• Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và thuật toán

  Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và thuật toán

  Cuốn sách này trình bày các vấn đề cơ bản, quan trọng nhất của Cấu trúc dữ liệu (CTDL) và thuật toán đã được đề xuất trong IEEE/ACM computing curricula, theo quan điểm hiện đại.Khi thiết kế thuật toán để giải quyết một vấn đề, chúng ta cần phải sử dụng các đối tượng dữ liệu và các phép toán trên các đối tượng dữ liệu ở mức độ...

   476 p actvn 30/11/2018 7 1

 • Giáo trình SQL Server 2000 - GV. Phạm Thị Hoàng Nhung

  Giáo trình SQL Server 2000 - GV. Phạm Thị Hoàng Nhung

  SQL Server 2000 do GV Phạm Thị Hoàng Nhung biên soạn trình bày những kiến thức về: tổng quan hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL, thiết kế và thực thi cơ sở dữ liệu, thực hành thiết kế và thực thi cơ sở dữ liệu, T-QLS Programing, Transactions và Locks, bảo mật và quản lý người dùng,... Mời các bạn tham khảo.

   211 p actvn 30/11/2018 7 1

 • Ebook Cisco security architectures: Phần 1

  Ebook Cisco security architectures: Phần 1

  Ebook Cisco security architectures focus presents basic issues such as: The TCP/IP protocol suite, the internet protocol, TCP and UDP, netware, router hardware and software overview.

   114 p actvn 30/11/2018 14 0

 • Ebook Cisco security architectures: Phần 2

  Ebook Cisco security architectures: Phần 2

  Part 1 of the book serial ebook Cisco security architectures to part 2 of you will continue to learn about relevant issues such as: Cisco router access lists, advanced cisco router security features, Non-IP access lists, the cisco PIX.

   176 p actvn 30/11/2018 5 0

 • Ebook Web Development - Phát triển Web

  Ebook Web Development - Phát triển Web

  Quyển sách được trình bày và tổng hợp từ các bài viết trên Izwebz. Với hơn 100 bài viết bao gồm 11 chương với nhiều chuyên mục khác nhau, chắc chắn sẽ giúp bạn nâng cao nguồn kiến thức, đặc biệt là những bạn nào vừa mới vào nghề. Nội dung 11 chương như sau: Bạn cần gì để thiết kế một trang web, thiết kế và xây dựng website, những điều nên...

   264 p actvn 30/11/2018 7 1

 • Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin - ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh

  Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin - ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh

  (NB) Tài liệu phân tích hệ thống được chọn lọc theo đề cương môn học phân tích thiết kế hệ thống. Tài liệu bao gồm 2 nội dung chính là phân tích hệ thống hướng chức năng và phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng với UML. Hy vọng đây là tài liệu bổ ích giúp các bạn có thêm tư liệu tham khảo để hoàn thành chương trình học của mình.

   189 p actvn 30/11/2018 6 0

 • Ebook Sách hướng dẫn học tập Mạng máy tính - TS. Phạm Thế Quế

  Ebook Sách hướng dẫn học tập Mạng máy tính - TS. Phạm Thế Quế

  (NB) Cuốn "Sách hướng dẫn học tập Mạng máy tính" trình bày các nội dung: Khái niệm về mạng máy tính, kiến trúc mạng và mô hình kết nối các hệ thống mở OSI, mạng internet và giao thức TCP IP/V4, kỹ thuật mạng cục bộ, kỹ thuật mạng diện rộng WAN, mạng tốc độ cao và ứng dụng các công nghệ mới,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   167 p actvn 30/11/2018 4 0

 • Giáo trình Xử lý sự cố Windows & phần mềm ứng dụng

  Giáo trình Xử lý sự cố Windows & phần mềm ứng dụng

  Giáo trình "Xử lý sự cố Windows & phần mềm ứng dụng" trình bày các nội dung sau: tổng quan xử lý sự cố phần mềm máy tính, xử lý sự cố hệ điều hành, tin học văn phòng, xử lý sự cố tin học văn phòng, xử lý sự cố sử dụng email, xử lý sự cố về virus, khai thác các phần mềm tiện ích.

   190 p actvn 30/11/2018 5 0

 • Certified Ethical Hacker - Module 19: Penetration test

  Certified Ethical Hacker - Module 19: Penetration test

  Certified Ethical Hacker - Module 19 trình bày 4 chủ đề: Security passessment là gì, các mô hình penetration test, các bước của quá trình penetration test, công cụ tiến hành penetration test. Mời các bạn tham khảo.

   7 p actvn 29/11/2018 8 0

 • Certified Ethical Hacker - Module 12: Hacking web server

  Certified Ethical Hacker - Module 12: Hacking web server

  Certified Ethical Hacker - Module 12 trình bày các chủ đề chính: Cách tấn công thông dụng vào web, IIS unicode exploit, tấn công web server qua lỗi của hệ thống, tấn công từ chối dịch vụ patch management, công cụ tấn công, kiện toàn bảo mật cho máy chủ web. Mời các bạn tham khảo.

   7 p actvn 29/11/2018 7 0

 • Certified Ethical Hacker - Module 18: Cryptography

  Certified Ethical Hacker - Module 18: Cryptography

  Certified Ethical Hacker - Module 18 trình bày các chủ đề: Giới thiệu cryptography; tổng quan về mã hóa; các thuật toán băm; public key infrastructure; chữ ký số, mã hóa dữ liệu; trên ổ cứng truecrypt. Mời các bạn tham khảo.

   18 p actvn 29/11/2018 6 1

 • Certified Ethical Hacker - Module 17: Buffer overflow

  Certified Ethical Hacker - Module 17: Buffer overflow

  Certified Ethical Hacker - Module 17 trình bày 5 chủ đề chính: Tổng quan về buffer overflow shell code, Khai thác buffer overflow, tìm kiếm lỗi tràn bộ đệm, minh họa khai thác lỗi tràn bộ đệm. Mời các bạn tham khảo.

   9 p actvn 29/11/2018 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số