• Bài giảng môn học Cơ sở dữ liệu - Chương 2: Mô hình thực thể liên kết (Entity - Relationship - ER)

  Bài giảng môn học Cơ sở dữ liệu - Chương 2: Mô hình thực thể liên kết (Entity - Relationship - ER)

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 2 - Mô hình thực thể liên kết (Entity - Relationship - ER) được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về quá trình thiết kế và cài đặt CSDL; mô hình ER; mô hình ER mở rộng; các vấn đề về thiết kế mức khái niệm. Mời các bạn tham khảo

   37 p actvn 31/08/2020 17 1

 • Bài giảng môn học Cơ sở dữ liệu - Chương 3: Mô hình dữ liệu

  Bài giảng môn học Cơ sở dữ liệu - Chương 3: Mô hình dữ liệu

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 3 - Mô hình dữ liệu bao gồm những nội dung về các khái niệm của mô hình; các ràng buộc của mô hình; thiết kế mô hình quan hệ từ mô hình ER và ER mở rộng. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này. Mời các bạn tham khảo

   32 p actvn 31/08/2020 15 1

 • Bài giảng môn học Cơ sở dữ liệu - Chương 4: Đại số quan hệ và phép tính quan hệ

  Bài giảng môn học Cơ sở dữ liệu - Chương 4: Đại số quan hệ và phép tính quan hệ

  Mời các bạn tham khảo bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 4 - Đại số quan hệ và phép tính quan hệ sau đây để nắm bắt những nội dung về giới thiệu chung; phép toán một ngôi; phép toán hai ngôi; phép toán khác; phép toán quan hệ biến bộ; phép toán quan hệ biến miền. Mời các bạn tham khảo.

   35 p actvn 31/08/2020 15 1

 • Bài giảng môn học Cơ sở dữ liệu - Chương 5: Ngôn ngữ truy vấn SQL

  Bài giảng môn học Cơ sở dữ liệu - Chương 5: Ngôn ngữ truy vấn SQL

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 5 - Ngôn ngữ truy vấn SQL được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về giới thiệu chung, định nghĩa dữ liệu, cập nhật dữ liệu, truy vấn dữ liệu. Với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu hữu ích.

   48 p actvn 31/08/2020 12 1

 • Bài giảng môn học Cơ sở dữ liệu - Chương 6: Ràng buộc toàn vẹn (Integrity Constraint)

  Bài giảng môn học Cơ sở dữ liệu - Chương 6: Ràng buộc toàn vẹn (Integrity Constraint)

  Chương 6 - Ràng buộc toàn vẹn (Integrity Constraint). Nội dung trình bày trong chương này gồm cócác yếu tố của ràng buộc toàn vẹn; phân loại ràng buộc toàn vẹn và cài đặt ràng buộc toàn vẹn.

   28 p actvn 31/08/2020 13 1

 • Bài giảng môn học Cơ sở dữ liệu - Chương 7: Phụ thuộc hàm và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu

  Bài giảng môn học Cơ sở dữ liệu - Chương 7: Phụ thuộc hàm và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 7 - Phụ thuộc hàm và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu cung cấp cho các bạn những kiến thức về nguyên tắc thiết kế các lược đồ quan hệ; phụ thuộc hàm; các dạng hàm chuẩn; một số thuật toán chuẩn hóa. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

   59 p actvn 31/08/2020 14 1

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 1 - TS. Trần Công Án

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 1 - TS. Trần Công Án

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và vai trò của hệ điều hành, các dịch vụ của hệ điều hành, phân loại hệ điều hành, lịch sử phát triển của hệ điều hành, thiết kế & cài đặt hệ điều hành, cấu trúc hệ điều hành, các dịch vụ của hệ điều hành, kiến trúc hệ điều hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

   73 p actvn 31/08/2020 16 2

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 2 - TS. Trần Công Án

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 2 - TS. Trần Công Án

  Bài giảng Hệ điều hành - Chương 2: Quản lý tệp tin trình bày các nội dung: Các khái niệm cơ bản, các phương pháp truy cập tập tin, mô hình tổ chức và quản lý tập tin, cài đặt hệ thống tập tin. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   43 p actvn 31/08/2020 15 1

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 3 - TS. Trần Công Án

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 3 - TS. Trần Công Án

  Bài giảng Hệ điều hành - Chương 3: Quản lý nhập xuất cung cấp cho người học các khái niệm nhập xuất dữ liệu, mô hình tổ chức & quản lý việc nhập xuất, cài đặt hệ thống quản lý nhập xuất, truy xuất hệ thống nhập xuất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p actvn 31/08/2020 13 1

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 4 - TS. Trần Công Án

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 4 - TS. Trần Công Án

  Bài giảng Hệ điều hành - Chương 4: Quản lý tiến trình cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về tiến trình giao tiếp, liên tiến trình định thời tiến trình, các giải thuật định thời, đồng bộ hóa, tiến trình tắc nghẽn (deadlock). Mời các bạn cùng tham khảo.

   87 p actvn 31/08/2020 12 1

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 5 - TS. Trần Công Án

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 5 - TS. Trần Công Án

  Mục tiêu của bài giảng là mô tả chi tiết các phương pháp tổ chức bộ nhớ, giải thích các kỹ thuật quản lý bộ nhớ bao gồm phân trang và phân đoạn, một số ví dụ thực tế về quản lý bộ nhớ - quản lý phân đoạn trong bộ xử lý intel pentium và quản lý địa chỉ bộ nhớ trong hđh linux.

   58 p actvn 31/08/2020 14 1

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 6 - TS. Trần Công Án

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 6 - TS. Trần Công Án

  Nội dung bài giảng bài giảng "Hệ điều hành - Chương 6: Bảo vệ và an toàn hệ thống" trình bày mục tiêu của việc bảo vệ, miền bảo vệ, ma trận quyền truy xuất, cài đặt ma trận quyền truy xuất, an toàn hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p actvn 31/08/2020 12 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số