• Bài giảng Mạng máy tính: Bài 2 - Nguyễn Quốc Sử

  Bài giảng Mạng máy tính: Bài 2 - Nguyễn Quốc Sử

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 2 trình bày về "Mô hình OSI và giao thức TCP/IP". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Tổng quan, mô hình OSI, mục đích của phân tầng mạng, ý nghĩa của phân tầng mạng, đóng gói dữ liệu, quá trình truyền thông từ máy gởi đến máy nhận,...

   54 p actvn 29/11/2018 15 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Bài 3 - Nguyễn Quốc Sử

  Bài giảng Mạng máy tính: Bài 3 - Nguyễn Quốc Sử

  Chương 3 giúp người học hiểu về "Các loại mô hình mạng". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Topology, các loại Topology cơ bản, mạng hình vòng, kỹ thuật Token Ring, đặc điểm mạng Vòng, mạng hình Sao,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   29 p actvn 29/11/2018 15 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Bài 6 - Nguyễn Quốc Sử

  Bài giảng Mạng máy tính: Bài 6 - Nguyễn Quốc Sử

  Bài giảng Mạng máy tính: Bài 6 do Nguyễn Quốc Sử biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Cấu trúc của một IP Address, cấu trúc của IPv4,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   44 p actvn 29/11/2018 13 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Bài 7 - Nguyễn Quốc Sử

  Bài giảng Mạng máy tính: Bài 7 - Nguyễn Quốc Sử

  Bài 7 trình bày về "Thiết kế và thi công". Nội dung cụ thể của chương này gồm có 2 phần chính như: Khảo sát và thiết kế cung cấp nội dung chính như: Yêu cầu, khảo sát hiện trạng, phân phối thiết bị, máy tính, mô hình Logic, chọn mô hình quản lý

   30 p actvn 29/11/2018 12 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Bài 8 - Nguyễn Quốc Sử

  Bài giảng Mạng máy tính: Bài 8 - Nguyễn Quốc Sử

  Mục tiêu của bài học giúp các bạn hiểu biết truy xuất tài nguyên mạng, quản trị quyền truy xuất Shared, NTFS, triển khai Local, Network Print Device, quản trị quyền truy xuất Printer.

   36 p actvn 29/11/2018 8 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Bài 9 - Nguyễn Quốc Sử

  Bài giảng Mạng máy tính: Bài 9 - Nguyễn Quốc Sử

  Bài giảng Mạng máy tính: Bài 9 giúp người học hiểu về "VMWare". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Giới thiệu VMWare, cài đặt VMWare, cấu hình VMWare, tạo máy ảo, kết nối các máy ảo, xây dựng hệ thống mạng,...

   39 p actvn 29/11/2018 14 0

 • Bài giảng Cơ sở lập trình nâng cao - Chương 1: Độ phức tạp của thuật toán

  Bài giảng Cơ sở lập trình nâng cao - Chương 1: Độ phức tạp của thuật toán

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Độ phức tạp của thuật toán, ước lượng độ phức tạp của thuật toán, phân tích thuật toán, thời gian thực hiện thuật toán,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội...

   40 p actvn 24/08/2018 32 0

 • Bài giảng Cơ sở lập trình nâng cao - Chương 2: Ôn tập kỹ thuật xử lý file – Mảng – Xâu ký tự

  Bài giảng Cơ sở lập trình nâng cao - Chương 2: Ôn tập kỹ thuật xử lý file – Mảng – Xâu ký tự

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Ôn tập kỹ thuật xử lý file, xử lý mảng, xử lý xâu ký tự, thuật toán cơ bản,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   15 p actvn 24/08/2018 39 0

 • Bài giảng Cơ sở lập trình nâng cao - Chương 3: Lập trình đệ quy

  Bài giảng Cơ sở lập trình nâng cao - Chương 3: Lập trình đệ quy

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Lập trình đệ quy, cài đặt hàm đệ quy, phân loại đệ quy, phương pháp khử đệ quy,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   40 p actvn 24/08/2018 32 0

 • Bài giảng Cơ sở lập trình nâng cao - Chương 4: Phương pháp thiết kế thuật toán – quay lui

  Bài giảng Cơ sở lập trình nâng cao - Chương 4: Phương pháp thiết kế thuật toán – quay lui

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp thiết kế thuật toán – quay lui, ưu điểm và khuyết điểm, sơ đồ cài đặt, phương pháp Quay lui,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   37 p actvn 24/08/2018 37 0

 • Bài giảng Cơ sở lập trình nâng cao - Chương 5: Phương pháp thiết kế thuật toán – nhánh cận

  Bài giảng Cơ sở lập trình nâng cao - Chương 5: Phương pháp thiết kế thuật toán – nhánh cận

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp thiết kế thuật toán, sơ đồ cài đặt, bài toán tối ưu, mô hình toán học,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   28 p actvn 24/08/2018 30 0

 • Bài giảng Cơ sở lập trình nâng cao - Chương 6: Phương pháp thiết kế thuật toán − chia để trị

  Bài giảng Cơ sở lập trình nâng cao - Chương 6: Phương pháp thiết kế thuật toán − chia để trị

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp thiết kế thuật toán − chia để trị, sơ đồ cài đặt, thuật toán Quick sort, tìm kiếm nhị phân,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   29 p actvn 24/08/2018 32 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số