• Ebook Hình học tuyến tính: Phần 2

  Ebook Hình học tuyến tính: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 cuốn sách trình bày nội dung chương 4 - Không gian xạ ảnh. Ngoài phương pháp của Đại số tuyến tính, trong cuốn sách này các tác giả cũng trình bày quan điểm nhóm của Clai về việc xây dựng Hình học. Mời bạn đọc tham khảo.

   122 p actvn 16/11/2015 90 4

 • Ebook Hình học tuyến tính: Phần 1

  Ebook Hình học tuyến tính: Phần 1

  Cuốn sách có kết cấu gồm 4 chương. Phần 1 gồm nội dung các chương: Chương 1 - Không gian Vectơ, chương 2 - Không gian Afin, chương 3 - Không gian Ơclit. Cuối mỗi chương đều có bài tập vận dụng. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

   144 p actvn 16/11/2015 66 5

 • Ebook Phương trình đạo hàm riêng tuyến tính: Phần 1

  Ebook Phương trình đạo hàm riêng tuyến tính: Phần 1

  Phần 1 ebook "Phương trình đạo hàm riêng tuyến tính" gồm nội dung 3 chương đầu tài liệu. Chương I dành cho việc nêu một số vấn đề chung trong phương trình đạo hàm riêng như vấn đề phân loại phương trình, đặt đúng,... Chương II giới thiệu các bài toán biên cơ bản đối với phương trình tuyến tính cấp 2 và vấn đề tích phân các phương trình....

   100 p actvn 16/11/2015 85 3

 • Ebook Phương trình đạo hàm riêng tuyến tính: Phần 2

  Ebook Phương trình đạo hàm riêng tuyến tính: Phần 2

  Ebook Phương trình đạo hàm riêng tuyến tính có kết cấu gồm 6 chương. Phần 2 cuốn sách gồm nội dung chương 4 trở đi. Nội dung phần này dành cho việc khảo sát các bài toán biên của các phương trình đạo hàm riêng được gọi là Elliptic, Parabolic, Hypebolic thường gặp trong các lĩnh vực vật lý và cơ. Đây là những chương trọng tâm của cuốn sách. Sau mỗi...

   112 p actvn 16/11/2015 73 3

 • Ebook Phương pháp luận duy vật biện chứng với việc học, dạy, nghiên cứu toán học (Tập 1): Phần 2

  Ebook Phương pháp luận duy vật biện chứng với việc học, dạy, nghiên cứu toán học (Tập 1): Phần 2

  Phần 2 cuốn sách gồm nội dung chương 3 đến chương 6. Chương ba nói về "nội dung và hình thức". Chương bốn giành cho cặp phạm trù "bản chất và hiện tượng" cùng với các cặp phạm trù có liên quan là "vận động và đứng im", "ngẫu nhiên và tất nhiên". Chương năm nói về cặp phạm trù "chủ quan và khách quan". Chương sáu đề cập đến "suy diễn và quy...

   63 p actvn 16/11/2015 63 2

 • Ebook Logic Toán: Phần 2

  Ebook Logic Toán: Phần 2

  Ebook Logic Toán có kết cầu gồm 3 chương. Phần 2 cuốn sách gồm nội dung chương 3 - hệ toán mệnh đề và vị từ. Cuối mỗi chương đều có phần bài tập ôn tập và củng cố kiến thức dành cho các bạn tự ôn tập. Mời bạn đọc tham khảo.

   74 p actvn 16/11/2015 73 3

 • Ebook Số học phổ thông: Phần 1

  Ebook Số học phổ thông: Phần 1

  Phần 1 ebook Số học phổ thông trình bày các nội dung: Lý thuyết chia hết trong vành số nguyên, số nguyên tố, một vài hàm số số học, liên phân số, phương trình nguyên. Tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

   129 p actvn 16/11/2015 77 2

 • Ebook Phương pháp luận duy vật biện chứng với việc học, dạy, nghiên cứu toán học (Tập 1): Phần 1

  Ebook Phương pháp luận duy vật biện chứng với việc học, dạy, nghiên cứu toán học (Tập 1): Phần 1

  Phần 1 ebook Phương pháp luận duy vật biện chứng với việc học, dạy, nghiên cứu toán học (Tập 1) gồm nội dung 2 chương đầu tài liệu. Chương một có tính chất "vào đề" với việc làm nổi lên sợi chỉ đỏ xuyên suốt quyển sách: "Mâu thuẫn là động lực phát triển toán học". Sau khi đã "vào đề" đạt yêu cầu, sách chuyển sang nghiên cứu việc vận...

   80 p actvn 16/11/2015 79 2

 • Ebook Số học phổ thông: Phần 2

  Ebook Số học phổ thông: Phần 2

  Phần 2 ebook Số học phổ thông trình bày các nội dung: Lý thuyết đồng dư, phương trình đồng dư. Cuối tài liệu có các lời giải của các bài tập. Tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

   134 p actvn 16/11/2015 83 2

 • Ebook Phương trình vi phân đạo hàm riêng (Tập 2): Phần 1

  Ebook Phương trình vi phân đạo hàm riêng (Tập 2): Phần 1

  Ebook Phương trình vi phân đạo hàm riêng (Tập 2) trình bày lý thuyết hiện đại của phương trình vi phân đạo hàm riêng, chủ yếu là phương trình phi tuyến. Sách gồm 2 phần, sau đây là phần 1. Mời các bạn cùng tham khảo.

   123 p actvn 16/11/2015 53 2

 • Ebook Phương trình vi phân đạo hàm riêng (Tập 2): Phần 2

  Ebook Phương trình vi phân đạo hàm riêng (Tập 2): Phần 2

  Nội dung cuốn sách giới thiệu phương trình đạo hàm riêng, kí hiệu và biến thức phụ trợ, phương pháp biến phân và phi biến phân, nghiệm nhớt của phương trình đạo hàm riêng, hệ các luật bảo toàn và hệ phương trình Navier - Stoker. Sách gồm 2 phần, sau đây là phần 2. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết của tài liệu.

   121 p actvn 16/11/2015 53 2

 • Ebook Tôpô đại cương: Phần 1

  Ebook Tôpô đại cương: Phần 1

  Sách "Tôpô đại cương" gồm 7 chương (không kể chương mở đầu và phần phụ lục). Sau mỗi chương đều có nhiều bài tập dễ lẫn khó, bao gồm nhiều phần ví dụ và nhiều ứng dụng của tôpô đại cương trong các ngành khác nhau. Sách viết hết sức cô đọng, súc tích, trình bày các vấn đề rất nhất quán, sáng sủa. Sách gồm 2 phần, phần 1 sau đây gồm...

   103 p actvn 16/11/2015 53 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số