• Giáo trình Nguyên lý hệ điều hành: Phần 2

  Giáo trình Nguyên lý hệ điều hành: Phần 2

  Giáo trình Nguyên lý hệ điều hành: Phần 2 cung cấp cho người học các nội dung về quản lý bộ nhớ, quản lý vùng nhớ phụ, quản lý vào ra, hệ thống quản lý file. Tài liệu dành cho các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm đến vấn đề trên.

   70 p actvn 31/10/2017 4 3

 • Giáo trình Nguyên lý hệ điều hành: Phần 1

  Giáo trình Nguyên lý hệ điều hành: Phần 1

  Giáo trình Nguyên lý hệ điều hành: Phần 1 gồm nội dung chương 1, chương 2. Nội dung phần này trình bày tổng quan về hệ điều hành, quản lý tiến trình. Tài liệu dành cho các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm đến vấn đề trên.

   74 p actvn 31/10/2017 4 3

 • Giáo trình Android - Phần 1

  Giáo trình Android - Phần 1

  Phần 1 của "Giáo trình Android" trình bày từ mục 1 đến mục 4 với các nội dung: những kiến thức cơ bản về thiết bị di động và lập trình cho thiết bị di động, nhập môn lập trình Android, các Activity, Fragment và Intent.

   64 p actvn 31/10/2017 10 10

 • Giáo trình Android - Phần 2

  Giáo trình Android - Phần 2

  Phần 2 của "Giáo trình Android" trình bày từ mục 5 đến mục 9 với các nội dung: giao diện người dùng của ứng dụng Android, thiết kế giao diện người dùng với các View cơ bản, lưu trữ dữ liệu, lập trình mạng với Android và Google Play Store và việc phân phối ứng dụng.

   97 p actvn 31/10/2017 9 9

 • Giáo trình Giao diện và ghép nối thiết bị ngoại vi - TS. Phó Đức Toàn

  Giáo trình Giao diện và ghép nối thiết bị ngoại vi - TS. Phó Đức Toàn

  Giáo trình Giao diện và ghép nối thiết bị ngoại vi bố cục gồm 6 chương, trình bày các nội dung chính sau: ghép nối các thành phần trên bản mạch chính, các phương pháp ghép nối thiết bị ngoại vi với máy tính, ghép nối song song và máy in, ghép nối nối tiếp, ghép nối với thiết bị nhớ ngoài và ghép nối màn hình.

   132 p actvn 31/10/2017 1 1

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Giới thiệu môn học - Nguyễn Mạnh Hiển

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Giới thiệu môn học - Nguyễn Mạnh Hiển

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Giới thiệu môn học giới thiệu về môn học, mục tiêu của môn học, một số kiến thức cần nắm, tài liệu tham khảo, cách tính điểm và phần hỏi đáp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   5 p actvn 31/10/2017 1 1

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Ôn tập Toán - Nguyễn Mạnh Hiển

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Ôn tập Toán - Nguyễn Mạnh Hiển

  Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Ôn tập Toán" do Nguyễn Mạnh Hiển biên soạn giới thiệu tới người học các kiến thức cơ bản nhất của số mũ, Lôgarit, chuỗi. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   9 p actvn 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Cây và duyệt cây - Nguyễn Mạnh Hiển

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Cây và duyệt cây - Nguyễn Mạnh Hiển

  Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Cây và duyệt cây" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm về cây, cài đặt cây, duyệt cây theo thứ tự trước, duyệt cây theo thứ tự sau. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   17 p actvn 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: ADT và Véc-tơ - Nguyễn Mạnh Hiển

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: ADT và Véc-tơ - Nguyễn Mạnh Hiển

  Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: ADT và Véc-tơ" trình bày các nội dung: Kiểu dữ liệu trừu tượng, ADT danh sách, duyệt các phần tử trong ADT, lấy về iterator, các phương thức của iterator, các thao tác của ADT dùng iterator,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p actvn 31/10/2017 1 1

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Phân tích thuật toán - Nguyễn Mạnh Hiển

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Phân tích thuật toán - Nguyễn Mạnh Hiển

  Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Phân tích thuật toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích độ phức tạp, phân tích độ phức tạp tiệm cận, ký hiệu Ô lớn, ký hiệu Ô-mê-ga lớn, ký hiệu Tê-ta lớn, tính chất bắc cầu, tốc độ tăng của một số hàm cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   21 p actvn 31/10/2017 1 1

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Ngăn xếp và hàng đợi - Nguyễn Mạnh Hiển

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Ngăn xếp và hàng đợi - Nguyễn Mạnh Hiển

  Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Ngăn xếp và hàng đợi" cung cấp cho người học các kiến thức về ngăn xếp, cài đặt ngăn xếp, các ứng dụng của ngăn xếp, định giá biểu thức hậu tố, ngăn xếp thời gian chạy, cài đặt hàng đợi,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   33 p actvn 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Đệ quy - Nguyễn Mạnh Hiển

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Đệ quy - Nguyễn Mạnh Hiển

  Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Đệ quy" trình bày các nội dung: Đệ quy, ví dụ về đệ quy, đệ quy có thể không kết thúc, đệ quy có thể không kết thúc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   5 p actvn 31/10/2017 2 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số