• Ebook Tấn trò đời (Tập 11): Phần 2

  Ebook Tấn trò đời (Tập 11): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Tấn trò đời (Tập 11)", phần 2 giới thiệu tới người đọc các tác phẩm: Một ông hoàng của giới lưu đãng, Những viên chức, Những diễn viên không tự biết, Những người tiểu tư sản, Mặt trái của lịch sử hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   46 p actvn 24/02/2017 0 0

 • Ebook Tấn trò đời (Tập 12): Phần 1

  Ebook Tấn trò đời (Tập 12): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tấn trò đời (Tập 12)" do NXB Thế giới phát hành giới thiệu tới người đọc các tác phẩm "Những cảnh đời chính trị" gồm: Một mẫu chuyện dưới thời khủng bố, Một vụ mờ ám, Nghị viên miền Arcis. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   47 p actvn 24/02/2017 0 0

 • Ebook Tấn trò đời (Tập 10): Phần 2

  Ebook Tấn trò đời (Tập 10): Phần 2

  Thế giới nghệ thuật của "Tấn trò đời" không đơn thuần là phản ánh cái thiện, cái ác trong xã hội, mà điều Balzac mong mỏi chính là cải tạo xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Mời các bạn cùng tìm hiểu về phong cách nghệ thuật của nhà văn nổi tiếng này qua phần 2 tác phẩm "Bà chị họ Bette",

   248 p actvn 24/02/2017 0 0

 • Ebook Tấn trò đời (Tập 12): Phần 2

  Ebook Tấn trò đời (Tập 12): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Tấn trò đời (Tập 12)", phần 2 giới thiệu tới người đọc các tác phẩm "Những cảnh đời binh nghiệp" gồm: Những người Chouan, một mối đam mê nơi xa mạc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   337 p actvn 24/02/2017 0 0

 • Ebook Tấn trò đời (Tập 14): Phần 2

  Ebook Tấn trò đời (Tập 14): Phần 2

  Trong tác phẩm "Bông Huệ trong thung", Balzac đã xây dựng hình ảnh nữ bá tước De Mortsauf - Một điển hình phụ nữ đạo đức và nghị lực tuyệt vời; bà có một mối tình nâng cao tâm hồn và đạo đức lên những tầng trời cao đẹp với đôi cánh của hi sinh. Mời các bạn cùng tham khảo tác phẩm này qua phần 2 cuốn sách.

   163 p actvn 24/02/2017 1 0

 • Lecture Security+ Certification: Chapter 12 - Trung tâm Athena

  Lecture Security+ Certification: Chapter 12 - Trung tâm Athena

  Chapter 12 - Policies and disaster recovery. The main contents of this chapter include all of the following: Policies and procedures, privilege management, education and documentation, communication, disaster recovery, business continuity.

   45 p actvn 24/02/2017 3 0

 • Lecture Security+ Certification: Chapter 4 - Trung tâm Athena

  Lecture Security+ Certification: Chapter 4 - Trung tâm Athena

  Chapter 4 - Remote access. Objectives in this chapter: Understand implications of IEEE 802.1x and how it is used, understand VPN technology and its uses for securing remote access to networks, understand how RADIUS authentication works, understand how TACACS+ operates, understand how PPTP works and when it is used,...

   54 p actvn 24/02/2017 2 0

 • Lecture Security+ Certification: Chapter 3(part 2) - Trung tâm Athena

  Lecture Security+ Certification: Chapter 3(part 2) - Trung tâm Athena

  Chapter 3 - Attacks and malicious code (part 2). After studying this chapter you will be able to: Discuss man-in-the-middle attacks, replay attacks, and TCP session hijacking; detail three types of social-engineering attacks and explain why they can be incredibly damaging; list major types of attacks used against encrypted data; list major types of malicious software and identify a countermeasure for each one.

   43 p actvn 24/02/2017 2 0

 • Lecture Security+ Certification: Chapter 1 - Trung tâm Athena

  Lecture Security+ Certification: Chapter 1 - Trung tâm Athena

  Chapter 1 - Overview. After studying this chapter you will be able to: Understand network security, understand security threat trends, understand the goals of network security, determine the factors involved in a secure network strategy, security certification.

   18 p actvn 24/02/2017 1 0

 • Lecture Security+ Certification: Chapter 7 - Trung tâm Athena

  Lecture Security+ Certification: Chapter 7 - Trung tâm Athena

  Chapter 7 - Quản trị bảo mật cho hệ thống (Security management system). After studying this chapter you will be able to: Understand the purpose of a network firewall and the kinds of firewall technology available on the market; understand the role of routers, switches, and other networking hardware in security; determine when VPN or RAS technology works to provide a secure network connection.

   76 p actvn 24/02/2017 2 0

 • Lecture Security+ Certification: Chapter 2 - Trung tâm Athena

  Lecture Security+ Certification: Chapter 2 - Trung tâm Athena

  Chapter 2 - Authentication. After studying this chapter you will be able to: Understand AAA (3A),create strong passwords and store them securely, understand the Kerberos authentication process, understand how CHAP works, understand what mutual authentication is and why it is necessary, understand how digital certificates are created and why they are used,...

   55 p actvn 24/02/2017 2 0

 • Lecture Security+ Certification: Chapter 3 (part 1) - Trung tâm Athena

  Lecture Security+ Certification: Chapter 3 (part 1) - Trung tâm Athena

  Chapter 3 - Attacks and malicious code (part 1). After reading the material in this chapter, you should be able to: Explain denial-of-service (DoS) attacks, explain and discuss ping-of-death attacks, identify major components used in a DDoS attack and how they are installed, understand major types of spoofing attacks.

   43 p actvn 24/02/2017 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số