• Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật: Phần 1

  Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật: Phần 1

  Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật được biên soạn trên cơ sở pháp luật hiện hành và những kinh nghiệm nghiên cứu, giảng dạy môn học Kĩ thuật xây dựng văn bản tại trường Đại học Luật Hà Nội. Phần 1 của giáo trình sẽ trình bày các nội dung chính sau: Khái quát về văn bản pháp luật, xây dựng văn bản pháp luật, thẩm quyền ban hành văn bản...

   139 p actvn 31/05/2019 11 0

 • Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật: Phần 2

  Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của giáo trình "Xây dựng văn bản pháp luật" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về xây dựng văn bản pháp luật, xây dựng văn bản hành chính, phương thức kiểm tra văn bản pháp luật, nghiệp vụ kiểm tra văn bản pháp luật, thẩm quyền xử lý văn bản pháp luật khiếm khuyết,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   168 p actvn 31/05/2019 13 0

 • Giáo trình Điều tra hình sự: Phần 1

  Giáo trình Điều tra hình sự: Phần 1

  Giáo trình Điều tra hình sự: Phần 1 trình bày các lý luận chung về khoa học điều tra hình sự, tổ chức cơ quan điều tra, truy nguyên hình sự, tổ chức điều tra vụ án hình sự, điều tra tại hiện trường, nghiên cứu dấu vết hình sự,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung.

   107 p actvn 31/05/2019 14 0

 • Giáo trình Điều tra hình sự: Phần 2

  Giáo trình Điều tra hình sự: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của giáo trình "Điều tra hình sự" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về thu thập bảo quản và xử lý vật chứng, khám xét trong điều tra hình sự, hỏi cung bị can, lấy lời khai người làm chứng, bắt trong điều tra hình sự, lấy lời khai người bị hại, nhận dạng trong điều tra hình sự, trưng cầu giám định và sử dụng kết quả...

   198 p actvn 31/05/2019 13 0

 • Ebook Luật thanh niên

  Ebook Luật thanh niên

  Luật thanh niên quy định về quyền và nghĩa vụ của thanh niên; trách nhiệm của Nhà nước, gia đình và xã hội đối với thanh niên; tổ chức thanh niên. Luật này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức...

   30 p actvn 31/05/2019 12 0

 • Ebook Luật thanh tra

  Ebook Luật thanh tra

  Luật thanh tra quy định về tổ chức, hoạt động thanh tra nhà nước và thanh tra nhân dân. Mục đích hoạt động thanh tra nhằm phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật;... Mời các bạn cùng tìm hiểu nội...

   55 p actvn 31/05/2019 11 0

 • Ebook Những văn bản hướng dẫn về đất đai và nhà ở cho người lao động: Phần 2

  Ebook Những văn bản hướng dẫn về đất đai và nhà ở cho người lao động: Phần 2

  Nhằm cung cấp cho các cán bộ, những người hoạt động trong ngành đất đai và nhà ở và bạn đọc có được những văn bản hướng dẫn mới nhất về lĩnh vực này, Nhà xuất bản Lao động đã cho xuất bản cuốn Những văn bản hướng dẫn về đất đai và nhà ở cho người lao động do Luật gia Nguyễn Thu Hương sưu tầm và tuyển chọn. Mời các bạn cùng...

   248 p actvn 31/05/2019 11 0

 • Ebook Những văn bản hướng dẫn về đất đai và nhà ở cho người lao động: Phần 1

  Ebook Những văn bản hướng dẫn về đất đai và nhà ở cho người lao động: Phần 1

  Nội dung cuốn sách "Những văn bản hướng dẫn về đất đai và nhà ở cho người lao động" trình bày: Những quy định chung về đất đai, những quy định về đất ở tại đô thị, những quy định về thuế, phí đất đai. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   175 p actvn 31/05/2019 11 0

 • Ebook Tìm hiểu luật Công an nhân dân

  Ebook Tìm hiểu luật Công an nhân dân

  "Luật Công an nhân dân" trình bày những quy định của nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam về nguyên tắc tổ chức, hoạt động, chức năng, quyền hạn, chế độ và chính sách đối với Công an nhân dân. Mời các bạn cùng tìm hiểu bộ luật này qua cuốn sách.

   32 p actvn 31/05/2019 4 0

 • Ebook Xã hội Việt Nam từ thế kỷ XVII: Phần 2

  Ebook Xã hội Việt Nam từ thế kỷ XVII: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Xã hội Việt Nam từ thế kỷ XVII" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Bàn qua về Đàng Ngoài (Royaume de Tunquin), thổ sản xứ Đàng Ngoài, phê bình tập du ký của ông Tavernier về xứ Đông Kinh, các thổ sản của xứ Đông Kinh, tang lễ chúa Trịnh, hành trình của chiếc thuyền buôn Grol,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   110 p actvn 31/05/2019 8 0

 • Ebook Xã hội Việt Nam từ thế kỷ XVII: Phần 1

  Ebook Xã hội Việt Nam từ thế kỷ XVII: Phần 1

  Ebook Xã hội Việt Nam từ thế kỷ XVII là những mẩu tư liệu sưu tầm từ những sách báo của người phương Tây viết về buổi tiếp xúc với đất nước và con người Việt Nam vào thế kỷ XVII. Phần 1 của ebook gồm các câu chuyện như: Lễ tịch điền về đời Lê, lễ tuyên thệ của binh lính, nền thương mại của xứ Đàng Ngoài ở đầu thế kỷ XVII, tính...

   83 p actvn 31/05/2019 7 0

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 0 - ThS. Phạm Thi Vương

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 0 - ThS. Phạm Thi Vương

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 0 cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về Công nghệ Phần mềm, xác định và phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống phần mềm, cài đặt phần mềm, kiểm thử phần mềm,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   17 p actvn 31/05/2019 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số