• Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 4 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 4 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 4 GameObject trong Unity cung cấp cho người học những kiến thức như: GameObject; C# Script; Làm việc với màn hình console; Viết mã tìm hiểu về vòng đời của GameObject. Mời các bạn cùng tham khảo!

   25 p actvn 29/09/2021 19 0

 • Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 2 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 2 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 2 Ngành công nghiệp trò chơi điện tử cung cấp cho người học những kiến thức như: Lịch sử phát triển của trò chơi điện tử; Các vị trí trong một nhóm phát triển game; Tài liệu thiết kế. Mời các bạn cùng tham khảo!

   39 p actvn 29/09/2021 24 0

 • Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 3 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 3 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 3 Làm quen với Unity cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu về unity; Cài đặt unity; Bắt đầu một project unity; Giao diện của unity; Các khái niệm cơ bản của unity; Kiến trúc engine unity; Thử một project đơn giản. Mời các bạn cùng tham khảo!

   49 p actvn 29/09/2021 20 0

 • Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 6 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 6 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 6 Clone game kinh điển Tetris cung cấp cho người học những kiến thức như: Gameplay; Chuẩn bị tài nguyên; Thiết lập project và các thành phần; Cấu trúc dữ liệu chính; Xử lý sự kiện; Các loại biến cố trong trò chơi; Các mở rộng nên xem xét. Mời các bạn cùng tham khảo!

   31 p actvn 29/09/2021 19 0

 • Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 5 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 5 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 5 Game 2D đơn giản cung cấp cho người học những kiến thức như: Xây dựng kịch bản; Chuẩn bị tài nguyên; Thiết lập project và các thành phần; Xây dựng màn hình trò chơi; Xây dựng hành động cho nhân vật chính; Xây dựng hành động cho máy; Xử lý biến cố; Bổ sung các chi tiết khác. Mời các bạn...

   34 p actvn 29/09/2021 18 0

 • Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 1 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 1 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 1 Giới thiệu môn học cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu môn học; Trước khi bắt đầu: hiểu đúng về game; Vòng đời của phát triển game; Chia nhóm và thảo luận. Mời các bạn cùng tham khảo!

   31 p actvn 29/09/2021 24 1

 • Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 7 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 7 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 7 Unity networking cung cấp cho người học những kiến thức như: Multiplayer game; Multiplayer flow; Networking; Multiplayer game trong unity; Game Pong, phiên bản mạng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   44 p actvn 29/09/2021 18 0

 • Bài giảng Toán rời rạc - Trần Vĩnh Đức

  Bài giảng Toán rời rạc - Trần Vĩnh Đức

  Bài giảng Toán rời rạc cung cấp cho người học những nội dung kiến thức như: Mệnh đề, tiên đề, và suy luận logic; phương pháp chứng minh; nguyên lý sắp thứ tự tốt; nguyên lý quy nạp; quy nạp mạnh; đồ thị và biểu diễn; một số đồ thị đặc biệt... Mời các bạn cùng tham khảo.

   807 p actvn 29/08/2021 46 2

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao: Chương 4 - Nguyễn Thị Mỹ Dung

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao: Chương 4 - Nguyễn Thị Mỹ Dung

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao: Chương 4 Lập trình PL/SQL cung cấp cho người học những kiến thức như: Cấu trúc chương trình PL/SQL; Các kiểu dữ liệu cơ bản của PL/SQL; Các kiểu dữ liệu tham chiếu; Các loại mệnh đề; Cấu trúc điều khiển; Kiểu con trỏ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   47 p actvn 29/08/2021 35 1

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao: Chương 2 - Nguyễn Thị Mỹ Dung

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao: Chương 2 - Nguyễn Thị Mỹ Dung

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao: Chương 2 Tổng quan Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu; Mô hình dữ liệu; Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng; Các hệ quản trị Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng; Ưu điểm của Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng; Chuyển đổi từ mô hình đối tượng sang...

   53 p actvn 29/08/2021 22 1

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao: Chương 1 - Nguyễn Thị Mỹ Dung

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao: Chương 1 - Nguyễn Thị Mỹ Dung

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao: Chương 1 Tổng quan CSDL phân tán cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu về Cơ sở dữ liệu phân tán; Kiến trúc cơ bản của Cơ sở dữ liệu phân tán, Các đặc điểm chính của hệ phân tán; Trong suốt phân tán; Lợi ích của Cơ sở dữ liệu phân tán; Phương pháp thiết kế Cơ sở dữ liệu phân tán;...

   91 p actvn 29/08/2021 36 1

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao: Chương 6 - Nguyễn Thị Mỹ Dung

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao: Chương 6 - Nguyễn Thị Mỹ Dung

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu nâng cao: Chương 6 Thiết kế đối tượng cung cấp cho người học những kiến thức như: Thiết kế đối tượng; Định nghĩa dữ liệu thành viên; Định nghĩa hàm thành viên; Bài tập thực hành. Mời các bạn cùng tham khảo!

   15 p actvn 29/08/2021 26 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số