• Bài giảng Cơ sở lập trình nâng cao - Chương 1: Độ phức tạp của thuật toán

  Bài giảng Cơ sở lập trình nâng cao - Chương 1: Độ phức tạp của thuật toán

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Độ phức tạp của thuật toán, ước lượng độ phức tạp của thuật toán, phân tích thuật toán, thời gian thực hiện thuật toán,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội...

   40 p actvn 24/08/2018 10 0

 • Bài giảng Cơ sở lập trình nâng cao - Chương 2: Ôn tập kỹ thuật xử lý file – Mảng – Xâu ký tự

  Bài giảng Cơ sở lập trình nâng cao - Chương 2: Ôn tập kỹ thuật xử lý file – Mảng – Xâu ký tự

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Ôn tập kỹ thuật xử lý file, xử lý mảng, xử lý xâu ký tự, thuật toán cơ bản,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   15 p actvn 24/08/2018 12 0

 • Bài giảng Cơ sở lập trình nâng cao - Chương 3: Lập trình đệ quy

  Bài giảng Cơ sở lập trình nâng cao - Chương 3: Lập trình đệ quy

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Lập trình đệ quy, cài đặt hàm đệ quy, phân loại đệ quy, phương pháp khử đệ quy,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   40 p actvn 24/08/2018 8 0

 • Bài giảng Cơ sở lập trình nâng cao - Chương 4: Phương pháp thiết kế thuật toán – quay lui

  Bài giảng Cơ sở lập trình nâng cao - Chương 4: Phương pháp thiết kế thuật toán – quay lui

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp thiết kế thuật toán – quay lui, ưu điểm và khuyết điểm, sơ đồ cài đặt, phương pháp Quay lui,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   37 p actvn 24/08/2018 13 0

 • Bài giảng Cơ sở lập trình nâng cao - Chương 5: Phương pháp thiết kế thuật toán – nhánh cận

  Bài giảng Cơ sở lập trình nâng cao - Chương 5: Phương pháp thiết kế thuật toán – nhánh cận

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp thiết kế thuật toán, sơ đồ cài đặt, bài toán tối ưu, mô hình toán học,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   28 p actvn 24/08/2018 7 0

 • Bài giảng Cơ sở lập trình nâng cao - Chương 6: Phương pháp thiết kế thuật toán − chia để trị

  Bài giảng Cơ sở lập trình nâng cao - Chương 6: Phương pháp thiết kế thuật toán − chia để trị

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp thiết kế thuật toán − chia để trị, sơ đồ cài đặt, thuật toán Quick sort, tìm kiếm nhị phân,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   29 p actvn 24/08/2018 9 0

 • Bài giảng Cơ sở lập trình nâng cao - Chương 7: Phương pháp thiết kế thuật toán – tham lam

  Bài giảng Cơ sở lập trình nâng cao - Chương 7: Phương pháp thiết kế thuật toán – tham lam

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp thiết kế thuật toán – tham lam, sơ đồ cài đặt, ưu điểm và khuyết điểm,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   29 p actvn 24/08/2018 7 0

 • Bài giảng Cơ sở lập trình nâng cao - Chương 8: Phương pháp thiết kế thuật toán − quy hoạch động

  Bài giảng Cơ sở lập trình nâng cao - Chương 8: Phương pháp thiết kế thuật toán − quy hoạch động

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp thiết kế thuật toán − quy hoạch động, bài toán tối ưu, nguyên lý tối ưu của Bellman,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   38 p actvn 24/08/2018 7 0

 • Bài giảng Cơ sở lập trình nâng cao - Chương 9: Phương pháp thiết kế thuật toán − hình học

  Bài giảng Cơ sở lập trình nâng cao - Chương 9: Phương pháp thiết kế thuật toán − hình học

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp thiết kế thuật toán − hình học, cấu trúc dữ liệu cơ bản, điểm và đa giác, đa giác lồi ... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   40 p actvn 24/08/2018 8 0

 • Bài giảng Cơ sở lập trình nâng cao - Chương 10:Tối ưu hóa chương trình

  Bài giảng Cơ sở lập trình nâng cao - Chương 10:Tối ưu hóa chương trình

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tối ưu hóa chương trình, loại tối ưu, quy tắc vòng lặp, quy tắc hàm, quy tắc biểu thức,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   50 p actvn 24/08/2018 12 0

 • Bài giảng Pháp chứng kỹ thuật số: Bài 1 - TS. Đàm Hồng Hải

  Bài giảng Pháp chứng kỹ thuật số: Bài 1 - TS. Đàm Hồng Hải

  Bài giảng "Pháp chứng kỹ thuật số - Bài 1: Giới thiệu ngành Pháp chứng kỹ thuật số" cung cấp cho người học các định nghĩa về pháp chứng và Pháp chứng kỹ thuật số, nghề pháp chứng số - pháp chứng viên,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   51 p actvn 20/07/2018 17 0

 • Bài giảng Pháp chứng kỹ thuật số: Bài 2 - TS. Đàm Hồng Hải

  Bài giảng Pháp chứng kỹ thuật số: Bài 2 - TS. Đàm Hồng Hải

  Bài giảng "Pháp chứng kỹ thuật số - Bài 2: Pháp chứng máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Pháp chứng máy tính, máy tính là công cụ của tội phạm, tội phạm máy tính, nơi có thể tìm bằng chứng số,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   48 p actvn 20/07/2018 15 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số