• Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 2 - Ths. Phạm Thanh An

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 2 - Ths. Phạm Thanh An

  Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 2: Đệ quy và giải thuật đệ quy" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm đệ quy, giải thuật và chương trình đệ quy, thiết kế giải thuật đệ quy, ưu nhược điểm của đệ quy, một số dạng giải thuật đệ quy thường gặp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   53 p actvn 31/05/2018 2 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 6 - Ths. Phạm Thanh An

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 6 - Ths. Phạm Thanh An

  Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 6: Sắp xếp" cung cấp cho người học các kiến thức: Trình bày các thuật toán thông dụng cho việc sắp xếp trong (sắp xếp trên bộ nhớ trong - RAM), minh họa các thuật toán, đánh giá thuật toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   35 p actvn 31/05/2018 4 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 5 - Ths. Phạm Thanh An

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 5 - Ths. Phạm Thanh An

  Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 5: Đồ thị" cung cấp cho người học các kiến thức: Trình bày những kiến thức căn bản về lý thuyết đồ thị, cách biểu diễn, một số thuật toán trên đồ thị, đánh giá thuật toán, một số ứng dụng của đồ thị.

   53 p actvn 31/05/2018 3 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 1 - Ths. Phạm Thanh An

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 1 - Ths. Phạm Thanh An

  Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 1: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật" cung cấp cho người học các kiến thức: Giải thuật và cấu trúc dữ liệu, phân tích và thiết kế giải thuật, một số lớp các giải thuật. Mời các bạn cùng tham khảo.

   67 p actvn 31/05/2018 6 0

 • Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch báo hiệu: Chương 1 - Nguyễn Tâm Hiền

  Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch báo hiệu: Chương 1 - Nguyễn Tâm Hiền

  Bài giảng "Kỹ thuật chuyển mạch báo hiệu - Chương 1: Chuyển mạch kênh" cung cấp cho người học các kiến thức về chuyển mạch kênh, chuyển mạch không gian tương tự. Đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   40 p actvn 31/05/2018 6 0

 • Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch báo hiệu: Chương 1.2 - Nguyễn Tâm Hiền

  Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch báo hiệu: Chương 1.2 - Nguyễn Tâm Hiền

  Phần tiếp theo bài giảng "Kỹ thuật chuyển mạch báo hiệu - Chương 1: Chuyển mạch kênh" cung cấp cho người học các kiến thức bài 3 - Điều chế biên độ xung PAM bao gồm nguyên lý điều chế biên độ xung và ưu thế phân kênh theo thời gian, chuyển mạch PAM 4 dây dùng trung kế âm tần,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p actvn 31/05/2018 6 0

 • Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch báo hiệu: Chương 1.3 - Nguyễn Tâm Hiền

  Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch báo hiệu: Chương 1.3 - Nguyễn Tâm Hiền

  Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch báo hiệu - Chương 1: Chuyển mạch kênh" cung cấp cho người học các kiến thức bài 4 - Công nghệ PCM và chuyển mạch số. Đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   35 p actvn 31/05/2018 5 0

 • Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch báo hiệu: Chương 5 - Nguyễn Tâm Hiền

  Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch báo hiệu: Chương 5 - Nguyễn Tâm Hiền

  Bài giảng "Kỹ thuật chuyển mạch báo hiệu - Chương 5: Khái quát chung về hệ thống báo hiệu trong mạng viễn thông" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát, báo hiệu đường dây thuê bao, báo hiệu liên đài, các chức năng của báo hiệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p actvn 31/05/2018 6 0

 • Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch báo hiệu: Chương 3.1 - Nguyễn Tâm Hiền

  Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch báo hiệu: Chương 3.1 - Nguyễn Tâm Hiền

  Bài giảng "Kỹ thuật chuyển mạch báo hiệu - Chương 3: Các bộ chuyển mạch không gian số cơ bản" cung cấp cho người học các kiến thức: Chức năng các bộ chuyển mạch không gian số, bộ chuyển mạch không gian số kiểu điều khiển theo đầu ra. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p actvn 31/05/2018 6 0

 • Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch báo hiệu: Chương 2 - Nguyễn Tâm Hiền

  Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch báo hiệu: Chương 2 - Nguyễn Tâm Hiền

  Bài giảng "Kỹ thuật chuyển mạch báo hiệu - Chương 2: Các bộ chuyển mạch thời gian số cơ bản" cung cấp cho người học các kiến thức: Chức năng các bộ chuyển mạch thời gian số, bộ chuyển mạch thời gian số kiểu ghi tuần tự đọc ngẫu nhiên,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   35 p actvn 31/05/2018 7 0

 • Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch báo hiệu: Chương 4 - Nguyễn Tâm Hiền

  Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch báo hiệu: Chương 4 - Nguyễn Tâm Hiền

  Bài giảng "Kỹ thuật chuyển mạch báo hiệu - Chương 4: Các cấu trúc trường chuyển mạch số" cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu trúc một bộ chuyển mạch thời gian, cấu trúc chuyển mạch hai tầng, cấu trúc chuyển mạch 3 tầng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p actvn 31/05/2018 4 0

 • Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch báo hiệu: Chương 6 - Nguyễn Tâm Hiền

  Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch báo hiệu: Chương 6 - Nguyễn Tâm Hiền

  Bài giảng "Kỹ thuật chuyển mạch báo hiệu - Chương 6: Hệ thống báo hiệu R2" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát, phương thức truyền báo hiệu R2, phân loại báo hiệu R2. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   46 p actvn 31/05/2018 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số