• Bài giảng Tin học đại cương - ThS. Trần Thị Mỹ Tiên

  Bài giảng Tin học đại cương - ThS. Trần Thị Mỹ Tiên

  Bài giảng Tin học đại cương do ThS. Trần Thị Mỹ Tiên biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm 2 phần lớn, phần 1 là gồm 3 chương trình bày về các kiến thức cơ bản về tin học, hệ điều hành và các chương trình tiện ích, thuật toán,...

   141 p actvn 28/02/2018 7 1

 • Bài giảng Mạng máy tính và truyền thông: Chương 1.3

  Bài giảng Mạng máy tính và truyền thông: Chương 1.3

  Sau khi hoàn tất chương, sinh viên có những khả năng: Giải thích được thế nào là an toàn hệ thống và an ninh mạng. Phân loại và trình bày được các mối đe dọa đối với hệ thống máy tính và hệ thống mạng. Trình bày được các kỹ thuật tấn công trên mạng gồm: tấn công thăm dò, tấn công truy cập, tấn công từ chối dịch vụ. Hiểu và phân loại...

   27 p actvn 28/02/2018 6 1

 • Bài giảng Mạng máy tính và truyền thông: Chương 3

  Bài giảng Mạng máy tính và truyền thông: Chương 3

  Sau khi hoàn tất chương, sinh viên có những khả năng: Hiểu được thế nào là gia cố hệ thống. Phân loại được gia cố hệ điều hành và hệ điều hành mạng. Trình bày được các kỹ thuật gia cố ứng dụng và dịch vụ mạng.Hiểu được cách tổ chức chính sách an ninh mạng. Mô tả được các bước điều tra xâm nhập.

   36 p actvn 28/02/2018 6 1

 • Bài giảng Mạng máy tính và truyền thông: Chương 2

  Bài giảng Mạng máy tính và truyền thông: Chương 2

  Cung cấp cho người học một cái nhìn tổng quan về cách thức để đảm bảo an toàn cho các thiết bị mạng hoạt động trên các tầng khác nhau của mô hình OSI. Sau khi hoàn tất chương, sinh viên có những khả năng: Xác định được các điểm truy nhập của hệ thống mạng. Hiểu được các điểm yếu của đường truyền mạng. Mô tả được các điểm yếu...

   29 p actvn 28/02/2018 7 1

 • Bài giảng Mạng máy tính và truyền thông: Chương 1.1

  Bài giảng Mạng máy tính và truyền thông: Chương 1.1

  Bài giảng Mạng máy tính và truyền thông: Chương 1.1 gồm có 2 phần sẽ giúp các bạn nắm được khái niệm về an toàn hệ thống và an ninh mạng, tại sao an toàn mạng là cần thiết, thế nào là an toàn hệ thống và an ninh mạng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   48 p actvn 28/02/2018 7 1

 • Bài giảng Mạng máy tính và truyền thông: Chương 1.2

  Bài giảng Mạng máy tính và truyền thông: Chương 1.2

  Nội dung chương 1.1 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Các phần mềm có hại", cụ thể như: Tấn công bằng mã độc hại là gì, phân loại các phần mềm có hại,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   12 p actvn 28/02/2018 5 1

 • Bài giảng Mạng máy tính và truyền thông: Chương 6

  Bài giảng Mạng máy tính và truyền thông: Chương 6

  Sau khi hoàn tất chương, sinh viên có những khả năng: Phân biệt được khái niệm về Intranet, Extranet và vùng DMZ. Trình bày mô hình mạng an toàn với vùng DMZ. Hiểu được khái niệm VLAN, ích lợi và kỹ thuật xây dựng mô hình mạng với VLAN. Trình bày được khái niệm NAT-PAT và ứng dụng của NAT-PAT trong việc xây dựng mô hình mạng an toàn.

   18 p actvn 28/02/2018 7 1

 • Bài giảng Mạng máy tính và truyền thông: Chương 5

  Bài giảng Mạng máy tính và truyền thông: Chương 5

  Mục tiêu của chương cung cấp cho người học một cái nhìn tổng quan về các giải pháp tạo sự an toàn trong truyền thông. Ngoài ra giúp các bạn trình bày được sự quan trọng của an toàn trong truyền thông. Mô tả được các giao thức sử dụng cho truy cập từ xa như PPP, Telnet, mạng không dây , mạng riêng ảo. Hiểu và vận dụng được một số kỹ thuật nâng...

   64 p actvn 28/02/2018 6 1

 • Bài giảng Mạng máy tính và truyền thông: Chương 4

  Bài giảng Mạng máy tính và truyền thông: Chương 4

  Sau khi hoàn tất chương 4, sinh viên có những khả năng: Trình bày được khái niệm về mật mã. Phân biệt được các giải thuật dùng trong mật mã như giải thuật băm, đối xứng và bất đối xứng. Trình bày được ứng dụng của mật mã trong an ninh mạng. Hiểu được khái niệm cơ sở hạ tầng khóa công khai (PKI). Trình bày được khái niệm chữ ký số,...

   43 p actvn 28/02/2018 5 1

 • Bài giảng Mạng máy tính và truyền thông: Chương 7

  Bài giảng Mạng máy tính và truyền thông: Chương 7

  Chương 7 "Tường lửa". Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Tường lửa là gì, vị trí của tường lửa trong mô hình mạng máy tính. Mô tả được các đặc điểm của tường lửa, phân biệt được các loại tường lửa. Hiểu được nguyên lý cấu hình tường lửa. Trình bày được khái niệm hệ thống tín nhiệm và ứng dụng của chúng...

   14 p actvn 28/02/2018 5 1

 • Ebook Động học bay và nguyên lý dẫn khí cụ bay điều khiển một kênh: Phần 1

  Ebook Động học bay và nguyên lý dẫn khí cụ bay điều khiển một kênh: Phần 1

  Nội dung phần 1 cuốn sách trình bày cơ sở lý thuyết điều khiển tối ưu, luật điều khiển và phương trình trạng thái của khí cụ bay điều khiển một kênh, khảo sát đặc tính động học của khí cụ bay điều khiển một kênh.

   82 p actvn 30/01/2018 42 1

 • Ebook Động học bay và nguyên lý dẫn khí cụ bay điều khiển một kênh: Phần 2

  Ebook Động học bay và nguyên lý dẫn khí cụ bay điều khiển một kênh: Phần 2

  Nội dung phần 2 cuốn sách trình bày phương pháp xử lý tín hiệu trên khí cụ bay điều khiển một kênh, các đặc trưng khối lượng, khí động và động lực của khí cụ bay điều khiển một kênh, mô phỏng hoạt động của hệ thống điều khiển khí cụ bay điều khiển một kênh.

   99 p actvn 30/01/2018 30 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số