• Bài giảng Ghép kênh số - Đỗ Văn Việt Em

  Bài giảng Ghép kênh số - Đỗ Văn Việt Em

  Bài giảng Ghép kênh số là một lĩnh vực rất quan trọng. Khởi đầu của ghép kênh số là điều xung mã (PCM) và điều chế Delta DM) trong đó PCM được sử dụng rộng rãi hơn. Từ PCM các nhà chế tạo thiết bị viễn thông đã cho ra đời thiết bị ghép kênh cận đồng bộ (PDH) và sau đó là thiết bị ghép kênh đồng bộ (SDH). Giáo trình đề cập đến các...

   250 p actvn 29/06/2019 13 0

 • Bài giảng Kỹ năng tạo lập văn bản tiếng Việt - ThS. Đào Quang Chiểu

  Bài giảng Kỹ năng tạo lập văn bản tiếng Việt - ThS. Đào Quang Chiểu

  Với kết cấu nội dung gồm 3 chương, bài giảng "Kỹ năng tạo lập văn bản tiếng Việt" trình bày tổng quan về văn bản và tiếng Việt thực hành, phương pháp soạn thảo một số loại văn bản thông thường, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản. Hy vọng nội dung bài giảng là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

   38 p actvn 29/06/2019 14 0

 • Lecture Digital signal processing: Chapter 2 - Nguyen Thanh Tuan

  Lecture Digital signal processing: Chapter 2 - Nguyen Thanh Tuan

  Chapter 2 introduce you to quantization. In this chapter, you will learn to: Quantization process, digital to analog converters (DACs), A/D converters, oversampling noise shaping,...and another contents.

   29 p actvn 29/06/2019 13 0

 • Lecture Digital signal processing: Chapter 0 - Nguyen Thanh Tuan

  Lecture Digital signal processing: Chapter 0 - Nguyen Thanh Tuan

  After studying this chapter you will be able to: Understand how to convert the analog to digital signal, have a thorough grasp of signal processing in linear time-invariant systems, understand the z-transform and Fourier transforms in analyzing the signal and systems, be able to design and implement FIR and IIR filters.

   51 p actvn 29/06/2019 11 0

 • Lecture Digital signal processing: Chapter 1 - Nguyen Thanh Tuan

  Lecture Digital signal processing: Chapter 1 - Nguyen Thanh Tuan

  This chapter introduce sampling and reconstruction. After studying this chapter you will be able to: Sampling theorem, spectrum of sampling signals, anti-aliasing pre-filter, analog reconstruction. Inviting you refer.

   45 p actvn 29/06/2019 13 0

 • Lecture Digital signal processing: Chapter 3 - Nguyen Thanh Tuan

  Lecture Digital signal processing: Chapter 3 - Nguyen Thanh Tuan

  Chapter 3 presents the discrete-time systems. In this chapter, you will learn to: Input/output relationship of the systems, linear time-invariant (LTI) systems, FIR and IIR filters, causality and stability of the systems.

   49 p actvn 29/06/2019 14 0

 • Lecture Digital signal processing: Chapter 4 - Nguyen Thanh Tuan

  Lecture Digital signal processing: Chapter 4 - Nguyen Thanh Tuan

  Lecture Digital signal processing - Chapter 4: FIR filtering and convolution includes content: Block processing methods (Convolution: direct form, convolution table; convolution: LTI form, LTI table; matrix form; flip-and-slide form; overlap-add block convolution method), sample processing methods.

   32 p actvn 29/06/2019 13 0

 • Lecture Digital signal processing: Chapter 5 - Nguyen Thanh Tuan

  Lecture Digital signal processing: Chapter 5 - Nguyen Thanh Tuan

  Chapter 5 introduce z-Transform. In this chapter, you learned to: The z-transform, properties of the z-transform, causality and stability, inverse z-transform.

   34 p actvn 29/06/2019 15 0

 • Lecture Digital signal processing: Chapter 6 - Nguyen Thanh Tuan

  Lecture Digital signal processing: Chapter 6 - Nguyen Thanh Tuan

  Lecture Digital signal processing - Chapter 6 introduce transfer function and digital filter realization. In this chapter, you will learn to: Transfer functions (Impulse response, difference equation, impulse response,...), digital filter realization (Direct form, canonical form, cascade form).

   46 p actvn 29/06/2019 15 0

 • Lecture Digital signal processing: Chapter 7 - Nguyen Thanh Tuan

  Lecture Digital signal processing: Chapter 7 - Nguyen Thanh Tuan

  After studying this chapter students will be able to understand frequency analysis of signals and systems. This chapter includes content: Discrete time fourier transform DTFT, discrete fourier transform DFT, fast fourier transform FFT.

   41 p actvn 29/06/2019 13 0

 • Giáo trình Chế bản điện tử nâng cao - Lê Thị Thanh Hương (Chủ biên)

  Giáo trình Chế bản điện tử nâng cao - Lê Thị Thanh Hương (Chủ biên)

  Giáo trình Chế bản điện tử nâng cao gồm 11 bài học có nội dung sau: Giới thiệu các tính năng chính của adobe indesign, tìm hiểu vùng làm việc, thiết lập một file tài liệu, làm việc với các khung, tạo và áp dụng màu sắc, stins (các sắc độ màu ) và gradient, nhập và chỉnh sửa văn bản...

   59 p actvn 27/04/2019 36 2

 • Giáo trình Dựng video - Lê Thị Thanh Hương (Chủ biên)

  Giáo trình Dựng video - Lê Thị Thanh Hương (Chủ biên)

  Giáo trình Dựng video tổng hợp quy trình dựng video, mời bạn cùng tham khảo nội dung sau: Giới thiệu premiere pro 2.0; thao tác transition (chuyển cảnh); thao tác hiệu ứng (effect), title... Hy vọng nội dung giáo trình sẽ giúp cho bạn thành công trong việc tạo dựng video.

   20 p actvn 27/04/2019 36 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số