• Bài giảng Bảo mật cơ sở dữ liệu: Chapter 7 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng Bảo mật cơ sở dữ liệu: Chapter 7 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng "Bảo mật cơ sở dữ liệu - Chapter 7: Database auditing models" trình bày các nội dung: Gain an overview of auditing fundamentals, understand the database auditing environment, create a flowchart of the auditing process, list the basic objectives of an audit. Mời các bạn cùng tham khảo.

   49 p actvn 16/01/2017 8 1

 • Bài giảng Bảo mật cơ sở dữ liệu: Security methods for statistical databases - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng Bảo mật cơ sở dữ liệu: Security methods for statistical databases - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng "Bảo mật cơ sở dữ liệu: Security methods for statistical databases" trình bày các nội dung: Laws, HIPAA compliance, types of statistical databases, security methods, query set restriction, microaggregation, output perturbation,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p actvn 16/01/2017 5 0

 • Bài giảng Bảo mật cơ sở dữ liệu: Security models - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng Bảo mật cơ sở dữ liệu: Security models - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng "Bảo mật cơ sở dữ liệu: Security models" trình bày các nội dung: Access control, types of Access control, mandatory access control, rules based access control, authentication methods, operating system authentication,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   141 p actvn 16/01/2017 6 0

 • Bài giảng Bảo mật cơ sở dữ liệu: Chapter 3 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng Bảo mật cơ sở dữ liệu: Chapter 3 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng "Bảo mật cơ sở dữ liệu - Chương 3: Access Control Discretionary Access Control" trình bày 2 nội dung chính là Access Control và Discretionary Access Control. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   58 p actvn 16/01/2017 9 0

 • Bài giảng Bảo mật cơ sở dữ liệu: Chương 3 - Trần Thị Kim Chi (tt)

  Bài giảng Bảo mật cơ sở dữ liệu: Chương 3 - Trần Thị Kim Chi (tt)

  Bài giảng "Bảo mật cơ sở dữ liệu - Chương 3: Bảo mật theo cơ chế MAC" cung cấp cho người học các kiến thức: Define Mandatory Access Control Models, secrecy-preserving models, integrity-preserving models, multi-Level security, multi-level databases access control models,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   59 p actvn 16/01/2017 10 2

 • Bài giảng Nhập môn an toàn thông tin: Chương 4 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng Nhập môn an toàn thông tin: Chương 4 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng "Nhập môn an toàn thông tin - Chương 4: Chữ ký số" trình bày các nội dung: Khái niệm chữ ký số, các dịch vụ bảo mật cung cấp bởi chữ ký số, một vài chữ ký số thông dụng, mô tả vài ứng dụng của chữ ký số. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   87 p actvn 22/12/2016 7 0

 • Bài giảng Nhập môn an toàn thông tin: Chương 5 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng Nhập môn an toàn thông tin: Chương 5 - Trần Thị Kim Chi

  Bài giảng "Nhập môn an toàn thông tin - Chương 5: Quản lý và phân phối khóa" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Giải thích được sự cần thiết của một Key - Distribution center (KDC), làm thế nào để KDC có thể tạo ra được Session Key giữa hai bên tham gia,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   198 p actvn 22/12/2016 7 0

 • Bài giảng An toàn và bảo mật thông tin - Chương 3: Hệ mật mã đối xứng

  Bài giảng An toàn và bảo mật thông tin - Chương 3: Hệ mật mã đối xứng

  Chương 3 trang bị cho người học những hiểu biết về hệ mật mã đối xứng. Sau khi học xong chương này người học có thể nắm bắt được định nghĩa hệ mã, mã Ceasar, mã thay thế đơn bảng (Monoalphabetic Substitution Cipher), mã thay thế đa ký tự,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   68 p actvn 12/04/2016 16 2

 • Bài giảng An toàn và bảo mật thông tin - Chương 5: Chứng thực thông điệp

  Bài giảng An toàn và bảo mật thông tin - Chương 5: Chứng thực thông điệp

  Trong chương 5 người học sẽ tìm hiểu về chứng thực thông điệp. Các nội dung cụ thể trong chương này gồm có: Bảo toàn dữ liệu, chứng thực thông điệp, nhóm chứng thực thông điệp (Dùng hệ mật mã, dùng MAC, dùng hàm hash). Mời các bạn cùng tham khảo.

   42 p actvn 12/04/2016 15 2

 • Bài giảng An toàn và bảo mật thông tin - Chương 1: Giới thiệu tổng quan về an toàn và bảo mật thông tin

  Bài giảng An toàn và bảo mật thông tin - Chương 1: Giới thiệu tổng quan về an toàn và bảo mật thông tin

  Chương 1 giới thiệu tổng quan về an toàn và bảo mật thông tin. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Thông tin và an toàn thông tin, kiến trúc OSI an toàn, yêu cầu của một hệ truyền thông an toàn, các loại hình tấn công, bảo mật thông tin trên mạng. Mời các bạ cùng tham khảo.

   19 p actvn 12/04/2016 16 2

 • Bài giảng An toàn và bảo mật thông tin - Chương 2: Cơ sở toán học của lý thuyết mật mã

  Bài giảng An toàn và bảo mật thông tin - Chương 2: Cơ sở toán học của lý thuyết mật mã

  Chương 2 cung cấp cho người học cơ sở toán học của lý thuyết mật mã. Các nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Số học các số nguyên và thuật toán Euclide, đồng dư theo modular, định lý số dư trung hoa, hệ hai phương trình đồng dư, lũy thừa modulo. Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p actvn 12/04/2016 17 2

 • Bài giảng An toàn và bảo mật thông tin - Chương 6: Chữ ký số và ứng dụng

  Bài giảng An toàn và bảo mật thông tin - Chương 6: Chữ ký số và ứng dụng

  Chương 6 trang bị cho người học những hiểu biết về chữ ký số và ứng dụng. Trong chương này sẽ tìm hiểu một số nội dung sau: Mã hóa công khai và ứng dụng chữ ký số, chứng thư số – cơ sở cho ứng dụng chữ ký số, phát hành chứng thư số, tem thời gian tin cậy. Mời tham khảo.

   26 p actvn 12/04/2016 17 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số