• Bài giảng Kỹ thuật vi xử lý: Chương 4 - Phạm Ngọc Nam

  Bài giảng Kỹ thuật vi xử lý: Chương 4 - Phạm Ngọc Nam

  Chương 4 trình bày về tổ chức vào ra dữ liệu. Các nội dung chính của chương này gồm: Các tín hiệu của 8086 và các mạch phụ trợ 8284, 8288; ghép nối 8088 với bộ nhớ; ghép nối 8086 với bộ nhớ; ghép nối với thiết bị ngoại vi. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   155 p actvn 23/12/2016 6 0

 • Bài giảng Kỹ thuật vi xử lý: Chương 6 - Phạm Ngọc Nam

  Bài giảng Kỹ thuật vi xử lý: Chương 6 - Phạm Ngọc Nam

  Bài giảng Kỹ thuật vi xử lý chương 6 cung cấp cho người học những kiến thức về truy cập bộ nhớ trực tiếp DMA. Chương này gồm có 2 nội dung chính, đó là: Giới thiệu về DMA, mạch DMAC 8237A của Intel. Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p actvn 23/12/2016 4 0

 • Bài giảng Kỹ thuật vi xử lý: Chương 2 - Phạm Ngọc Nam

  Bài giảng Kỹ thuật vi xử lý: Chương 2 - Phạm Ngọc Nam

  Bài giảng Kỹ thuật vi xử lý chương 2 giới thiệu về bộ vi xử lý Intel 8088/8086. Thông qua chương này, người học có thể biết được: Cấu trúc bên trong, sơ đồ chân, bản đồ bộ nhớ của máy tính IBM-PC, các chế độ địa chỉ của 8086, cách mã hoá lệnh của 8086, mô tả tập lệnh của 8086, cách đánh địa chỉ ở chế độ bảo vệ ở các máy tính...

   85 p actvn 23/12/2016 4 0

 • Bài giảng Kỹ thuật vi xử lý: Chương 5 - Phạm Ngọc Nam

  Bài giảng Kỹ thuật vi xử lý: Chương 5 - Phạm Ngọc Nam

  Chương 5 trang bị cho người học những hiểu biết về ngắt và xử lý ngắt. Những nội dung chính của chương này gồm có: Giới thiệu về ngắt, đáp ứng của CPU khi có yêu cầu ngắt, các thủ tục ngắt của người sử dụng, xử lý ưu tiên ngắt, mạch điều khiển ngắt ưu tiên 8259A, ngắt trong máy tính IBM PC. Mời các bạn cùng tham khảo.

   41 p actvn 23/12/2016 4 0

 • Bài giảng Kỹ thuật vi xử lý: Chương 1 - Phạm Ngọc Nam

  Bài giảng Kỹ thuật vi xử lý: Chương 1 - Phạm Ngọc Nam

  Chương 1 của bài giảng Kỹ thuật vi xử lý giới thiệu chung về hệ vi xử lý. Chương này cung cấp những nội dung chính sau: Lịch sử phát triển của các bộ vi xử lý và máy tính, phân loại vi xử lý, các hệ đếm dùng trong máy tính, giới thiệu sơ lược về cấu trúc và hoạt động của hệ vi xử lý. Mời các bạn cùng tham khảo.

   84 p actvn 23/12/2016 4 0

 • Bài giảng Kỹ thuật vi xử lý: Chương 3 - Phạm Ngọc Nam

  Bài giảng Kỹ thuật vi xử lý: Chương 3 - Phạm Ngọc Nam

  Chương 3 trình bày về lập trình hợp ngữ cho 8086. Trong chương này giới thiệu về khung của chương trình hợp ngữ, trình bày cách tạo và chạy một chương trình hợp ngữ trên máy IBM PC, trình bày các cấu trúc lập trình cơ bản thực hiện bằng hợp ngữ và một số chương trình cụ thể.

   35 p actvn 23/12/2016 5 0

 • Bài giảng Kỹ thuật vi xử lý: Chương 7 - Phạm Ngọc Nam

  Bài giảng Kỹ thuật vi xử lý: Chương 7 - Phạm Ngọc Nam

  Trong chương 7 này sẽ giới thiệu cho người học một số bộ vi xử lý trên thực tế như: General purpose microprocessors, microcontrollers, digital signal processors. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   109 p actvn 23/12/2016 3 0

 • Bài giảng Truyền thông kỹ thuật số: Chương 2 - Trịnh Huy Hoàng

  Bài giảng Truyền thông kỹ thuật số: Chương 2 - Trịnh Huy Hoàng

  Bài giảng Truyền thông kỹ thuật số: Chương 2 do Trịnh Huy Hoàng biên soạn bao gồm những nội dung về khái niệm và thuật ngữ; tín hiệu và nhiễu; các môi trường truyền dẫn. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

   64 p actvn 23/12/2016 4 0

 • Bài giảng Truyền thông kỹ thuật số: Chương 3 - Trịnh Huy Hoàng

  Bài giảng Truyền thông kỹ thuật số: Chương 3 - Trịnh Huy Hoàng

  Dưới đây là bài giảng Truyền thông kỹ thuật số: Chương 3 của Trịnh Huy Hoàng. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về tín hiệu và dữ liệu; truyền dẫn dữ liệu; cấu trúc kênh truyền; cấu trúc truyền; các phương kiểm tra và phát hiện lỗi; cấu hình; giao tiếp V.24/EIA-232-F; nén thông tin; phân hợp kênh; ADSL.

   168 p actvn 23/12/2016 3 0

 • Bài giảng Truyền thông kỹ thuật số: Chương 1 - Trịnh Huy Hoàng

  Bài giảng Truyền thông kỹ thuật số: Chương 1 - Trịnh Huy Hoàng

  Bài giảng Truyền thông kỹ thuật số: Chương 1 do Trịnh Huy Hoàng biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức về ứng dụng truyền dữ liệu; mô hình hệ thống truyền dữ liệu; mạng truyền số liệu; kiến trúc truyền số liệu dùng máy tính. Mời các bạn tham khảo.

   44 p actvn 23/12/2016 6 0

 • Bài giảng Truyền thông kỹ thuật số: Chương 4 - Trịnh Huy Hoàng

  Bài giảng Truyền thông kỹ thuật số: Chương 4 - Trịnh Huy Hoàng

  Bài giảng Truyền thông kỹ thuật số: Chương 4 của Trịnh Huy Hoàng giới thiệu tới các bạn những nội dung về vấn đề khi trao đổi dữ liệu; điều khiển dòng dữ liệu; Idle RQ (Stop–and–Wait); Sliding windows; điều khiển lỗi; Stop–and–Wait; Go–back–N và một số nội dung khác.

   39 p actvn 23/12/2016 4 0

 • Bài giảng Truyền thông kỹ thuật số: Chương 5 - Trịnh Huy Hoàng

  Bài giảng Truyền thông kỹ thuật số: Chương 5 - Trịnh Huy Hoàng

  Mời các bạn cùng nắm bắt những kiến thức về một số nghi thức liên kết dữ liệu (quản lý liên kết dữ liệu, môi trường áp dụng, nghi thức hướng đến ký tự, nghi thức hướng đến bit) thông qua bài giảng Truyền thông kỹ thuật số: Chương 5 của Trịnh Huy Hoàng sau đây.

   28 p actvn 23/12/2016 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số