• Bài giảng Tham vấn tâm lý: Kỹ năng tham vấn tâm lý - Phạm Mạnh Hà

  Bài giảng Tham vấn tâm lý: Kỹ năng tham vấn tâm lý - Phạm Mạnh Hà

  Bài giảng Tham vấn tâm lý giới thiệu về Kỹ năng tham vấn tâm lý do GV. Phạm Mạnh Hà biên soạn trình bày khái niệm trợ giúp tâm lý, tư vấn và tham vấn tâm lý là gì? hiệu quả của việc tham vấn tâm lý, các lý thuyết dùng trong tham vấn,... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p actvn 29/05/2017 5 0

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 3 - ĐH Công nghệ

  Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 3 - ĐH Công nghệ

  Chương 3 - Hệ thống tuyến tính bất biến rời rạc. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Phương trình sai phân tuyến tính bất biến, hệ thống không đệ quy (đáp ứng xung có độ dài hữu hạn - FIR), hệ thống đệ quy (đáp ứng xung có độ dài vô hạn - IIR), các phần tử của hệ thống TTBB rời rạc, Xây dựng hệ thống TTBB rời rạc.

   11 p actvn 24/04/2017 4 0

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 0 - ĐH Công nghệ

  Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 0 - ĐH Công nghệ

  Chương này cung cấp một số thông tin liên quan đến môn học "Xử lý tín hiệu số". Sau khi học xong học phần này người học có thể nắm bắt được các khái niệm và lý thuyết cơ sở về tín hiệu số và các hệ thống xử lý tín hiệu số, có được kỹ năng áp dụng các phương pháp và sử dụng các công cụ hỗ trợ trong việc phân tích hệ thống và tín...

   6 p actvn 24/04/2017 1 0

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 1 - ĐH Công nghệ

  Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 1 - ĐH Công nghệ

  Chương 1 - Tín hiệu và hệ thống. Nội dung chương này giúp người học có thể nắm bắt được: Tín hiệu là gì? Tín hiệu liên tục và rời rạc, biến đổi tín hiệu liên tục thành rời rạc, hệ thống là gì? Biểu diễn hệ thống, rời rạc hóa hệ thống liên tục.

   15 p actvn 24/04/2017 2 0

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 4 - ĐH Công nghệ

  Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 4 - ĐH Công nghệ

  Chương 4 - Biến đổi Z và áp dụng cho hệ thống tuyến tính bất biến rời rạc. Nội dung chương này gồm có: Biến đổi trong xử lý tín hiệu, biến đổi Z, các tính chất của biến đổi Z, biến đổi Z ngược, biến đổi Z một phía, biểu diễn hệ thống rời rạc trong miền Z, xét tính ổn định của hệ thống.

   37 p actvn 24/04/2017 1 0

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 2 - ĐH Công nghệ

  Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 2 - ĐH Công nghệ

  Chương 2: Tín hiệu và hệ thống rời rạc. Nội dung trình bày trong chương này: Tín hiệu rời rạc, phân loại tín hiệu rời rạc, biến đổi tín hiệu, tích chập và tương quan của tín hiệu, hệ thống rời rạc, phân loại hệ thống rời rạc, hệ thống tuyến tính bất biến rời rạc.

   28 p actvn 24/04/2017 4 1

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 5 - ĐH Công nghệ

  Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 5 - ĐH Công nghệ

  Chương 5 - Biến đổi fourier liên tục. Chương này cung cấp những kiến thức như: Biến đổi fourier của tín hiệu liên tục, biến đổi fourier của tín hiệu rời rạc, các tính chất của biến đổi fourier, lấy mẫu tín hiệu.

   26 p actvn 24/04/2017 2 0

 • Bài giảng Kỹ thuật vi xử lý: Chương 4 - Phạm Ngọc Nam

  Bài giảng Kỹ thuật vi xử lý: Chương 4 - Phạm Ngọc Nam

  Chương 4 trình bày về tổ chức vào ra dữ liệu. Các nội dung chính của chương này gồm: Các tín hiệu của 8086 và các mạch phụ trợ 8284, 8288; ghép nối 8088 với bộ nhớ; ghép nối 8086 với bộ nhớ; ghép nối với thiết bị ngoại vi. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   155 p actvn 23/12/2016 10 0

 • Bài giảng Kỹ thuật vi xử lý: Chương 6 - Phạm Ngọc Nam

  Bài giảng Kỹ thuật vi xử lý: Chương 6 - Phạm Ngọc Nam

  Bài giảng Kỹ thuật vi xử lý chương 6 cung cấp cho người học những kiến thức về truy cập bộ nhớ trực tiếp DMA. Chương này gồm có 2 nội dung chính, đó là: Giới thiệu về DMA, mạch DMAC 8237A của Intel. Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p actvn 23/12/2016 5 0

 • Bài giảng Kỹ thuật vi xử lý: Chương 2 - Phạm Ngọc Nam

  Bài giảng Kỹ thuật vi xử lý: Chương 2 - Phạm Ngọc Nam

  Bài giảng Kỹ thuật vi xử lý chương 2 giới thiệu về bộ vi xử lý Intel 8088/8086. Thông qua chương này, người học có thể biết được: Cấu trúc bên trong, sơ đồ chân, bản đồ bộ nhớ của máy tính IBM-PC, các chế độ địa chỉ của 8086, cách mã hoá lệnh của 8086, mô tả tập lệnh của 8086, cách đánh địa chỉ ở chế độ bảo vệ ở các máy tính...

   85 p actvn 23/12/2016 6 0

 • Bài giảng Kỹ thuật vi xử lý: Chương 5 - Phạm Ngọc Nam

  Bài giảng Kỹ thuật vi xử lý: Chương 5 - Phạm Ngọc Nam

  Chương 5 trang bị cho người học những hiểu biết về ngắt và xử lý ngắt. Những nội dung chính của chương này gồm có: Giới thiệu về ngắt, đáp ứng của CPU khi có yêu cầu ngắt, các thủ tục ngắt của người sử dụng, xử lý ưu tiên ngắt, mạch điều khiển ngắt ưu tiên 8259A, ngắt trong máy tính IBM PC. Mời các bạn cùng tham khảo.

   41 p actvn 23/12/2016 10 0

 • Bài giảng Kỹ thuật vi xử lý: Chương 1 - Phạm Ngọc Nam

  Bài giảng Kỹ thuật vi xử lý: Chương 1 - Phạm Ngọc Nam

  Chương 1 của bài giảng Kỹ thuật vi xử lý giới thiệu chung về hệ vi xử lý. Chương này cung cấp những nội dung chính sau: Lịch sử phát triển của các bộ vi xử lý và máy tính, phân loại vi xử lý, các hệ đếm dùng trong máy tính, giới thiệu sơ lược về cấu trúc và hoạt động của hệ vi xử lý. Mời các bạn cùng tham khảo.

   84 p actvn 23/12/2016 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số