• Ứng dụng mã QR và chữ ký số trong phòng chống giả mạo văn bằng, chứng chỉ ở dạng bản in

  Ứng dụng mã QR và chữ ký số trong phòng chống giả mạo văn bằng, chứng chỉ ở dạng bản in

  Bài viết đề xuất một giải pháp có tính khả thi cao trong việc phát hiện và phòng chống giả mạo các loại văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ pháp lý,… được xuất bản ở dạng bản in. Giải pháp được đề xuất, ứng dụng công nghệ mã vạch 2 chiều QR kết hợp với chữ ký số,sử dụng thuật toán mật mã hóa khóa công khai (RSA) giúp việc mã hóa, giải...

   7 p actvn 27/05/2021 48 0

 • Nghiên cứu thuật toán ứng dụng cho la bàn vệ tinh

  Nghiên cứu thuật toán ứng dụng cho la bàn vệ tinh

  Bài viết tiến hành khảo sát các thuật toán được ứng dụng trong la bàn hệ thống định vị sử dụng vệ tinh toàn cầu như thuật toán LAMBDA và LAMBDA cải tiến. Trước tiên, cấu trúc giải thuật và triển khai giải thuật của thuật toán được giới thiệu. Trên cơ sở của mô phỏng số, hiệu quả hoạt động của các thuật toán sẽ được đánh giá và...

   7 p actvn 28/02/2021 47 0

 • Điều khiển ổn định con lắc ngược áp dụng phương pháp LQR qua mạng thuyền thông

  Điều khiển ổn định con lắc ngược áp dụng phương pháp LQR qua mạng thuyền thông

  Mục đích của bài báo này là đề xuất phương pháp ổn định hệ thống điều khiển qua mạng có tên là phương pháp điều chỉnh toàn phương tuyến tính nhằm nâng cao chất lượng điều khiển cho các hệ thống điều khiển qua mạng truyền thông.

   5 p actvn 28/02/2021 46 0

 • Ứng dụng sandbox phân tích mã độc trên môi trường phân tán

  Ứng dụng sandbox phân tích mã độc trên môi trường phân tán

  Nội dung của bài viết này trình bày hướng nghiên cứu và xây dựng hệ thống sandbox trên môi trường phân tán MapReduce nhằm tự động phân tích các hành vi của mã độc. Giải pháp đề xuất cho phép giảm thời gian phân tích và phát hiện chính xác mã độc.

   6 p actvn 27/01/2021 44 0

 • Một phương pháp cải thiện chất lượng trải nghiệm trong truyền video trên mạng IP

  Một phương pháp cải thiện chất lượng trải nghiệm trong truyền video trên mạng IP

  Bài viết đề xuất một phương pháp cải tiến quản lý hàng đợi tích cực Blue để cải thiện chất lượng truyền video trên môi trường mạng IP. Thông qua sử dụng phương pháp điều chỉnh xác xuất đánh dấu (loại bỏ) gói tin trong giải thuật quản lý hàng đợi tích cực Blue để làm giảm xác suất mất gói tin đang video trong các ứng dụng truyền video...

   10 p actvn 28/02/2021 44 0

 • Tìm kiếm sản phẩm theo ảnh bằng học sâu

  Tìm kiếm sản phẩm theo ảnh bằng học sâu

  Bài viết trình bày một phương pháp tìm kiếm sản phẩm thông qua ảnh sử dụng thuật toán học sâu và kỹ thuật so sánh ảnh tương tự trên tập dữ liệu tự thu thập từ Internet.

   6 p actvn 28/02/2021 43 0

 • Thiết kế giả lập hệ thống radar giám sát biển

  Thiết kế giả lập hệ thống radar giám sát biển

  Trong bài viết này, các tác giả trình bày thiết kế, chế tạo hệ thống giả lập radar kiểm soát biển. Mục tiêu của hệ thống này là tạo ra hệ thống luyện tập có chương trình điều khiển và hiển thị giống như hệ thống khí tài thực tế, giúp cho người dùng làm quen với hệ thống thật.

   7 p actvn 28/02/2021 41 0

 • Phát triển một dạng lược đồ chữ ký số mới

  Phát triển một dạng lược đồ chữ ký số mới

  Bài viết tiến hành đề xuất một dạng lược đồ chữ ký số mới được xây dựng trên cơ sở các bài toán phân tích một số nguyên lớn ra các thừa số nguyên tố, bài toán khai căn trong modulo hợp số. Từ dạng lược đồ mới đề xuất có thể phát triển thành một số lược đồ chữ ký số có khả năng ứng dụng được trong thực tế.

   5 p actvn 27/05/2021 41 0

 • Tổng hợp tiếng nói trên thiết bị giám sát hành trình

  Tổng hợp tiếng nói trên thiết bị giám sát hành trình

  Bài viết này trình bày quá trình thiết kế và thi công thiết bị giám sát hành trình có tích hợp giải thuật tổng hợp tiếng nói bằng phương pháp ghép nối để giúp cho người sử dụng có thể giám sát, quản lý phương tiện của mình một cách trực quan. Đồng thời, người sử dụng có thể truyền thông tin xuống lái xe để phát thông báo.

   5 p actvn 28/02/2021 40 0

 • Phân loại đất trống đô thị bằng chỉ số NDBaI trên cơ sở kết hợp ảnh vệ tinh đa độ phân giải Sentinel 2 MSI và Landsat 8

  Phân loại đất trống đô thị bằng chỉ số NDBaI trên cơ sở kết hợp ảnh vệ tinh đa độ phân giải Sentinel 2 MSI và Landsat 8

  Phân loại lớp phủ/sử dụng đất khu vực đô thị là một công việc khó khăn do sự phức tạp trong cấu trúc của bề mặt đô thị. Bài viết này trình bày phương pháp kết hợp dữ liệu ảnh vệ tinh đa độ phân giải Sentinel 2 MSI và Landsat 8 trong phân loại đất trống trên cơ sở chỉ số NDBaI.

   11 p actvn 28/02/2021 39 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số