• Nghiên cứu thuật toán ứng dụng cho la bàn vệ tinh

  Nghiên cứu thuật toán ứng dụng cho la bàn vệ tinh

  Bài viết tiến hành khảo sát các thuật toán được ứng dụng trong la bàn hệ thống định vị sử dụng vệ tinh toàn cầu như thuật toán LAMBDA và LAMBDA cải tiến. Trước tiên, cấu trúc giải thuật và triển khai giải thuật của thuật toán được giới thiệu. Trên cơ sở của mô phỏng số, hiệu quả hoạt động của các thuật toán sẽ được đánh giá và...

   7 p actvn 28/02/2021 66 0

 • Thuật toán mã hóa – xác thực thông tin phát triển từ mật mã OTP

  Thuật toán mã hóa – xác thực thông tin phát triển từ mật mã OTP

  Bài viết đề xuất thuật toán mã hóa – xác thực thông tin từ việc phát triển mật mã sử dụng khóa một lần - OTP (One - Time Pad). Ưu điểm của thuật toán mới đề xuất là có tính an toàn và hiệu quả thực hiện cao tương tự OTP, đồng thời việc thiết lập, quản lý - phân phối và sử dụng khóa hoàn toàn giống như các hệ mã khóa đối xứng đang...

   7 p actvn 27/01/2021 66 0

 • Ứng dụng sandbox phân tích mã độc trên môi trường phân tán

  Ứng dụng sandbox phân tích mã độc trên môi trường phân tán

  Nội dung của bài viết này trình bày hướng nghiên cứu và xây dựng hệ thống sandbox trên môi trường phân tán MapReduce nhằm tự động phân tích các hành vi của mã độc. Giải pháp đề xuất cho phép giảm thời gian phân tích và phát hiện chính xác mã độc.

   6 p actvn 27/01/2021 66 1

 • Thiết kế giả lập hệ thống radar giám sát biển

  Thiết kế giả lập hệ thống radar giám sát biển

  Trong bài viết này, các tác giả trình bày thiết kế, chế tạo hệ thống giả lập radar kiểm soát biển. Mục tiêu của hệ thống này là tạo ra hệ thống luyện tập có chương trình điều khiển và hiển thị giống như hệ thống khí tài thực tế, giúp cho người dùng làm quen với hệ thống thật.

   7 p actvn 28/02/2021 64 0

 • Một phương pháp giải bài toán phát hiện trong mạng radar nhiều vị trí khi tín hiệu từ các đài radar thành phần không độc lập thống kê

  Một phương pháp giải bài toán phát hiện trong mạng radar nhiều vị trí khi tín hiệu từ các đài radar thành phần không độc lập thống kê

  Bài báo trình bày các phương pháp giải bài toán phát hiện phân tán trong mạng radar nhiều vị trí khi tín hiệu từ các đài radar thành phần không độc lập thống kê. Các phân tích về một số phương pháp kinh điển giải bài toán phát hiện phân tán như: phương pháp giải sử dụng khai triển Bahadur-Lazarsfeld, phương pháp sử dụng thêm một biến ngẫu nhiên...

   7 p actvn 30/12/2020 63 0

 • Một phương pháp cải thiện chất lượng trải nghiệm trong truyền video trên mạng IP

  Một phương pháp cải thiện chất lượng trải nghiệm trong truyền video trên mạng IP

  Bài viết đề xuất một phương pháp cải tiến quản lý hàng đợi tích cực Blue để cải thiện chất lượng truyền video trên môi trường mạng IP. Thông qua sử dụng phương pháp điều chỉnh xác xuất đánh dấu (loại bỏ) gói tin trong giải thuật quản lý hàng đợi tích cực Blue để làm giảm xác suất mất gói tin đang video trong các ứng dụng truyền video...

   10 p actvn 28/02/2021 63 0

 • Điều khiển ổn định con lắc ngược áp dụng phương pháp LQR qua mạng thuyền thông

  Điều khiển ổn định con lắc ngược áp dụng phương pháp LQR qua mạng thuyền thông

  Mục đích của bài báo này là đề xuất phương pháp ổn định hệ thống điều khiển qua mạng có tên là phương pháp điều chỉnh toàn phương tuyến tính nhằm nâng cao chất lượng điều khiển cho các hệ thống điều khiển qua mạng truyền thông.

   5 p actvn 28/02/2021 61 0

 • Phân loại đất trống đô thị bằng chỉ số NDBaI trên cơ sở kết hợp ảnh vệ tinh đa độ phân giải Sentinel 2 MSI và Landsat 8

  Phân loại đất trống đô thị bằng chỉ số NDBaI trên cơ sở kết hợp ảnh vệ tinh đa độ phân giải Sentinel 2 MSI và Landsat 8

  Phân loại lớp phủ/sử dụng đất khu vực đô thị là một công việc khó khăn do sự phức tạp trong cấu trúc của bề mặt đô thị. Bài viết này trình bày phương pháp kết hợp dữ liệu ảnh vệ tinh đa độ phân giải Sentinel 2 MSI và Landsat 8 trong phân loại đất trống trên cơ sở chỉ số NDBaI.

   11 p actvn 28/02/2021 58 0

 • Tổng hợp tiếng nói trên thiết bị giám sát hành trình

  Tổng hợp tiếng nói trên thiết bị giám sát hành trình

  Bài viết này trình bày quá trình thiết kế và thi công thiết bị giám sát hành trình có tích hợp giải thuật tổng hợp tiếng nói bằng phương pháp ghép nối để giúp cho người sử dụng có thể giám sát, quản lý phương tiện của mình một cách trực quan. Đồng thời, người sử dụng có thể truyền thông tin xuống lái xe để phát thông báo.

   5 p actvn 28/02/2021 56 0

 • Tìm kiếm sản phẩm theo ảnh bằng học sâu

  Tìm kiếm sản phẩm theo ảnh bằng học sâu

  Bài viết trình bày một phương pháp tìm kiếm sản phẩm thông qua ảnh sử dụng thuật toán học sâu và kỹ thuật so sánh ảnh tương tự trên tập dữ liệu tự thu thập từ Internet.

   6 p actvn 28/02/2021 56 0

 • Phát hiện hành vi chèn mã dịch vụ web

  Phát hiện hành vi chèn mã dịch vụ web

  Bài viết này khảo sát hiệu năng phân loại của các mô hình dựa trên học máy để phát hiện hiệu quả hành vi tấn công chèn mã tới các dịch vụ Web. Báo cáo đề xuất việc thu thập và xây dựng bộ mẫu tấn công chèn mã dùng cho việc huấn luyện và đánh giá với hơn 400 nghìn mẫu với 9 dạng.

   10 p actvn 27/02/2022 44 0

 • Một số kỹ thuật gây rối, che dấu mã độc Macro

  Một số kỹ thuật gây rối, che dấu mã độc Macro

  Tấn công mạng ngày càng diễn biến phức tạp, đa dạng về hình thức và chủng loại. Đặc biệt đối với các đối tượng người dùng khi sử dụng hệ thống thư điện tử để trao đổi, là một trong những mục tiêu mà tin tặc (Hacker) hướng đến. Các văn bản được giao dịch ngày càng nhiều thông qua hệ thống thư điện tử, nó dường như không thể...

   9 p actvn 27/02/2022 41 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số