: Lecture 7 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng "Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin - Lecture 7" cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về world wide web, lợi ích người sử dụng, đặc trưng world wide web, lợi ích doanh nghiệp, hạn chế, thương mại điện tử thay đổi kinh doanh truyền thống,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p actvn 29/05/2017 355 3

 • Bài giảng Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin: Lecture 2 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin: Lecture 2 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng "Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin - Lecture 2: Lịch sử máy tính" cung cấp cho người học quá trình hình thành và phát triển của máy tính và các thiết bị tính toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   37 p actvn 29/05/2017 342 3

 • Bài giảng Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin: Lecture 8 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin: Lecture 8 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng "Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin - Lecture 8: Kinh doanh trực tuyến cá nhân" cung cấp cho người học các kiến thức: Dịch vụ, sản phẩm; gian hàng online; marketing, bán hàng, thanh toán; giao hàng; dịch vụ sau bán hàng; chăm sóc khách hàng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p actvn 29/05/2017 339 3

 • Bài giảng Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin: Lecture 3 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin: Lecture 3 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng "Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin - Lecture 3: Ngôn ngữ và văn hóa" cung cấp cho người học các kiến thức về những ảnh hưởng của máy tính và các thiết bị tự động đến khả năng giao tiếp của con người. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p actvn 29/05/2017 426 3

 • Bài giảng Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin: Lecture 9 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin: Lecture 9 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng "Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin - Lecture 9: Thanh toán điện tử" cung cấp cho người học các khái niệm về thanh toán điện tử, lợi ích, vai trò thanh toán điện tử, hạn chế thanh toán điện tử, quy trình thanh toán điện tử, thanh toán điện tử tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   48 p actvn 29/05/2017 390 3

 • Bài giảng Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin: Lecture 1 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin: Lecture 1 - TS. Đào Nam Anh

  Bài giảng "Các vấn đề xã hội của công nghệ thông tin - Lecture 1" cung cấp cho người học các kiến thức: CNTT và cộng đồng, vấn đề truy cập, mất kỹ năng và sự phán quyết, đánh giá tác động của CNTT, ngăn cản công nghệ xấu, thảo luận. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p actvn 29/05/2017 380 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số