• Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3 - Nguyễn Duy

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3 - Nguyễn Duy

  Bài giảng "Mạng máy tính - Chương 3: Tầng Transport" cung cấp cho người học các kiến thức: các dịch vụ tầng Transport, multiplexing và demultiplexing, vận chuyển phi kết nối - UDP; các nguyên lý truyền dữ liệu tin cậy,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   110 p actvn 30/09/2019 5 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 1 - Nguyễn Duy

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 1 - Nguyễn Duy

  Bài giảng "Mạng máy tính - Chương 1: Giới thiệu giúp người học làm quen với các thuật ngữ internet là gì, giao thức là gì, mạng biên; hosts, mạng truy nhập, phương tiện truyền dẫn vật lý,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   76 p actvn 30/09/2019 6 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 2 - Nguyễn Duy

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 2 - Nguyễn Duy

  Bài giảng "Mạng máy tính - Chương 2: Tầng Application" cung cấp cho người học các kiến thức: Các nguyên lý của các ứng dụng mạng, Web và HTTP, FTP, e-mail, DNS, các ứng dụng P2P, lập trình socket với UDP và TCP. Mời các bạn cùng tham khảo.

   106 p actvn 30/09/2019 5 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 4 - Nguyễn Duy

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 4 - Nguyễn Duy

  Bài giảng "Mạng máy tính - Chương 4: Tầng Network" giúp người học hiểu các nguyên lý nền tảng của các dịnh vụ tầng network bao gồm: Các mô hình dịch vụ tầng network, forwarding so với routing, Cách mà router hoạt động, routing (chọn đường), broadcast, multicast, hiện thực trong Internet.

   156 p actvn 30/09/2019 6 0

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 5 - Nguyễn Duy

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 5 - Nguyễn Duy

  Bài giảng "Mạng máy tính - Chương 5: Tầng Link" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu và các dịch vụ, phát hiện lỗi và sửa lỗi, các giao thức đa truy cập, mạng LAN, link virtualization - MPLS, mạng trung tâm dữ liệu, một ngày trong cuộc sống của một yêu cầu web. Mời các bạn cùng tham khảo.

   101 p actvn 30/09/2019 7 0

 • Bài giảng Quản trị mạng microsoft windows: Chương 1 - Bùi Minh Quân

  Bài giảng Quản trị mạng microsoft windows: Chương 1 - Bùi Minh Quân

  Bài giảng Quản trị mạng microsoft windows cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về thiết kế, cài đặt và quản trị hệ thống mạng trên nền họ hệ điều hành Windows.

   5 p actvn 30/09/2019 5 0

 • Bài giảng Quản trị mạng microsoft windows: Chương 1.1 - Bùi Minh Quân

  Bài giảng Quản trị mạng microsoft windows: Chương 1.1 - Bùi Minh Quân

  Bài giảng Quản trị mạng microsoft windows: Chương Giới thiệu cung cấp cho người học các kiến thức: Bộ giao thức liên mạng, địa chỉ IP, mô hình Workgroup, ứng dụng cơ bản trên TCP/IP, mô hình quản lý mạng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p actvn 30/09/2019 7 0

 • Bài giảng Quản trị mạng microsoft windows: Chương 1.2 - Bùi Minh Quân

  Bài giảng Quản trị mạng microsoft windows: Chương 1.2 - Bùi Minh Quân

  Bài giảng Quản trị mạng microsoft windows: Chương 1.2 do Bùi Minh Quân biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Giới thiệu họ hệ điều hành Windows, cài đặt HĐH Windows Server 2012, các công cụ quản trị HĐH Windows Server 2012,...

   46 p actvn 30/09/2019 5 0

 • Bài giảng Quản trị mạng microsoft windows: Chương 2 - Bùi Minh Quân

  Bài giảng Quản trị mạng microsoft windows: Chương 2 - Bùi Minh Quân

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Active Directory (AD) là gì, kiến trúc Active Directory, cài đặt Active Directory Domain Services (AD-DS). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   38 p actvn 30/09/2019 6 0

 • Bài giảng Quản trị mạng microsoft windows: Chương 3A - Bùi Minh Quân

  Bài giảng Quản trị mạng microsoft windows: Chương 3A - Bùi Minh Quân

  Chương 3A trình bày về "Quản trị Active Directory". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Quản lý đơn vị tổ chức, quản lý tài khoản người dùng, tạo tài khoản máy tính, tự động quản lý đối tượng AD DS.

   53 p actvn 30/09/2019 5 0

 • Bài giảng Quản trị mạng microsoft windows: Chương 3B - Bùi Minh Quân

  Bài giảng Quản trị mạng microsoft windows: Chương 3B - Bùi Minh Quân

  Chương 3B giúp người học hiểu về "Quản trị Active Directory®: nhóm người dùng (group)". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Giới thiệu về nhóm, phạm vi nhóm, kế hoạch tạo nhóm, quản lý nhóm, bốn kiểu nhóm mặc định. Mời các bạn cùng tham khảo!

   33 p actvn 30/09/2019 7 0

 • Bài giảng Quản trị mạng microsoft windows: Chương 3C - Bùi Minh Quân

  Bài giảng Quản trị mạng microsoft windows: Chương 3C - Bùi Minh Quân

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Chính sách nhóm là gì, các thiết lập chính sách nhóm, trình tự xử lý chính sách nhóm, thừa kế chính sách nhóm, Backup và Restore GPO.

   22 p actvn 30/09/2019 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số