• Bài giảng TCP/IP căn bản: Chương 1 - Nguyễn Hữu Lộc

  Bài giảng TCP/IP căn bản: Chương 1 - Nguyễn Hữu Lộc

  Bài giảng TCP/IP căn bản: Chương 1 Mô hình kết nối hệ thống mở OSI, cung cấp cho người học những kiến thức như: Kiến trúc phân tầng; Mô hình OSI. Mời các bạn cùng tham khảo!

   36 p actvn 27/06/2022 20 0

 • Bài giảng TCP/IP căn bản: Chương 3 - Nguyễn Hữu Lộc

  Bài giảng TCP/IP căn bản: Chương 3 - Nguyễn Hữu Lộc

  Bài giảng TCP/IP căn bản: Chương 3 Các công nghệ tầng giao diện mạng, cung cấp cho người học những kiến thức như: Ethernet; Giao thức truy cập đường truyền; Cách thức mã hóa tín hiệu; Khung Ethernet; Cấu trúc khung Token Ring; Các kiểu kết nối đầu cuối FDDI; Khả năng chịu lỗi FDDI;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   36 p actvn 27/06/2022 26 0

 • Bài giảng TCP/IP căn bản: Chương 5 - Nguyễn Hữu Lộc

  Bài giảng TCP/IP căn bản: Chương 5 - Nguyễn Hữu Lộc

  Bài giảng TCP/IP căn bản: Chương 5 Các giao thức tầng giao vận,cung cấp cho người học những kiến thức như: giao thức TCP; đặc điểm của TCP; cấu trúc gói tin trong giao thức TCP; các cổng TCP; hoạt động của giao thức TCP; thiết lập kết nối; truyền dữ liệu;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   35 p actvn 27/06/2022 21 0

 • Bài giảng TCP/IP căn bản: Chương 6 - Nguyễn Hữu Lộc

  Bài giảng TCP/IP căn bản: Chương 6 - Nguyễn Hữu Lộc

  Bài giảng TCP/IP căn bản: Chương 6 Các giao thức tầng ứng dụng, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các giao thức UDP cơ bản; Giao thức DHCP; DHCP Relay Agents; Hoạt động của DHCP Relay Agents; Các ứng dụng SNMP; Giao thức TFTP; Các giao thức TCP cơ bản;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p actvn 27/06/2022 20 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính - Th.S Phan Thanh Toàn

  Bài giảng Kiến trúc máy tính - Th.S Phan Thanh Toàn

  Mục tiêu của bài giảng "Kiến trúc máy tính" nhằm liệt kê được các thành phần cơ bản của bộ vi xử lí, mô tả được kiến trúc RISC và kĩ thuật đường ống, phân biệt được các đặc trưng cơ bản của các họ vi xử lí thông dụng: intel 80x86, pentium,... Bài giảng trình bày 3 nội dung: kiến trúc vi xử lí trung tâm Intel 80x86, bộ vi xử lí Intel 80386, bộ...

   46 p actvn 27/06/2022 20 0

 • Bài giảng Lý thuyết cơ sở dữ liệu: Chương 3 - Đỗ Thị Mai Hường

  Bài giảng Lý thuyết cơ sở dữ liệu: Chương 3 - Đỗ Thị Mai Hường

  Bài giảng Lý thuyết cơ sở dữ liệu: Chương 3 Mô hình quan hệ dữ liệu cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm cơ bản; đại số quan hệ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   94 p actvn 25/05/2022 33 0

 • Bài giảng Lý thuyết cơ sở dữ liệu: Chương 2 - Đỗ Thị Mai Hường

  Bài giảng Lý thuyết cơ sở dữ liệu: Chương 2 - Đỗ Thị Mai Hường

  Bài giảng Lý thuyết cơ sở dữ liệu: Chương 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu, mô hình thực thể liên kết (ER); xây dựng thực thể liên kết. Mời các bạn cùng tham khảo!

   50 p actvn 25/05/2022 39 0

 • Bài giảng Lý thuyết cơ sở dữ liệu: Chương 1 - Đỗ Thị Mai Hường

  Bài giảng Lý thuyết cơ sở dữ liệu: Chương 1 - Đỗ Thị Mai Hường

  Bài giảng Lý thuyết cơ sở dữ liệu: Chương 1 Tổng quan về cơ sở dữ liệu, cung cấp cho người học những kiến thức như: giới thiệu; quá trình phát triển; một số đặc tính của cơ sở dữ liệu; người sử dụng cơ sở dữ liệu; kiến trúc của hệ quản trị cơ sở dữ liệu; tính năng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu; ngôn ngữ cơ sở dữ liệu

   55 p actvn 25/05/2022 42 0

 • Bài giảng Lý thuyết cơ sở dữ liệu: Chương 4 - Đỗ Thị Mai Hường

  Bài giảng Lý thuyết cơ sở dữ liệu: Chương 4 - Đỗ Thị Mai Hường

  Bài giảng Lý thuyết cơ sở dữ liệu: Chương 4 Phụ thuộc hàm và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quan hệ, cung cấp cho người học những kiến thức như: giới hạn của ER; sự dư thừa; phụ thuộc hàm; hệ suy diễn amstrong; thuật toán tìm bao đóng; thuật toán tìm khóa; các dạng chuẩn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   89 p actvn 25/05/2022 32 0

 • Bài giảng Lý thuyết cơ sở dữ liệu: Chương 5 - Đỗ Thị Mai Hường

  Bài giảng Lý thuyết cơ sở dữ liệu: Chương 5 - Đỗ Thị Mai Hường

  Bài giảng Lý thuyết cơ sở dữ liệu: Chương 5 Ngôn ngữ SQL, cung cấp cho người học những kiến thức như: định nghĩa dữ liệu; truy vấn dữ liệu; cập nhật dữ liệu; tính đầy đủ của SQL. Mời các bạn cùng tham khảo!

   136 p actvn 25/05/2022 32 0

 • Bài giảng Lý thuyết cơ sở dữ liệu: Chương 6 - Đỗ Thị Mai Hường

  Bài giảng Lý thuyết cơ sở dữ liệu: Chương 6 - Đỗ Thị Mai Hường

  Bài giảng Lý thuyết cơ sở dữ liệu: Chương 6 Ngôn ngữ T-SQL, cung cấp cho người học những kiến thức như: giới thiệu T-SQL; stored procedure; function; trigger. Mời các bạn cùng tham khảo!

   114 p actvn 25/05/2022 37 0

 • Bài giảng Lập trình Android: Android Activity - ThS.Bùi Trung Úy

  Bài giảng Lập trình Android: Android Activity - ThS.Bùi Trung Úy

  Bài giảng Lập trình Android: Android Activity cung cấp cho người học những kiến thức như: Activity là gì; Các trạng thái của Activity; Vòng đời của Activity; Thực hành tạo Activity.

   19 p actvn 25/05/2022 29 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số