• Bài giảng Thiết kế đa truyền thông với Adobe Flash CS6: Học phần G

  Bài giảng Thiết kế đa truyền thông với Adobe Flash CS6: Học phần G

  Mời các bạn cùng tham khảo nội dung Thiết kế đa truyền thông với Adobe Flash CS6: Học phần G dưới đây để nắm bắt nội dung chi tiết về ActionScript 3.0, sử dụng bảng code snippets, thêm action stop vào đoạn phim, thêm action play vào button, sao chép và chỉnh sửa mã, kiểm thử mã và mở website từ button.

   38 p actvn 31/10/2019 5 0

 • Bài giảng Thiết kế đa truyền thông với Adobe Flash CS6: Học phần H

  Bài giảng Thiết kế đa truyền thông với Adobe Flash CS6: Học phần H

  Bài giảng Thiết kế đa truyền thông với Adobe Flash CS6: Học phần H giúp các bạn sinh viên nắm được các phần lý thuyết chung về tích hợp nội dung với các chương trình CS6 khác. Qua nội dung bài giảng, người học có thể hiểu về tích hợp nội dung Flash, cách nhập file PNG từ Fileworks vào Flash, sử dụng chỉnh sửa khứ hồi, nhập file PSD từ Photoshop vào...

   35 p actvn 31/10/2019 7 0

 • Bài giảng Thiết kế phối cảnh 3D: Bài 3

  Bài giảng Thiết kế phối cảnh 3D: Bài 3

  Bài giảng Thiết kế phối cảnh 3D: Bài 3 được biên soạn nhằm mục đích giúp cho người học tiếp tục củng cố các lệnh dựng hình trong 3ds max; nhập ảnh vào không gian 3ds max để làm ảnh tham chiếu và củng cố các lệnh, các kênh dựng hình đã học từ bài trước: Copy, Chamfer, Rotation, Move, Scale, insert, turbosmooth. Để nắm được các kiến thức về dựng...

   35 p actvn 31/10/2019 5 0

 • Bài giảng Thiết kế phối cảnh 3D: Bài 2

  Bài giảng Thiết kế phối cảnh 3D: Bài 2

  Bài giảng Thiết kế phối cảnh 3D: Bài 2 được biên soạn nhằm cung cấp cho người học các kiến thức về dựng hình một bộ sofa. Cùng nắm các kiến thức bài giảng thông qua việc tìm hiểu dựng hoàn chỉnh một đối tượng trong khung cảnh nội thất – ghế sofa, Sử dụng kỹ thuật Poly Modeling và Editable poly để thêm chi tiết cho đối tượng; làm cong, mềm...

   33 p actvn 31/10/2019 6 0

 • Bài giảng Thiết kế phối cảnh 3D: Bài 6

  Bài giảng Thiết kế phối cảnh 3D: Bài 6

  Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng Thiết kế phối cảnh 3D: Bài 6 để bổ sung thêm cho mình những kiến thức về ánh sáng nói chung, hiểu về ánh sáng trong 3ds max, các loại nguồn sáng và nắm vững các thông số của các nguồn sáng, có khả năng thiết lập các nguồn sáng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   34 p actvn 31/10/2019 5 0

 • Bài giảng Thiết kế phối cảnh 3D: Bài 5

  Bài giảng Thiết kế phối cảnh 3D: Bài 5

  Bài giảng Thiết kế phối cảnh 3D: Bài 5 giúp người học nắm được các phần lý thuyết chung về chất liệu mental-ray và v-ray. Mục đích của bài học nhằm giúp cho sinh viên củng cố kiến thức về chất liệu, làm quen với chất liệu nâng cao Mental ray và vray; thiết lập khung cảnh với chất liệu nâng cao vray. Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p actvn 31/10/2019 5 0

 • Bài giảng Thiết kế phối cảnh 3D: Bài 1

  Bài giảng Thiết kế phối cảnh 3D: Bài 1

  Bài giảng Thiết kế phối cảnh 3D: Bài 1 giới thiệu tổng quan về dựng mô hình nội thất phòng khách dựa trên bản vẽ mẫu. Mục đích của bài học nhằm giúp cho sinh viên làm quen với một khung cảnh nội thất và lệnh dựng hình cơ bản; tương tác giữa 3ds Max và Autocad. Bên cạnh đó, bài giảng còn hướng dẫn cách nhập bản vẽ cơ sở 2D từ chương trình...

   22 p actvn 31/10/2019 8 0

 • Bài giảng Thiết kế phối cảnh 3D: Bài 4

  Bài giảng Thiết kế phối cảnh 3D: Bài 4

  Bài giảng Thiết kế phối cảnh 3D: Bài 4 sau khi học xong bài học này, người học sẽ làm quen với vật liệu và bảng hiệu chỉnh vật liệu trong chương trình 3ds Max; các nguyên tắc cơ bản trong tạo vật liệu và các key terms chủ yếu về vật liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p actvn 31/10/2019 5 0

 • Bài giảng Thiết kế phối cảnh 3D: Bài 7

  Bài giảng Thiết kế phối cảnh 3D: Bài 7

  Bài giảng Thiết kế phối cảnh 3D: Bài 7 giới thiệu người học những bài học cơ bản: Camera trong 3ds Max, tạo Camera và hiệu chỉnh camera. Qua nội dung bài giảng, người học có thể đặt được camera theo góc nhìn mong muốn; phân biệt được hai loại camera; nắm vững các thông số của Camera. Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p actvn 31/10/2019 5 0

 • Bài giảng Công nghệ Java: Bài 1 - Nguyễn Hữu Thể

  Bài giảng Công nghệ Java: Bài 1 - Nguyễn Hữu Thể

  Bài giảng Công nghệ Java - Bài 1: Collection. Collection là một đối tượng mà nó nhóm các đối tượng khác thành phần tử và cung cấp các phương thức cơ bản để thêm, xóa, lấy, duyệt các phần tử. Bài này sẽ giúp người học hiểu được một số kiến thức cơ bản về collection. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p actvn 31/10/2019 7 0

 • Bài giảng Công nghệ Java: Bài 2.1 - Nguyễn Hữu Thể

  Bài giảng Công nghệ Java: Bài 2.1 - Nguyễn Hữu Thể

  Bài giảng Công nghệ Java - Bài 2.1: Servlet. Nội dung trình bày trong bài giảng này gồm có: Servlet and architecture, Interface Servlet and the Servlet Life Cycle, HttpServlet Class, HttpServletRequest Interface, HttpServletResponse Interface, Project Servlet in Eclipse, HTTP get Requests, HTTP get requests containing data, HTTP post requests, redirecting requests to other resources, welcome files.

   41 p actvn 31/10/2019 6 0

 • Bài giảng Công nghệ Java: Bài 2.2 - Nguyễn Hữu Thể

  Bài giảng Công nghệ Java: Bài 2.2 - Nguyễn Hữu Thể

  Bài giảng Công nghệ Java - Bài 2.2: Servlet. Bài này cung cấp cho người học những nội dung kiến thức về: Servlet init, web.xml, annotation, forward, redirect. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   14 p actvn 31/10/2019 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số