• Giáo trình Hướng dẫn sử dụng 3DS MAX: Phần 1

  Giáo trình Hướng dẫn sử dụng 3DS MAX: Phần 1

  Giáo trình Hướng dẫn sử dụng 3DS MAX với nội dung gồm 2 phần lý thuyết và thực hành về việc sử dụng 3DS MAX. Ở phần này, giới thiệu tới bạn lý thuyết cơ bản về: Giao diện chương trình, một số phím tắt cơ bản, chọn đối tượng, các thao tác trên cửa sổ, geometry, shapes, lights, camera, helpers... Mời các bạn cùng tìm hiểu về 3DS MAX thông qua phần...

   79 p actvn 31/01/2020 80 1

 • Giáo trình Hướng dẫn sử dụng 3DS MAX: Phần 2

  Giáo trình Hướng dẫn sử dụng 3DS MAX: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 giáo trình đem tới cho các bạn những bài thực hành về: Tạo chiếc Ly, tạo Logo 3D, tạo hình đầu con mã, tạo khối rubic, tạo hình chiếc bát tô, tạo logo XP, làm quen với rigid body, chữ chuyển động quanh khối cầu. Thông qua các lý thuyết ở phần 1, và các bài thực hành ở phần 2 này, chắc rằng các bạn sẽ nắm được cách sử...

   26 p actvn 31/01/2020 66 0

 • Giáo trình Hệ điều hành Windows server 2003: Phần 1

  Giáo trình Hệ điều hành Windows server 2003: Phần 1

  Giáo trình cung cấp những kiến thức cơ bản và nền tảng nhất, nhằm giúp cho bạn đọc nắm bắt và có thể triển khai ngay một mạng máy tính sử dụng hệ điều hành Windows Server 2003; cách thức triển khai một số dịch vụ mạng cơ bản như: DHCP Server, DNS Server, FTP Server, Web Server. Mời các bạn cùng tham khảo.

   103 p actvn 31/01/2020 76 0

 • Giáo trình Hệ điều hành Windows server 2003: Phần 2

  Giáo trình Hệ điều hành Windows server 2003: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Hệ điều hành Windows server 2003" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Windows Server 2003 và mạng máy tính, active directory. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   123 p actvn 31/01/2020 71 0

 • Giáo trình môn An toàn mạng

  Giáo trình môn An toàn mạng

  Giáo trình gồm 5 chương tổng quan về bảo mật mạng, bảo mật với lọc gói IP, IPSEC, NAT, Virus và cách phòng chống. Với một số nội dung xác định những rủi ro và những mối đe dọa Computer, thiết kế Security cho các Computer, làm thế nào để tạo và quản lý Account an toàn, phân tích và thiết kế các chính sách an toàn cho Account, bảo mật với lọc gói IP,...

   38 p actvn 31/01/2020 63 0

 • Bài giảng Nhập môn lập trình: Chương 2 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Nhập môn lập trình: Chương 2 - Trần Minh Thái

  Bài giảng "Nhập môn lập trình - Chương 2: Giới thiệu ngôn ngữ C#" cung cấp các kiến thức giúp sinh viên có thể: Giới thiệu .Net FramWork, các khái niệm cơ bản về ngôn ngữ C#, cấu trúc của một chương trình và cách trình bày chương trình, giới thiệu công cụ lập trình và các chức năng liên quan, lệnh nhập/ xuất trong C#.

   86 p actvn 31/01/2020 52 0

 • Bài giảng Nhập môn lập trình: Chương 3 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Nhập môn lập trình: Chương 3 - Trần Minh Thái

  Bài giảng "Nhập môn lập trình - Chương 3: Cấu trúc điều khiển" cung cấp cho người học các kiến thức về: Cấu trúc tuần tự, cấu trúc rẽ nhánh, bài tập viết chương trình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   46 p actvn 31/01/2020 77 0

 • Bài giảng Nhập môn lập trình: Chương 5 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Nhập môn lập trình: Chương 5 - Trần Minh Thái

  Bài giảng "Nhập môn lập trình - Chương 5: Mảng một chiều" giới thiệu các khái niệm về mảng một chiều, khai báo và gán giá trị ban đầu cho mảng, các thao tác trên mảng, cấu trúc lặp foreach, liệt kê các phần tử thỏa điều kiện cho trước,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   52 p actvn 31/01/2020 58 0

 • Bài giảng Nhập môn lập trình: Chương 4 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Nhập môn lập trình: Chương 4 - Trần Minh Thái

  Bài giảng "Nhập môn lập trình - Chương 4: Phương thức (Method)" trình bày các nội dung: Cấu trúc chương trình, khái niệm, phương thức không trả về giá trị, phương thức có trả về kết quả, tầm vực của biến, phạm vi khối,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   48 p actvn 31/01/2020 55 0

 • Bài giảng Nhập môn lập trình: Giới thiệu học phần - Trần Minh Thái

  Bài giảng Nhập môn lập trình: Giới thiệu học phần - Trần Minh Thái

  Bài giảng "Nhập môn lập trình: Giới thiệu học phần" giới thiệu tới người đọc các thông tin cơ bản về học phần, nội dung chính của môn học, mục tiêu môn học, tài liệu cần thiết và các yêu cầu đánh giá sinh viên. Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p actvn 31/01/2020 77 0

 • Bài giảng Nhập môn lập trình: Chương 1 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Nhập môn lập trình: Chương 1 - Trần Minh Thái

  Bài giảng "Nhập môn lập trình - Chương 1: Tổng quan về lập trình" cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về lập trình như: Lập trình là gì, các đặc điểm cần có của chương trình, các ngôn ngữ lập trình thông dụng, môi trường hỗ trợ lập trình,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   58 p actvn 31/01/2020 76 0

 • Bài giảng Nhập môn lập trình: Chương 6 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Nhập môn lập trình: Chương 6 - Trần Minh Thái

  Bài giảng "Nhập môn lập trình - Chương 6: Kiểu dữ liệu có cấu trúc" trình bày các nội dung: Khái niệm, kiểu dữ liệu có cấu trúc, mảng cấu trúc, truy cập các thuộc tính cấu trúc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   16 p actvn 31/01/2020 55 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số