• Bài giảng Quản trị mạng và hệ thống: Chương 4 - ThS. Trần Thị Dung

  Bài giảng Quản trị mạng và hệ thống: Chương 4 - ThS. Trần Thị Dung

  Bài giảng "Quản trị mạng và hệ thống - Chương 4: ACL, NAT/PAT, IPTABLES" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm access list, cơ chế hoạt động của ACL, phương pháp cấu hình ACL, các phương pháp ánh xạ địa chỉ, Iptables trong Linux. Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p actvn 20/07/2018 5 0

 • Bài giảng Quản trị mạng và hệ thống: Chương 5 - ThS. Trần Thị Dung

  Bài giảng Quản trị mạng và hệ thống: Chương 5 - ThS. Trần Thị Dung

  Bài giảng "Quản trị mạng và hệ thống - Chương 5: Công cụ quản trị mạng" cung cấp cho người học các kiến thức: Các tác vụ quản trị mạng SNMP, công cụ quản trị mạng mã nguồn mở. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   5 p actvn 20/07/2018 6 0

 • Bài giảng An toàn mạng máy tính nâng cao: Chương 0 - ThS. Nguyễn Duy

  Bài giảng An toàn mạng máy tính nâng cao: Chương 0 - ThS. Nguyễn Duy

  Bài giảng "An toàn mạng máy tính nâng cao - Chương 0: Giới thiệu môn học" cung cấp cho người học các thông tin cơ bản về môn học, các định nghĩa về an toàn thông tin, nội dung chính của môn học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p actvn 20/07/2018 6 0

 • Bài giảng An toàn mạng máy tính nâng cao: Chương 1 - ThS. Nguyễn Duy

  Bài giảng An toàn mạng máy tính nâng cao: Chương 1 - ThS. Nguyễn Duy

  Bài giảng "An toàn mạng máy tính nâng cao - Chương 1: Thiết kế và triển khai VPN" cung cấp cho người học các kiến thức: VPN là gì, những lợi ích của VPN, những yêu cầu của VPN. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   84 p actvn 20/07/2018 7 0

 • Bài giảng An toàn mạng máy tính nâng cao: Chương 2 - ThS. Nguyễn Duy

  Bài giảng An toàn mạng máy tính nâng cao: Chương 2 - ThS. Nguyễn Duy

  Bài giảng "An toàn mạng máy tính nâng cao - Chương 2: Các giao thức bảo mật" cung cấp cho người học các kiến thức: Ip security, secure socket layer transport layer security, pretty good privacy, secure shell. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   72 p actvn 20/07/2018 8 0

 • Bài giảng An toàn mạng máy tính nâng cao: Chương 4 - ThS. Nguyễn Duy

  Bài giảng An toàn mạng máy tính nâng cao: Chương 4 - ThS. Nguyễn Duy

  Bài giảng "An toàn mạng máy tính nâng cao - Chương 4: Sniffing" cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về Sniffing - chương trình cố gắng nghe ngóng các lưu lượng thông tin trong hệ thống mạng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   67 p actvn 20/07/2018 10 0

 • Bài giảng An toàn mạng máy tính nâng cao: Chương 3 - ThS. Nguyễn Duy

  Bài giảng An toàn mạng máy tính nâng cao: Chương 3 - ThS. Nguyễn Duy

  Bài giảng "An toàn mạng máy tính nâng cao - Chương 3: DDOS" cung cấp cho người học các kiến thức về DDOS và những phần mềm gây hại cho máy tính. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   50 p actvn 20/07/2018 13 0

 • Bài giảng An toàn mạng máy tính nâng cao: Chương 5 - ThS. Nguyễn Duy

  Bài giảng An toàn mạng máy tính nâng cao: Chương 5 - ThS. Nguyễn Duy

  Bài giảng "An toàn mạng máy tính nâng cao - Chương 5: Cloud security" cung cấp cho người học các kiến thức về điện toán đám mây và an toàn thông tin trên điện toán đám mây. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   30 p actvn 20/07/2018 4 0

 • Bài giảng An toàn mạng máy tính nâng cao: Chương 6 - ThS. Nguyễn Duy

  Bài giảng An toàn mạng máy tính nâng cao: Chương 6 - ThS. Nguyễn Duy

  Bài giảng "An toàn mạng máy tính nâng cao - Chương 6: Web application security" cung cấp cho người học các kiến thức về bảo mật ứng dụng Web, web application attack and defense. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   51 p actvn 20/07/2018 5 0

 • Bài giảng Nhập môn điện tử: Chương 1 - ĐH Công nghệ Thông tin

  Bài giảng Nhập môn điện tử: Chương 1 - ĐH Công nghệ Thông tin

  Bài giảng Nhập môn điện tử - Chương 1: Tổng quan về mạch điện" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản, mạch điện, các định luật cơ bản của mạch điện. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn này và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   38 p actvn 20/07/2018 3 0

 • Bài giảng Nhập môn điện tử: Chương 2 - ĐH Công nghệ Thông tin

  Bài giảng Nhập môn điện tử: Chương 2 - ĐH Công nghệ Thông tin

  Bài giảng Nhập môn điện tử - Chương 2: Phương pháp giải mạch điện cơ bản" cung cấp cho người học các kiến thức: Mạch điện trở mắc nối tiếp và song song, mạch chia áp (cầu phân áp) và mạch chia dòng (cầu phân dòng), phương pháp nguồn tương đương, các phương pháp giải mạch cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

   42 p actvn 20/07/2018 5 0

 • Bài giảng Nhập môn điện tử: Chương 3 - ĐH Công nghệ Thông tin

  Bài giảng Nhập môn điện tử: Chương 3 - ĐH Công nghệ Thông tin

  Bài giảng Nhập môn điện tử - Chương 3: ĐIỐT – DIODE" cung cấp cho người học các kiến thức: Chất bán dẫn, diode bán dẫn, các đại lượng đặc trưng cho diode, mô hình diode, mạch chỉnh lưu Diode,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   62 p actvn 20/07/2018 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số