• Bài giảng Cơ sở dữ liệu quan hệ: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Tâm

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu quan hệ: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Tâm

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu quan hệ: Chương 3 do ThS. Nguyễn Thị Tâm biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Giới thiệu, các khái niệm của mô hình quan hệ, các đặc trưng của quan hệ, các phép toán đại số quan hệ, chuyển lược đồ E/R sang thiết kế quan hệ.

   51 p actvn 28/02/2018 5 1

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu quan hệ: Chương 4 - ThS. Nguyễn Thị Tâm

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu quan hệ: Chương 4 - ThS. Nguyễn Thị Tâm

  Chương 4 trình bày về "Đại số quan hệ". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Các phép toán cập nhật: thêm, sửa, xóa, các phép toán đại số trên tập hợp, các phép toán đại số trên quan hệ, các phép toán quan hệ bổ sung,...

   60 p actvn 28/02/2018 7 1

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu quan hệ: Chương 5 - ThS. Nguyễn Thị Tâm

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu quan hệ: Chương 5 - ThS. Nguyễn Thị Tâm

  Nội dung chương 5 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Phụ thuộc hàm", cụ thể như: Phụ thuộc hàm, hệ tiên đề Amstrong, bao đóng phụ thuộc hàm, tập thuộc tính, bài toán thành viên, tập PTH tương đương, tập PTH tối thiểu – Phủ tối thiểu, khóa của quan hệ.

   57 p actvn 28/02/2018 4 1

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu quan hệ: Chương 6 - ThS. Nguyễn Thị Tâm

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu quan hệ: Chương 6 - ThS. Nguyễn Thị Tâm

  Chương 6 giúp người học hiểu về "Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Nguyên tắc thiết kế cơ sở dữ liệu, phép tách các lược đồ quan hệ, các dạng chuẩn của lược đồ quan hệ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   67 p actvn 28/02/2018 5 1

 • Bài giảng Truyền thông đa phương tiện - ĐH Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp

  Bài giảng Truyền thông đa phương tiện - ĐH Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp

  Bài giảng "Truyền thông đa phương tiện - ĐH Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp" nhằm giới thiệu đến các bạn nội dung về: Nhập môn multimedia; khái niệm chung về âm thanh audio và video; nguyên lý, kỹ thuật và các chuẩn nén dữ liệu multimedia: âm thanh, hình ảnh, video kỹ thuật số; bảo đảm chất lượng dịch vụ (QoS) truyền thông đa phương tiện; một số...

   163 p actvn 28/02/2018 5 1

 • Bài giảng Xử lý ảnh số: Phân tích ảnh (Xử lý ảnh nhị phân) - Nguyễn Linh Giang

  Bài giảng Xử lý ảnh số: Phân tích ảnh (Xử lý ảnh nhị phân) - Nguyễn Linh Giang

  Bài giảng "Xử lý ảnh số - Phân tích ảnh: Xử lý ảnh nhị phân" cung cấp cho người học các kiến thức: Xử lý ảnh nhị phân (khái niệm ảnh nhị phân, các toán tử hình thái, tìm xương và làm mảnh ảnh, biểu diễn cấu trúc) . Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p actvn 28/02/2018 5 1

 • Bài giảng Xử lý ảnh số: Phân tích ảnh (Xử lý ảnh đường biên) - Nguyễn Linh Giang

  Bài giảng Xử lý ảnh số: Phân tích ảnh (Xử lý ảnh đường biên) - Nguyễn Linh Giang

  Bài giảng "Xử lý ảnh số - Phân tích ảnh: Xử lý ảnh đường biên" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Biểu diễn biên, Gradient rời rạc, các phương pháp tách biên, dò và nối đường biên, mã hóa đường biên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   33 p actvn 28/02/2018 6 1

 • Bài giảng Xử lý ảnh số: Các phương pháp cải thiện chất lượng ảnh - Nguyễn Linh Giang

  Bài giảng Xử lý ảnh số: Các phương pháp cải thiện chất lượng ảnh - Nguyễn Linh Giang

  Bài giảng "Xử lý ảnh số: Các phương pháp cải thiện chất lượng ảnh" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổng quan các phương pháp cải thiện chất lượng ảnh, các phương pháp trên điểm, biến đổi Histogram, các phép toán trên miền không gian, lọc ảnh, giả màu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p actvn 28/02/2018 5 1

 • Bài giảng Xử lý ảnh số: Các phương pháp cải thiện chất lượng ảnh - Nguyễn Linh Giang (p2)

  Bài giảng Xử lý ảnh số: Các phương pháp cải thiện chất lượng ảnh - Nguyễn Linh Giang (p2)

  Bài giảng "Xử lý ảnh số: Các phương pháp cải thiện chất lượng ảnh (p2)" cung cấp cho người học các kiến thức về phương pháp lọc ảnh và giả màu bao gồm: Khái niệm nhiễu, các phép lọc trên miền không gian, các phép lọc trên miền tần số, đặc điểm của hệ thống thị giác, phương pháp giả màu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p actvn 28/02/2018 5 1

 • Bài giảng Xử lý ảnh số: Các phép biến đổi ảnh - Nguyễn Linh Giang (p2)

  Bài giảng Xử lý ảnh số: Các phép biến đổi ảnh - Nguyễn Linh Giang (p2)

  Bài giảng "Xử lý ảnh số: Các phép biến đổi ảnh (p2)" cung cấp cho người học các kiến thức về các phép biến đôi ảnh bao gồm: Biến đổi sin, cosin, biến đổi Hadamar, biến đổi Haar, biến đổi K-L. Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p actvn 28/02/2018 5 1

 • Bài giảng Xử lý ảnh số: Phân tích ảnh (Phân vùng ảnh) - Nguyễn Linh Giang

  Bài giảng Xử lý ảnh số: Phân tích ảnh (Phân vùng ảnh) - Nguyễn Linh Giang

  Bài giảng "Xử lý ảnh số - Phân tích ảnh: Phân vùng ảnh" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm vùng ảnh và phân vùng ảnh, phân vùng ảnh dựa trên ngưỡng, phân vùng ảnh dựa trên đường biên, phân vùng ảnh dựa trên các miền; đối sánh, các hướng tiếp cận tiên tiến. Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p actvn 28/02/2018 5 1

 • Bài giảng Xử lý ảnh số: Các phép biến đổi ảnh - Nguyễn Linh Giang (p1)

  Bài giảng Xử lý ảnh số: Các phép biến đổi ảnh - Nguyễn Linh Giang (p1)

  Bài giảng "Xử lý ảnh số: Các phép biến đổi ảnh" cung cấp cho người học các kiến thức về hai phép biến đổi ảnh bao gồm: Biến đổi đơn nguyên ( unitary ), biến đổi Fourier. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu huwuc ích dành cho các bạn sinh viên ngành Đồ họa dunngf làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   16 p actvn 28/02/2018 7 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số