• Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 2 - ThS. Trịnh Quốc Sơn

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 2 - ThS. Trịnh Quốc Sơn

  Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 2: Tìm kiếm và sắp xếp nội" cung cấp cho người học các kiến thức: Các giải thuật tìm kiếm nội, các giải thuật sắp xếp nội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   186 p actvn 31/08/2017 0 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 5 - ThS. Trịnh Quốc Sơn

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 5 - ThS. Trịnh Quốc Sơn

  Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 5: Danh sách liên kết kép" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa, cấu trúc dữ liệu, các thao tác trên List kép, tạo một danh sách rỗng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   20 p actvn 31/08/2017 1 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 1 - ThS. Trịnh Quốc Sơn

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 1 - ThS. Trịnh Quốc Sơn

  Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 1: Tổng quan về CTDL và thuật toán" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổng quan về CTDL và thuật toán, các tiêu chuẩn của CTDL, vai trò của CTDL, độ phức tạp của thuật toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   27 p actvn 31/08/2017 0 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 3 - ThS. Trịnh Quốc Sơn

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 3 - ThS. Trịnh Quốc Sơn

  Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 3: Cấu trúc dữ liệu động" cung cấp cho người học các kiến thức: Biến tĩnh, biến động, kiểu con trỏ, các thao tác trên kiểu con trỏ, sử dụng biến tĩnh, con trỏ và biến động,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   13 p actvn 31/08/2017 0 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 7 - ThS. Trịnh Quốc Sơn

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 7 - ThS. Trịnh Quốc Sơn

  Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 7: Cây nhị phân tìm kiếm" cung cấp cho người học các kiến thức: Ðịnh nghĩa cây nhị phân tìm kiếm, ưu điểm của cây nhị phân tìm kiếm, cấu trúc dữ liệu của cây nhị phân tìm kiếm, tạo cây rỗng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   19 p actvn 31/08/2017 0 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 8 - ThS. Trịnh Quốc Sơn

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 8 - ThS. Trịnh Quốc Sơn

  Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 8: Cây nhị phân tìm kiếm cân bằng" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa, tổ chức dữ liệu, các trường hợp mất cân bằng do lệch trái, các trường hợp mất cân bằng do lệch phải, cân bằng lại,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   17 p actvn 31/08/2017 1 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 1 - ThS. Trần Quang Hải Bằng

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 1 - ThS. Trần Quang Hải Bằng

  Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 1: Tổng quan về cơ sở dữ liệu" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các hệ thống tập tin, các hệ thống cơ sở dữ liệu, định nghĩa cơ sở dữ liệu, định nghĩa hệ quản trị Cơ sở dữ liệu, kiến trúc của một Cơ sở dữ liệu, tính chất độc lập dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p actvn 31/08/2017 1 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 3 - ThS. Trần Quang Hải Bằng

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 3 - ThS. Trần Quang Hải Bằng

  Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 3: Ngôn ngữ truy vấn SQL" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái quát về ngôn ngữ truy vấn dữ liệu, câu lệnh SELECT, các hàm thao tác dữ liệu, truy vấn thông tin từ nhiều bảng, các lệnh cập nhật dữ liệu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   43 p actvn 31/08/2017 0 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 2 - ThS. Trần Quang Hải Bằng

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 2 - ThS. Trần Quang Hải Bằng

  Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 2: Mô hình dữ liệu quan hệ" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các khái niệm cơ bản, các phép toán trên đại số tập hợp, các phép toán trên đại số quan hệ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   37 p actvn 31/08/2017 0 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 4 - ThS. Trần Quang Hải Bằng

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 4 - ThS. Trần Quang Hải Bằng

  Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 4: Ràng buộc toàn vẹn" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các vấn đề liên quan đến ràng buộc toàn vẹn, các loại ràng buộc toàn vẹn, phụ thuộc hàm, khóa, bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   37 p actvn 31/08/2017 0 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 1 - ThS. Trần Quang Hải Bằng (tt)

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 1 - ThS. Trần Quang Hải Bằng (tt)

  Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 1: Tổng quan về cơ sở dữ liệu" cung cấp cho người đọc các kiến thức về các mô hình dữ liệu bao gồm: Mô hình quan niệm, logic, vật lý; mô hình hóa dữ liệu; quá trình thiết kế CSDL; các hướng tiếp cận CSDL,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p actvn 31/08/2017 1 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 5 - ThS. Trần Quang Hải Bằng

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 5 - ThS. Trần Quang Hải Bằng

  Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 5: Dạng chuẩn và chuẩn hóa" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Dạng chuẩn, chuẩn hóa lược đồ cơ sở dữ liệu, bài tập dạng chuẩn và chuẩn hóa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   29 p actvn 31/08/2017 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số