• Bài giảng môn Tin học: Chương 6 - ĐH Bách khoa TP.HCM

  Bài giảng môn Tin học: Chương 6 - ĐH Bách khoa TP.HCM

  Bài giảng môn "Tin học - Chương 6: Các lệnh định nghĩa và khái báo VB" trình bày các nội dung: Tổng quát vền ngôn ngữ VB, chú thích trong chương trình, lệnh định nghĩa hằng gợi nhớ, lệnh định nghĩa biến, lệnh định nghĩa kiểu người dùng, lệnh khai báo Declare. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   9 p actvn 24/09/2015 48 4

 • Bài giảng môn Tin học: Chương 7 - ĐH Bách khoa TP.HCM

  Bài giảng môn Tin học: Chương 7 - ĐH Bách khoa TP.HCM

  Bài giảng môn "Tin học - Chương 7: Biểu thức VB" trình bày 4 nội dung chính bao gồm: Tổng quát về biểu thức VB, các toán tử, qui trình tính biểu thức, quyền ưu tiên của các toán tử. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ học tập và nghiên cứu.

   17 p actvn 24/09/2015 61 4

 • Bài giảng môn Tin học: Chương 12 - ĐH Bách khoa TP.HCM

  Bài giảng môn Tin học: Chương 12 - ĐH Bách khoa TP.HCM

  Bài giảng môn "Tin học - Chương 12: Linh kiện phần mềm và truy xuất database" trình bày 4 nội dung chính bao gồm: Tổng quát về linh kiện phần mềm, cách tạo và dùng linh kiện phần mềm, tổng quát về truy xuất database, tổng quát về debug mã nguồn VB. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu tham...

   14 p actvn 24/09/2015 69 4

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 3 - Phan Xuân Huy

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 3 - Phan Xuân Huy

  Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 3: Hệ thống quản lý tập tin" cung cấp cho người học các nội dung: Các khái niệm cơ bản về hệ thống tập tin, cài đặt hệ thống quản lý tập tin, mô hình tổ chức và quản lý tập tin của các hệ điều hành thông dụng, truy xuất hệ thống quản lý tập tin. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   56 p actvn 24/09/2015 40 5

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 1 - Phan Xuân Huy

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 1 - Phan Xuân Huy

  Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 1: Tổng quan về hệ điều hành" trình bày các nội dung: Vai trò của hệ điều hành, các thành phần của hệ điều hành, một số kiến trúc hệ điều hành, quá trình phát triển của hệ điều hành, một số hệ điều hành hiện đại. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông...

   25 p actvn 24/09/2015 66 4

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 4 - Phan Xuân Huy

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 4 - Phan Xuân Huy

  Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 4: Quản lý tiến trình" cung cấp cho người học các kiến thức về: Mô hình tiến trình, trạng thái tiến trình, thông tin quản lý tiến trình, quá trình điều phối tiến trình, các thuật toán điều phối tiến trình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   58 p actvn 24/09/2015 49 5

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 2 - Phan Xuân Huy

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 2 - Phan Xuân Huy

  Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 2: Quản lý xuất nhập" trình các nội dung chính sau: Nhiệm vụ của bộ phận quản lý xuất nhập, các thiết bị xuất nhập, mô hình phân lớp trong quản lý xuất nhập, bộ điều khiển thiết bị(device controller), trình điều khiển thiết bị(device driver), cơ chế DMA, quản lý lỗi và bảo vệ quá trình xuất nhập. Mời các...

   36 p actvn 24/09/2015 42 5

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 7 - Nguyễn Sơn Hoàng Quốc, ThS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 7 - Nguyễn Sơn Hoàng Quốc, ThS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang

  Mục tiêu của bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Chương 7: Toán tử số học" là cung cấp các kiến thức giúp sinh viên hiểu được các toán tử số học là gì, vai trò của toán tử số học trong C++. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   11 p actvn 24/09/2015 50 5

 • Bài giảng Hệ điều hành - Phan Xuân Huy

  Bài giảng Hệ điều hành - Phan Xuân Huy

  Bài giảng Hệ điều hành do Phan Xuân Huy biên soạn cung cấp cho người học những thông tin cơ bản về môn học "Hệ điều hành", mục tiêu môn học, các nội dung thảo luận và các nội dung chính sẽ học trong chương trình. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   7 p actvn 24/09/2015 52 5

 • Bài giảng Hệ điều hành: Chương 5 - Phan Xuân Huy

  Bài giảng Hệ điều hành: Chương 5 - Phan Xuân Huy

  Bài giảng "Hệ điều hành - Chương 5: Đồng bộ hóa tiến trình" trình bày các nội dung: Xử lý đồng hành các vấn đề, bài toán đồng bộ hóa, các giải pháp đồng bộ hóa, các bài toán đồng bộ hóa kinh điển. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   235 p actvn 24/09/2015 30 6

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 1 - Nguyễn Sơn Hoàng Quốc, ThS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 1 - Nguyễn Sơn Hoàng Quốc, ThS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang

  Mục tiêu của bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Chương 1: Ôn tập" là giúp sinh viên ôn lại các khái niệm, các kiến thức lập trình cơ bản; biến toàn cục; biến cục bộ; hàm và biến toàn cục; tham số và hàm; trừu tượng hóa dữ liệu. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin dùng làm tài...

   34 p actvn 24/09/2015 35 5

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 8 - Nguyễn Sơn Hoàng Quốc, ThS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 8 - Nguyễn Sơn Hoàng Quốc, ThS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang

  Mục tiêu của bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Chương 8: Toán tử so sánh" là cung cáp các kiến thức giúp sinh viên có thể hiểu được phương thức toán tử so sánh là gì, cài đặt toán tử so sánh cho các lớp đối tượng. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu học tập và...

   20 p actvn 24/09/2015 81 6

Hướng dẫn khai thác thư viện số