• Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Giới thiệu - TS. Đinh Đức Anh Vũ

  Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Giới thiệu - TS. Đinh Đức Anh Vũ

  Bài giảng "Xử lý tín hiệu số: Giới thiệu" trình bày các nội dung: Giới thiệu về xử lý tín hiệu số, tại sao phải xử lý tín hiệu số, ứng dụng và lịch sử phát triển xử lý tín hiệu số, nội dung chính của môn học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p actvn 31/05/2018 3 0

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 6 - TS. Đinh Đức Anh Vũ

  Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 6 - TS. Đinh Đức Anh Vũ

  Bài giảng "Xử lý tín hiệu số - Chương 6: Giải thuật cho biến đổi Fourier" cung cấp cho người học các kiến thức: DFT & IDFT, phương pháp chia -trị, FFT cơ số 2, Parallel-Pipelined architecture, hiện thực các giải thuật FFT,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p actvn 31/05/2018 2 0

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 1 - TS. Đinh Đức Anh Vũ

  Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 1 - TS. Đinh Đức Anh Vũ

  Bài giảng "Xử lý tín hiệu số - Chương 1: Giới thiệu một số khái niệm trong DSP" cung cấp cho người học các kiến thức: Tín hiệu, hệ thống, phân loại tín hiệu, phân loại hệ thống, hệ thống xử lý tín hiệu số, tần số – tín hiệu liên tục thời gian,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p actvn 31/05/2018 5 0

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 7 - TS. Đinh Đức Anh Vũ

  Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 7 - TS. Đinh Đức Anh Vũ

  Bài giảng "Xử lý tín hiệu số - Chương 7: Hiện thực các hệ thống RRTG" cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu trúc hiện thực cho hệ FIR, cấu trúc hiện thực cho hệ IIR, không gian trạng thái, lượng tử hóa các hệ số của bộ lọc. Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p actvn 31/05/2018 5 0

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 4 - TS. Đinh Đức Anh Vũ

  Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 4 - TS. Đinh Đức Anh Vũ

  Bài giảng "Xử lý tín hiệu số - Chương 4: Tín hiệu và hệ thống trong miền tần số" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích tần số của tín hiệu LTTG, phân tích tần số của tín hiệu RRTG, các tính chất của BĐ Fourier cho các tín hiệu RRTG, đặc trưng miền tần số của hệ LTI, bộ lựa chọn tần số. Mời các bạn cùng tham khảo.

   85 p actvn 31/05/2018 5 0

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 2 - TS. Đinh Đức Anh Vũ

  Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 2 - TS. Đinh Đức Anh Vũ

  Bài giảng "Xử lý tín hiệu số - Chương 2: Tín hiệu và hệ thống rời rạc theo thời gian" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương trình sai phân, hiện thực hệ RRTG, tương quan giữa các tín hiệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   70 p actvn 31/05/2018 5 0

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 3 - TS. Đinh Đức Anh Vũ

  Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 3 - TS. Đinh Đức Anh Vũ

  Bài giảng "Xử lý tín hiệu số - Chương 3: Biến đổi Z" cung cấp cho người học các kiến thức: Biến đổi Z, các tính chất của BĐ Z, biến đổi Z hữu tỉ, biến đổi Z ngược, biến đổi Z một phía, phân tích hệ LTI. Mời các bạn cùng tham khảo.

   54 p actvn 31/05/2018 6 0

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 5 - TS. Đinh Đức Anh Vũ

  Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 5 - TS. Đinh Đức Anh Vũ

  Bài giảng "Xử lý tín hiệu số - Chương 5: Biến đổi Fourier rời rạc (DFT)" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về Fourier rời rạc, lấy mẫu miền tần số, biến đổi Fourier rời rạc, Fourier rời rạc - biến đổi tuyến tính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p actvn 31/05/2018 5 0

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 8 - TS. Đinh Đức Anh Vũ

  Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 8 - TS. Đinh Đức Anh Vũ

  Bài giảng "Xử lý tín hiệu số - Chương 8: Thiết bị bộ lọc số" cung cấp cho người học các kiến thức: Bộ lọc lý tưởng, bộ lọc thực tế (bộ lọc với đáp ứng xung hữu hạn (FIR), bộ lọc với đáp ứng xung vô hạn (IIR)). Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p actvn 31/05/2018 3 0

 • Giáo trình Hệ chuyên gia - PGS.TS. Phan Huy Khánh

  Giáo trình Hệ chuyên gia - PGS.TS. Phan Huy Khánh

  Giáo trình gồm có 3 chương với những nội dung chủ yếu sau: Giới thiệu hệ chuyên gia, kiến trúc tổng quát của các hệ chuyên gia, thiết kế hệ chuyên gia. Giáo trình cũng cung cấp những bài tập tương ứng với các chủ đề như: biểu diễn tri thức nhờ logic vị từ bậc một, máy suy diễn, hệ chuyên gia Mycin và ngôn ngữ OPS5.

   135 p actvn 27/04/2018 25 0

 • Đề tài khoa học cấp Bộ: Công nghệ thông tin phục vụ quản lý nhà nước và quản lý nhà nước về công nghệ thông tin

  Đề tài khoa học cấp Bộ: Công nghệ thông tin phục vụ quản lý nhà nước và quản lý nhà nước về công nghệ thông tin

  Đề tài phân tích vai trò của công nghệ thông tin trong phục vụ hoạt động quản lý nhà nước, đưa ra các luận chứng khoa học cho định hướng chiến lược xây dựng hệ thống thông tin trong khu vực nhà nước, đồng thời phân tích các vấn đề phát sinh mà các nhà quản lý cần,... Mời bạn đọc tham khảo.

   143 p actvn 27/04/2018 27 0

 • Bài giảng Lập trình Windows - ĐH Hàng Hải

  Bài giảng Lập trình Windows - ĐH Hàng Hải

  Bài giảng Lập trình Windows sau đây cung cấp cho sinh viên kiến thức về phương pháp lập trình trực quan trên hệ điều hành Windows, cung cấp các kiến thức về truy cập và can thiệp vào các thành phần của hệ điều hành Windows. Tham khảo nội dung bài giảng để hiểu rõ thêm về các nội dung trên.

   96 p actvn 27/04/2018 27 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số