• Bài giảng Học máy: Bài 1 - Nguyễn Hoàng Long

  Bài giảng Học máy: Bài 1 - Nguyễn Hoàng Long

  Bài giảng "Học máy - Bài 1: Giới thiệu học máy" cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về học máy, các ứng dụng của học máy, ngôn ngữ lập trình, mô hình học máy, dự đoán và suy diễn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   30 p actvn 28/06/2020 9 0

 • Bài giảng Học máy: Bài 2 - Nguyễn Hoàng Long

  Bài giảng Học máy: Bài 2 - Nguyễn Hoàng Long

  Bài giảng "Học máy - Bài 2: Học có giám sát" cung cấp cho người học các kiến thức: Giải thuật phân lớp đơn giản, lựa chọn K, giải thuật học máy tốt nhất, chuẩn bị dữ liệu, giới thiệu về học có giám sát, phân lớp và hồi quy,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p actvn 28/06/2020 8 0

 • Bài giảng Học máy: Bài 3 - Nguyễn Hoàng Long

  Bài giảng Học máy: Bài 3 - Nguyễn Hoàng Long

  Bài giảng "Học máy - Bài 3: Kỹ thuật kiểm tra chéo, hiệu chỉnh mô hình, mô hình thưa" cung cấp cho người học các kiến thức: Các giải thuật học máy, hàm tổn thất, kỹ thuật kiểm tra chéo, mô hình có điều chỉnh,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p actvn 28/06/2020 9 0

 • Bài giảng Học máy: Bài 4 - Nguyễn Hoàng Long

  Bài giảng Học máy: Bài 4 - Nguyễn Hoàng Long

  Bài giảng "Học máy - Bài 4: Hồi quy logistic, máy vec tơ hỗ trợ" cung cấp cho người học các kiến thức: Hồi quy logit, phân lớp và hồi quy, hồi quy logistic, hàm logistic trên dữ liệu default,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   30 p actvn 28/06/2020 7 0

 • Bài giảng Học máy: Bài 5 - Nguyễn Hoàng Long

  Bài giảng Học máy: Bài 5 - Nguyễn Hoàng Long

  Bài giảng "Học máy - Bài 5: Cây phân loại và hồi quy" cung cấp cho người học các kiến thức: Các giải thuật học máy, cây quyết định, biểu diễn cây quyết định, tập luật từ cây quyết định,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   30 p actvn 28/06/2020 6 0

 • Bài giảng Học máy: Bài 6 - Nguyễn Hoàng Long

  Bài giảng Học máy: Bài 6 - Nguyễn Hoàng Long

  Bài giảng "Học máy - Bài 6: Các phương pháp học máy kết hợp" cung cấp cho người học các kiến thức: Bootstrap là gì, các phương pháp kết hợp enemble methods, phương páp kết hợp boosting, độ sâu của từng cây,... Mời các bạn cùng thâm khảo nội dung chi tiết.

   30 p actvn 28/06/2020 7 0

 • Bài giảng Học máy: Bài 7 - Nguyễn Hoàng Long

  Bài giảng Học máy: Bài 7 - Nguyễn Hoàng Long

  Bài giảng "Học máy - Bài 7: Học máy không giám sát" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích cụm, phương pháp phân cấp, thuật toán K-means, khởi tạo tâm cụm, phân đoạn, nén ảnh,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   30 p actvn 28/06/2020 6 0

 • Bài giảng Xây dựng chương trình dịch: Bài 1 - Nguyễn Thị Thu Hương

  Bài giảng Xây dựng chương trình dịch: Bài 1 - Nguyễn Thị Thu Hương

  Bài giảng "Xây dựng chương trình dịch - Bài 1: Bộ xử lý ngôn ngữ" cung cấp co người học các kiến thức: Ngôn ngữ lạp trình cấp cao, ngôn ngữ lập trình các thế hệ, đặc trưng của ngôn ngữ lập trình cấp cao, các cú pháp và ngữ nghĩa của ngôn ngữ lập trình, bộ xử lý ngôn ngữ, các công cụ liên quan đến trình biên dịch,... Mời các bạn cùng tham...

   6 p actvn 28/06/2020 5 0

 • Bài giảng Xây dựng chương trình dịch: Bài 2 - Nguyễn Thị Thu Hương

  Bài giảng Xây dựng chương trình dịch: Bài 2 - Nguyễn Thị Thu Hương

  Bài giảng "Xây dựng chương trình dịch - Bài 2: Các giai đoạn chính của chương trình dịch" cung cấp cho người học các kiến thức: Các giai đoạn của trình biên dịch, phân tích từ vựng, phân tích cú pháp, phân tích ngữ nghĩa, sinh mã trung gian, các vấn đề thiết kế bộ sinh mã đích. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   6 p actvn 28/06/2020 2 0

 • Bài giảng Xây dựng chương trình dịch: Bài 3 - Nguyễn Thị Thu Hương

  Bài giảng Xây dựng chương trình dịch: Bài 3 - Nguyễn Thị Thu Hương

  Bài giảng "Xây dựng chương trình dịch - Bài 3: Văn phạm sản sinh" giới thiệu tới người người học các kiến thức: Làm thế nào để sản sinh ra các sâu, suy dẫn (Derivations), suy dẫn trái và suy dẫn phải, cây suy dẫn (Cây phân tích cú pháp), đệ quy, khử đệ quy trái. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   3 p actvn 28/06/2020 2 0

 • Bài giảng Xây dựng chương trình dịch: Bài 4 - Nguyễn Thị Thu Hương

  Bài giảng Xây dựng chương trình dịch: Bài 4 - Nguyễn Thị Thu Hương

  Bài giảng "Xây dựng chương trình dịch - Bài 4: BNF và sơ đồ cú pháp" cung cấp cho sinh viên các kiến thức: Công thức siêu ngữ Backus và các biến thể, so sánh BNF và EBNF, định nghĩa sơ đồ cú pháp, sơ đồ cú pháp của KPL. Đây là một tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   5 p actvn 28/06/2020 2 0

 • Bài giảng Xây dựng chương trình dịch: Bài 5 - Nguyễn Thị Thu Hương

  Bài giảng Xây dựng chương trình dịch: Bài 5 - Nguyễn Thị Thu Hương

  Bài giảng "Xây dựng chương trình dịch - Bài 5: Bộ phân tích từ vựng" trình bày các nội dung: Nhiệm vụ của bộ phân tích từ vựng, từ tố có cấu trúc cú pháp, các từ tố của KPL, xử lý các loại từ tố, các phép toán quan hệ, xử lý tên - Từ khóa, cấu trúc dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   4 p actvn 28/06/2020 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số