• Bài giảng Quản trị Linux: Tổng quan - Đặng Thanh Bình

  Bài giảng Quản trị Linux: Tổng quan - Đặng Thanh Bình

  Nội dung chính chương này gồm có: Linux là gì? Lịch sử phát triển Linux, những đặc điểm chính, ưu điểm và khuyết điểm, kiến trúc hệ thống linux, các bản phân phối linux, một số phần mềm nguồn mở, cài đặt linux.

   26 p actvn 22/05/2017 2 0

 • Bài giảng Quản trị Linux: Quản trị hệ thống tập tin - Đặng Thanh Bình

  Bài giảng Quản trị Linux: Quản trị hệ thống tập tin - Đặng Thanh Bình

  Bài giảng Quản trị Linux: Quản trị hệ thống tập tin gồm có những nội dung chính sau: Kiến trúc hệ thống tập tin, FHS, hệ thống tập tin nhật ký, Không gian hoán chuyển, quản trị tập tin cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   43 p actvn 22/05/2017 1 0

 • Bài giảng Quản trị Linux: Basic system administration - Đặng Thanh Bình

  Bài giảng Quản trị Linux: Basic system administration - Đặng Thanh Bình

  Bài giảng Quản trị Linux: Basic system administration. Chương này trình bày những nội dung chính sau: File and directory management, linking files, file and directory permissions, sudoers. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   79 p actvn 22/05/2017 1 0

 • Bài giảng Quản trị Linux: Package management, Ubuntu - Đặng Thanh Bình

  Bài giảng Quản trị Linux: Package management, Ubuntu - Đặng Thanh Bình

  Bài giảng Quản trị Linux cung cấp kiến thức cơ bản về package management và Ubuntu. Nội dung chính trong chương này gồm có: Introduction, dpkg, apt-get, aptitude, automatic updates, repository config. Mời các bạn cùng tham khảo.

   42 p actvn 22/05/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị Linux: DNS server (BIND) - Đặng Thanh Bình

  Bài giảng Quản trị Linux: DNS server (BIND) - Đặng Thanh Bình

  Bài giảng Quản trị Linux này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về DNS server (BIND). Chương này gồm có 2 nội dung chính, đó là: Tổng quan về DNS và DNS Server. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   32 p actvn 22/05/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị Linux: I/O redirection - Đặng Thanh Bình

  Bài giảng Quản trị Linux: I/O redirection - Đặng Thanh Bình

  Bài giảng Quản trị Linux: I/O redirection gồm có những nội dung chính sau: Simple redirections, advanced redirection features, filters, summary. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   27 p actvn 22/05/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị Linux: Dynamic host configuration protocol - Đặng Thanh Bình

  Bài giảng Quản trị Linux: Dynamic host configuration protocol - Đặng Thanh Bình

  Bài giảng Quản trị Linux trình bày những kiến thức cơ bản về dynamic host configuration protocol. Nội dung chính trong chương này gồm có: Why use DHCP? Configuring a DHCP server, configuring a DHCP client. Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p actvn 22/05/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị Linux: Network File System - Đặng Thanh Bình

  Bài giảng Quản trị Linux: Network File System - Đặng Thanh Bình

  Bài giảng Quản trị Linux này trình bày kiến thức về Network File System. Nội dung chính trong chương này gồm có: How It Works, NFS client configuration, autofs, common NFS mount options, starting and stopping NFS, NFS server configuration, securing NFS, NFS and portmap, using NFS over TCP.

   33 p actvn 22/05/2017 0 0

 • Ebook Giới thiệu thiết bị công nghệ và các sản phẩm - Giải pháp phần mềm trong nước

  Ebook Giới thiệu thiết bị công nghệ và các sản phẩm - Giải pháp phần mềm trong nước

  Cuốn sách "Giới thiệu thiết bị công nghệ và các sản phẩm - Giải pháp phần mềm trong nước" được biên soạn - Thông tin về trên 300 thiết bị, công nghệ thuộc nhiều lĩnh vực; chế biến lương thực thực phẩm, cao su - nhựa, giáo dục - đào tạo, vật liệu xây dựng, dệt may, cơ khí, xử lý môi trường,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   586 p actvn 28/04/2017 1 1

 • Ebook Windows movie maker - Kỹ thuật dựng và xem phim trên máy tính - NXB Thống kê

  Ebook Windows movie maker - Kỹ thuật dựng và xem phim trên máy tính - NXB Thống kê

  Cuốn sách "Windows movie maker - Kỹ thuật dựng và xem phim trên máy tính" nói về cách thức sản xuất phim nghiệp dư thông qua đặc tính Windows movie maker trong hệ điều hành Microsoft Windows millennium edition. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   444 p actvn 28/04/2017 0 0

 • Ebook Thư pháp Việt - Căn bản thư pháp nhập môn: Phần 1

  Ebook Thư pháp Việt - Căn bản thư pháp nhập môn: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Người phụ nữ tôn vinh chữ Việt, thư pháp Việt - Thư họa và đạo, thiền với thư họa thư pháp, phương pháp thiền đơn giản để tĩnh tâm, căn bản thư họa, căn bản thư pháp nhập môn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   44 p actvn 24/04/2017 3 0

 • Ebook Thư pháp Việt - Căn bản thư pháp nhập môn: Phần 2

  Ebook Thư pháp Việt - Căn bản thư pháp nhập môn: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Thư pháp Việt - Căn bản thư pháp nhập môn", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Thể hiện 10 nét căn bản, phần mẫu tự chính, phần sắp chữ, bố cục. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   75 p actvn 24/04/2017 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số