• Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 1 – Trần Minh Thái

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 1 – Trần Minh Thái

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 1: Tổng quan về giải thuật và cấu trúc dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Vai trò của cấu trúc dữ liệu trong một đề án tin học, các tiêu chuẩn đánh giá cấu trúc dữ liệu, kiểu dữ liệu, định nghĩa kiểu dữ liệu, các kiểu dữ liệu cơ bản,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung...

   67 p actvn 28/06/2019 76 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 2.1 – Trần Minh Thái

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 2.1 – Trần Minh Thái

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 2.1: Giải thuật tìm kiếm" giúp người học xác định được vai trò của tìm kiếm và sắp xếp trong hệ thống thông tin, nắm vững và minh họa được giải thuật tìm tuần tự và tìm kiếm nhị phân trên mảng một chiều, cài đặt được giải thuật tìm kiếm bằng ngôn ngữ C.

   28 p actvn 28/06/2019 63 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 2.2 – Trần Minh Thái

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 2.2 – Trần Minh Thái

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 2.2: Giải thuật sắp xếp" được biên soạn nhằm giúp người học có thể: Nắm vững, minh họa và tính toán được các phép gán (hoán vị) các giải thuật sắp xếp cơ bản trên mảng một chiều, cài đặt được các giải thuật bằng ngôn ngữ C.

   124 p actvn 28/06/2019 51 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 3 – Trần Minh Thái

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 3 – Trần Minh Thái

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 3: Tổ chức ngăn xếp (Stack) & hàng đợi (Queue) trên mảng một chiều" trình bày các nội dung: Trình bày khái niệm ngăn xếp (Stack) và hàng đợi (Queue), các thao tác trên ngăn xếp và hàng đợi, minh họa các ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   65 p actvn 28/06/2019 65 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 4 – Trần Minh Thái

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 4 – Trần Minh Thái

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 4: Danh sách liên kết" giúp người học có thể nắm vững khái niệm về kiểu dữ liệu tĩnh và động, nắm vững cách tổ chức dữ liệu động bằng danh sách liên kết và minh họa được các thao tác xử lý trên danh sách liên kết đơn, cài đặt minh họa được các thao tác của danh sách đơn bằng ngôn ngữ C.

   72 p actvn 28/06/2019 54 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 5 – Trần Minh Thái

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 5 – Trần Minh Thái

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 5: Cây nhị phân tìm kiếm" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, đặc điểm, định nghĩa cấu trúc dữ liệu, các lưu ý khi cài đặt, các thao tác xử lý. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   70 p actvn 28/06/2019 63 0

 • Bài giảng Công nghệ Oracle: Chương 8 - Nguyễn Việt Hưng

  Bài giảng Công nghệ Oracle: Chương 8 - Nguyễn Việt Hưng

  Sau khi hoàn thành Bài giảng Công nghệ Oracle: Chương 8 này, bạn sẽ có thể: Nắm được cấu trúc lưu trữ logic của CSDL, liệt kê các dạng segment và cách sử dụng, hiểu về các khái niệm dùng để kiểm soát việc sử dụng không gian trong block, lấy thông tin về cấu trúc lưu trữ.

   26 p actvn 27/04/2019 51 0

 • Bài giảng Công nghệ Oracle: Chương 5 - Nguyễn Việt Hưng

  Bài giảng Công nghệ Oracle: Chương 5 - Nguyễn Việt Hưng

  Sau khi hoàn thành bài học này, bạn sẽ có thể làm được những việc sau: Giải thích được cách sử dụng của control file, liệt kê nội dung của control file, tạo và quản lý control file, quản lý tệp tin điều khiển với Oracle Managed Files (OMF), lấy các thông tin về control file.

   11 p actvn 27/04/2019 65 0

 • Bài giảng Công nghệ Oracle: Chương 4 - Nguyễn Việt Hưng

  Bài giảng Công nghệ Oracle: Chương 4 - Nguyễn Việt Hưng

  Bài giảng Công nghệ Oracle: Chương 4 với mục tiêu nhằm liệt kê các điều kiện cần thiết để tạo một CSDL, tạo một CSDL sử dụng Oracle Database Configuration Assistant, tạo một CSDL thủ công bằng câu lệnh “create database”.

   35 p actvn 27/04/2019 62 0

 • Bài giảng Công nghệ Oracle: Chương 6 - Nguyễn Việt Hưng

  Bài giảng Công nghệ Oracle: Chương 6 - Nguyễn Việt Hưng

  Sau khi hoàn thành bài học này bạn có thể: Hiểu được mục đích của online redo log file, hiểu được cấu trúc của online redo log file, điều khiển các log switch và các checkpoint, tạo mới và duy trì các online redo log file, lấy các thông tin về online redo log file.

   19 p actvn 27/04/2019 51 0

 • Bài giảng Công nghệ Oracle: Chương 7 - Nguyễn Việt Hưng

  Bài giảng Công nghệ Oracle: Chương 7 - Nguyễn Việt Hưng

  Sau khi hoàn thành bài học này bạn có thể làm được những việc sau: Xác định mục đích của tablespaces, tạo tablespaces, quản lý tablespaces, lấy thông tin tablespaces. Mời các bạn cùng tham khảo!

   33 p actvn 27/04/2019 58 0

 • Bài giảng Công nghệ Oracle: Chương 3 - Nguyễn Việt Hưng

  Bài giảng Công nghệ Oracle: Chương 3 - Nguyễn Việt Hưng

  Sau khi hoàn thành bài học này, bạn có thể: Tạo và quản lý các file tham số, khởi động và tắt một instance, theo dõi và sử dụng các diagnostic file. Mời các bạn cùng tham khảo!

   22 p actvn 27/04/2019 53 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số