• Bài giảng Nhập môn điện tử: Chương 4 - ĐH Công nghệ Thông tin

  Bài giảng Nhập môn điện tử: Chương 4 - ĐH Công nghệ Thông tin

  Bài giảng Nhập môn điện tử - Chương 4: Diode Zener" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan, nguyên tắc hoạt động, chế độ hoạt động của diode Zener (khi điện thế đầu vào và tải cố định), các ứng dụng của diode Zener. Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p actvn 20/07/2018 4 0

 • Bài giảng Nhập môn điện tử: Chương 5 - ĐH Công nghệ Thông tin

  Bài giảng Nhập môn điện tử: Chương 5 - ĐH Công nghệ Thông tin

  Bài giảng Nhập môn điện tử - Chương 5: Transitor" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về transitor, cấu trúc và nguyên lý hoạt động của transitor, các thông số của BJT, các kiểu mắc transistor - Đặc tuyến Volt- Ampere, đường tải một chiều (đường tải tĩnh – dc load line),... Mời các bạn cùng tham khảo.

   47 p actvn 20/07/2018 3 0

 • Bài giảng Nhập môn điện tử: Chương 6 - ĐH Công nghệ Thông tin

  Bài giảng Nhập môn điện tử: Chương 6 - ĐH Công nghệ Thông tin

  Bài giảng Nhập môn điện tử - Chương 6: Transitor trường FET" cung cấp cho người học các kiến thức: JFET, các đại lượng đặc trưng và thông số của JFET, cấu trúc cơ bản Mosfet loại liên tục (D-Mosfet), phân cực FET, phân cực bằng cầu chia thế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p actvn 20/07/2018 1 0

 • Bài giảng Nhập môn điện tử: Chương 7 - ĐH Công nghệ Thông tin

  Bài giảng Nhập môn điện tử: Chương 7 - ĐH Công nghệ Thông tin

  Bài giảng Nhập môn điện tử - Chương 7: Mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng JFET" cung cấp cho người học các kiến thức: Các thông số của mạch khuếch đại JFET, các mô hình mạch khuếch đại JFET, mô hình phân cực bằng cầu phân thế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p actvn 20/07/2018 4 0

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 4 - ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 4 - ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

  Bài giảng "Nhập môn mạch số - Chương 4: Bìa Karnaugh" cung cấp cho người học các kiến thức: Mạch logic số, thiết kế một mạch số, bìa Karnaugh (bản đồ Karnaugh), cổng XOR/XNOR. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   62 p actvn 20/07/2018 1 0

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 1 - ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 1 - ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

  Bài giảng "Nhập môn mạch số - Chương 1: Giới thiệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan, những đặc điểm của Số (digital features), quy trình thiết kế Số (digital design processing), các loại chip Số, những thuật ngữ của Số. Mời các bạn cùng tham khảo.

   43 p actvn 20/07/2018 3 0

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 2 - ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 2 - ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

  Bài giảng "Nhập môn mạch số - Chương 2: Các dạng biểu diễn số" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu các hệ thống số, chuyển đổi giữa các hệ thống số, biểu diễn số nhị phân, biểu diễn số có dấu, biểu diễn các loại số khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   59 p actvn 20/07/2018 2 0

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 3 - ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 3 - ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

  Bài giảng giúp người học hiểu được về đại số Boolean với đặc điểm là chỉ thực hiện trên hai giá trị/trạng thái 0(OFF) và 1(ON) nên rất phù hợp với việc biểu diễn và tính toán trong các mạch logic Số; các cổng logic cơ bản, từ đó có thể xây dựng nên các mạch logic hoặc các hệ thống số phức tạp trong những chương sau.

   56 p actvn 20/07/2018 3 0

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 5.1 - ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 5.1 - ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

  Bài giảng "Chương 5 - Mạch tổ hợp: Mạch tính toán số học" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số mạch logic tổ hợp thông dụng, thiết kế các mạch logic tổ hợp phức tạp sử dụng các mạch logic tổ hợp thông dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   38 p actvn 20/07/2018 2 0

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 5.2 - ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 5.2 - ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

  Bài giảng "Chương 5 - Mạch tổ hợp: Các loại mạch khác" cung cấp cho người học các kiến thức: Mạch giải mã (Decoder)/mạch mã hóa (Encoder); mạch dồn kênh (Multiplexer)/mạch chia kênh (Demultiplexer); mạch tạo Parity/mạch kiểm tra Parity; mạch so sánh (Comparator). Mời các bạn cùng tham khảo.

   70 p actvn 20/07/2018 3 0

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 6.1 - ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 6.1 - ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

  Bài giảng "Chương 6 - Mạch tuần tự: Chốt và Flip-flop" cung cấp cho người học các kiến thức: Chốt S-R (S-R latch), chốt D, Flip-flop D, Flip-flop T, Flip-flop S-R, Flip-flop J-K, Flip-flop Scan. Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p actvn 20/07/2018 4 0

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 6.2 - ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

  Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 6.2 - ĐH Công nghệ Thông tin TP. HCM

  Bài giảng "Chương 6 - Mạch tuần tự: Bộ đếm" cung cấp cho người học các kiến thức: Bộ đếm bất đồng bộ (Asynchronous counters), bộ đếm đồng bộ (Synchronous counters), thanh ghi (Register). Mời các bạn cùng tham khảo.

   69 p actvn 20/07/2018 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số