• Bài giảng Hệ điều hành: Chương 0 - ThS. Phan Đình Duy

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 0 - ThS. Phan Đình Duy

  Bài giảng Hệ điều hành - Chương 0: Giới thiệu môn học Hệ điều hành giới thiệu về môn học, mục tiêu của môn học, một số kiến thức cần nắm, tài liệu tham khảo, cách tính điểm và phần hỏi đáp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   11 p actvn 31/01/2019 5 0

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 3 - ThS. Phan Đình Duy

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 3 - ThS. Phan Đình Duy

  Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 3: Tiến trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm cơ bản, trạng thái tiến trình, khối điều khiển tiến trình, định thời tiến trình, các tác vụ đối với tiến trình, sự cộng tác giữa các tiến trình, giao tiếp giữa các tiến trình, tiểu trình.

   44 p actvn 31/01/2019 6 0

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 2 - ThS. Phan Đình Duy

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 2 - ThS. Phan Đình Duy

  Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 2: Cấu trúc hệ điều hành" cung cấp cho người học các kiến thức: Các thành phần của hệ điều hành, các dịch vụ hệ điều hành cung cấp, lời gọi hệ thống (System call), các chương trình hệ thống (System programs), cấu trúc hệ thống, máy ảo (Virtual machine).

   36 p actvn 31/01/2019 4 0

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 7.1 - ThS. Phan Đình Duy

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 7.1 - ThS. Phan Đình Duy

  Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 7.1: Quản lý bộ nhớ" giúp người học Hiểu được các khái niệm cơ sở về bộ nhớ, hiểu được các kiểu địa chỉ nhớ và cách chuyển đổi giữa các kiểu này, hiểu được các cơ chế và mô hình quản lý bộ nhớ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   37 p actvn 31/01/2019 5 0

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 5 - ThS. Phan Đình Duy

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 5 - ThS. Phan Đình Duy

  Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 5.1: Đồng bộ" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về race condition, giới thiệu các giải pháp tổng quát để giải quyết tranh chấp, phân tích các chi tiết các vấn đề trong việc giải quyết tranh chấp, yêu cầu của giải pháp trong việc giải quyết tranh chấp, phân nhóm các giải pháp.

   20 p actvn 31/01/2019 6 0

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 4 - ThS. Phan Đình Duy (tt)

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 4 - ThS. Phan Đình Duy (tt)

  Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 4.2: Định thời CPU" phần tiếp theo cung cấp cho người học các kiến thức về các giải thuật định thời CPU bao gồm: First-Come, first-Served(FCFS), shortest job first (SJF), shortest remaining time First (SRTF), priority scheduling.

   33 p actvn 31/01/2019 4 0

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 6.2 - ThS. Phan Đình Duy

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 6.2 - ThS. Phan Đình Duy

  Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 6.2: Deadlocks" cung cấp cho người học các kiến thức: Giải thuật đồ thị cấp phát tài nguyên, giải thuật banker, phát hiện deadlock, phục hồi deadlock. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   34 p actvn 31/01/2019 3 0

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 5 - ThS. Phan Đình Duy (tt)

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 5 - ThS. Phan Đình Duy (tt)

  Bài giảng giúp người học hiểu được nhóm giải pháp Busy waiting bao gồm: Các giải pháp phần mềm sử dụng giải thuật kiểm tra luân phiên, sử dụng các biến cờ hiệu, giải pháp của Peterson, giải pháp Bakery, các giải pháp phần cứng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p actvn 31/01/2019 3 0

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 5 - ThS. Phan Đình Duy (p3)

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 5 - ThS. Phan Đình Duy (p3)

  Bài giảng giúp người học biết được các giải pháp đồng bộ tiến trình theo kiểu “Sleep & Wake up” bao gồm: Semaphore, critical Region, monitor, áp dụng các giải pháp này vào các bài toán đồng bộ kinh điển. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   52 p actvn 31/01/2019 4 0

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 8 - ThS. Phan Đình Duy

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 8 - ThS. Phan Đình Duy

  Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 8: Bộ nhớ ảo" giúp người học có thể hiểu được các khái niệm tổng quan về bộ nhớ ảo, hiểu và vận dụng các kỹ thuật cài đặt được bộ nhớ ảo, hiểu được một số vấn đề trong bộ nhớ ảo. Mời các bạn cùng tham khảo.

   38 p actvn 31/01/2019 5 0

 • Bài giảng Hệ điều hành: Ôn tập - ThS. Phan Đình Duy

  Bài giảng Hệ điều hành: Ôn tập - ThS. Phan Đình Duy

  Bài giảng hệ thống lại toàn bộ các kiến thức đã học giúp người học ôn tập và củng cố kiến thức. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   31 p actvn 31/01/2019 5 0

 • Giáo trình Kỹ Thuật Truyền Dẫn Số - Chủ biên. TS. Nguyễn Quốc Bình

  Giáo trình Kỹ Thuật Truyền Dẫn Số - Chủ biên. TS. Nguyễn Quốc Bình

  Mời các bạn sinh viên và Giảng viên tham khảo giáo trình Kỹ Thuật Truyền Dẫn Số trình bày về hệ thống thông tin số, số hóa tín hiệu, ghép kênh trong truyền dẫn tín hiệu số, xử lý tín hiệu bảng gốc, đồng bộ trong truyền dẫn tín hiệu số.

   245 p actvn 28/12/2018 37 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số