• Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 6 - Nguyễn Sơn Hoàng Quốc, ThS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 6 - Nguyễn Sơn Hoàng Quốc, ThS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang

  Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Chương 6: Toán tử gán (operator=)" cung cấp các kiến thức giúp sinh viên hiểu được phương thức toán tử gán là gì, vai trò của toán tử gán trong lập trình hướng đối tượng. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   22 p actvn 24/09/2015 119 7

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 5 - Nguyễn Sơn Hoàng Quốc, ThS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 5 - Nguyễn Sơn Hoàng Quốc, ThS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang

  Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Chương 5: Phương thức thiết lập, phương thức phá hủy" cung cấp các kiến thức giúp sinh viên hiểu được phương thức thiết lập là gì, phương thức phá hủy là gì. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   23 p actvn 24/09/2015 159 8

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 9 - Nguyễn Sơn Hoàng Quốc, ThS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 9 - Nguyễn Sơn Hoàng Quốc, ThS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang

  Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Chương 9: Kế thừa" cung cấp các kiến thức giúp sinh viên hiểu được các loại quan hệ trong lập trình, kế thừa trong lập trình hướng đối tượng là gì, khái niệm cây kế thừa, khái niệm sơ đồ lớp. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin dùng làm tài...

   59 p actvn 24/09/2015 186 8

 • Bài giảng Hệ điều hành mạng - Phạm Minh Thuấn

  Bài giảng Hệ điều hành mạng - Phạm Minh Thuấn

  Bài giảng Hệ điều hành mạng do Phạm Minh Thuấn biên soạn cung cấp cho người đọc các nội dung chính (định nghĩa, các kiểu, các biện pháp phòng chống, các công cụ sử dụng) của các module bao gồm: Sniffers, Scanning, System Hacking. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu học tập và...

   70 p actvn 24/09/2015 148 9

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 12 - Nguyễn Sơn Hoàng Quốc, ThS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 12 - Nguyễn Sơn Hoàng Quốc, ThS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang

  Mục tiêu của bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Chương 12: Kế thừa" cung cấp các kiến thức giúp sinh viên nắm được các loại quan hệ trong lập trình, kế thừa trong lập trình hướng đối tượng là gì, khái niệm cây kế thừa, khái niệm sơ đồ lớp. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin...

   59 p actvn 24/09/2015 190 8

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 11 - Nguyễn Sơn Hoàng Quốc, ThS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 11 - Nguyễn Sơn Hoàng Quốc, ThS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang

  Mục tiêu của bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Chương 11: Ma trận căn bản" là cung cấp các kiến thức giúp cho các bạn sinh viên có thể giải quyết bài toán viết chương trình bằng phương pháp lập trình hướng đối tượng thực hiện các yêu cầu: Nhập ma trân một chiều các số nguyên, xuất ma trận một chiều các số nguyên, tính tổng gái trị...

   48 p actvn 24/09/2015 186 8

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 13 - Nguyễn Sơn Hoàng Quốc, ThS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 13 - Nguyễn Sơn Hoàng Quốc, ThS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang

  Mục tiêu của bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Chương 13: Đa xạ - Phương thức ảo" là cung cấp các kiến thức giúp sinh viên hiểu được cơ chế hoạt động của phương thức ảo, ứng dụng được phương thức ảo. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu học tập và nghiên...

   21 p actvn 24/09/2015 146 10

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 10 - Nguyễn Sơn Hoàng Quốc, ThS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 10 - Nguyễn Sơn Hoàng Quốc, ThS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang

  Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Chương 10: Mảng một chiều cơ bản" cung cấp các kiến thức giúp sinh viên có thể giải quyết bài toán "Viết chương trình thực hiện các yêu cầu nhập/xuất mảng một chiều các số nguyên bằng phương pháp lập trình hướng đối tượng". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   53 p actvn 24/09/2015 165 8

 • Bài giảng Nhập môn tin học - Chương 4: Giới thiệu hệ điều hành

  Bài giảng Nhập môn tin học - Chương 4: Giới thiệu hệ điều hành

  Bài giảng "Nhập môn tin học - Chương 4: Giới thiệu hệ điều hành" có cấu trúc gồm 3 phần trình bày các nội dung: Khái niệm về hệ điều hành, tập tin và thư mục, các ví dụ hệ điều hành. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   64 p actvn 24/09/2015 227 5

 • Bài giảng môn Toán tin - Chương 1: Tập hợp - Ánh xạ

  Bài giảng môn Toán tin - Chương 1: Tập hợp - Ánh xạ

  Bài giảng môn "Toán tin - Chương 1: Tập hợp - Ánh xạ" cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về lý thuyết tập hợp và ánh xạ. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ học tập và nghiên cứu.

   17 p actvn 24/09/2015 159 7

 • Bài giảng Nhập môn tin học - Chương 2: Tổ chức máy vi tính

  Bài giảng Nhập môn tin học - Chương 2: Tổ chức máy vi tính

  Bài giảng "Nhập môn tin học - Chương 2: Tổ chức máy vi tính" trình bày các nội dung: Cấu trúc máy vi tính, hoạt động máy vi tính, một số thiết bị xuất nhập, các khái niệm cơ bản về phần mềm. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   67 p actvn 24/09/2015 199 5

 • Bài giảng môn Toán tin - Chương 2: Quan hệ

  Bài giảng môn Toán tin - Chương 2: Quan hệ

  Bài giảng môn "Toán tin - Chương 2: Quan hệ" trình bày các nội dung: Định nghĩa và tính chất của quan hệ, biểu diễn quan hệ, quan hệ tương đương và quan hệ đồng dư, quan hệ thứ tự. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ học tập và nghiên cứu.

   26 p actvn 24/09/2015 167 5

Hướng dẫn khai thác thư viện số